Baudos už KET pažeidimus

Baudos už KET pažeidimus policija.lrv.lt

Akivaizdu, kad kiekvienas transporto priemonės vairuotojas privalo pasirūpinti ne tik savo, tačiau ir kitų eismo dalyvių saugumu. Baudos už KET pažeidimus 2021 pasiekia itin lengvai ir greitai, nes daugelis stebėjimo sistemų yra automatizuotos. Užfiksuotas KET pažeidimas tą pačią akimirką nugula į sistemą ir pažeidėjui yra suformuojama baudą už atitinkamą KET pažeidimo.

Nepriklausomai nuo to, kurios kategorijos transporto priemonė yra eksploatuojama – KET pažeidimo atsakomybė visiems vairuotojams taikoma vienodai. Skiriasi tik skiriamos baudos dydis, priklausantis nuo KET pažeidimo sunkumo, vairavimo stažo, vairuojamos transporto priemonės, jos techninės charakteristikos bei kitų faktorių.

KET baudos nuo 2019-04-01

(naršant mobiliu telefonu lentelė slenkasi į šonus)

ANK str. - dalis Pažeidimo esmė Bauda Teisės vair. atėmim. (mėn.) Konfis-kavimas Kas nagri-nėja bylą
414-1 Neeksploatuojamos, paliktos be priežiūros transporto priemonės laikymas bendrojo naudojimo vietose ir po savivaldybės, policijos ar kitos suinteresuotos institucijos pareigūno rašytinio perspėjimo nesiėmimas priemonių ja pasirūpinti 70–140 - - Policija, savivald. admin.  
414-2 Pakartotinis neeksploatuojamo a/m laikymas 140–300 - Galimas Teismas
415-1 Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu neapdraustų transporto priemonių vairavimas ir (ar) pareigos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu apdrausti viešajame eisme dalyvaujančias transporto priemones nevykdymas Vairuo-tojams 50–100 Fiz. asmuo , atsakingas už sutartį 60–120 Jurid., atsakingas už sutartį 120–240 - - Policija ir VSAT
415-2 Transporto priemonių, kurios nustatyta tvarka neįregistruotos (neperregistruotos) arba be valstybinės techninės apžiūros, arba turi gedimų, dėl kurių pagal Kelių eismo taisykles draudžiama važiuoti, arba kurių padangos neatitinka nustatytų techninių ar padangų naudojimo reikalavimų, vairavimas arba vairavimas neturint Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro (toliau – vidaus reikalų ministras) nustatyta tvarka išduoto leidimo naudotis kelių transporto priemone su stiklais, kurių šviesos laidumas mažesnis, negu leistina.       30–40 - - Policija ir VKTI
415-3 Įregistruotų arba išregistruotų transporto priemonių be valstybinio numerio ženklų (ženklo) vairavimas arba transporto priemonių, kurių valstybinio numerio ženklų galiojimas pasibaigęs, vairavimas, išskyrus atvejį, kai pranešus policijai apie transporto priemonės valstybinio numerio ženklų (ženklo) vagystę, vykstama išsiimti naujų (naujo) valstybinio numerio ženklų (ženklo).     60–120 Gali būti skiriamas nuo 1–3 mėn. - Policija
415-4 Transporto priemonių vairavimas su įrengtomis greitį matuoti trukdančiomis priemonėmis ir daiktais, su įrengtais žybčiojančiais švyturėliais ar specialiais garso signalais be leidimo.   30–50 - Privalomas Policija
415-5 Transporto priemonių su suklastotais valstybinio numerio ženklais (ženklu), uždengtais ar kitaip užmaskuotais valstybinio numerio ženklais (ženklu) arba su pritvirtintais ne tai transporto priemonei išduotais valstybinio numerio ženklais (ženklu).   240–340 Gali būti skiriamas nuo 6–12 mėn. - Policija
416-1 Nustatyto greičio viršijimas iki 10 km/val. Žodinė pastaba, įspėjimas - - Policija
416-2 Nustatyto greičio viršijimas nuo 11 km/h iki 20 km/val. 12–30 - - Policija
416-3 Nustatyto greičio viršijimas nuo 21 km/h iki 30 km/val. 30–90 - - Policija
416-4 Nustatyto greičio viršijimas nuo 31 km/h iki 40 km/val. 120–170 Pradedant., 3,5 t., 9 vietos, motociklai privaloma 3-6 mėn. - Policija
416-5 Nustatyto greičio viršijimas nuo 41 km/h iki 50 km/val.   170–230 Pradedant., 3,5 t., 9 vietos, motociklai privaloma 6–12 mėn. - Policija
416-6 Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 50 km/val. 450–550 be VP 450–700 Privaloma 1–6 mėn. Pradedant., 3,5 t, 9 vietos, motociklai privaloma 12–18 mėn. - Policija
417-1 Kelio ženklų ar ženklinimo nesilaikymas, vairuotojų pareigų pėstiesiems, išskyrus šio straipsnio 4 dalyje nurodytas pareigas, nevykdymas, važiavimas šaligatviu, veja ar pėsčiųjų (dviračių) taku, Kelių eismo taisyklėse nustatytos įspėjamųjų signalų naudojimo tvarkos pažeidimas, apsisukimas pėsčiųjų perėjose, tuneliuose, ant tiltų, estakadų, viadukų ir po jais, tolimųjų šviesų neperjungimas į artimąsias šviesas tamsoje likus iki atvažiuojančios priešpriešiais transporto priemonės mažiau kaip 150 metrų, reikalavimo važiuoti kuo arčiau dešiniojo važiuojamosios dalies krašto nesilaikymas, eismo tvarkos automagistralėse ir greitkeliuose, žmonių vežimo taisyklių pažeidimas. 30–90 Maršrutinių tr. pr. vairuotojui 120–170   Gali būti skiriamas 1–3 mėn.   - Policija, dėl marš-rutinių tr. pr. vairuotojo policija ir VSAT
417-2 Sustojimas ir stovėjimas vietose, kuriose pagal Kelių eismo taisykles draudžiama sustoti ir stovėti, sustojimas ir stovėjimas nesilaikant kelio ženklų ir ženklinimo reikalavimų, važiavimo tvarkos gyvenamosiose zonose ir kiemuose pažeidimas. 30–90 - - Policija ir savivald. admin.
417-3 Reikalavimo duoti kelią pradedant važiuoti, įvažiuojant į kelią, persirikiuojant ir kitaip keičiant važiavimo kryptį nevykdymas, apsisukimas geležinkelio pervažose, vietose, kur kelio matomumas bent viena kryptimi mažesnis kaip 100 metrų, draudimo vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, kai jomis naudojamasi rankomis (išskyrus atvejus, kai stovinčios transporto priemonės variklis išjungtas), nesilaikymas. 60–90 - - Policija
417-4 Važiavimas esant draudžiamam šviesoforo signalui arba reguliuotojo gestui, nesustojimas prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalaujama pagal taisykles. 60–90 Maršru-tinių tr. pr. vairuo-tojui 120–170 Gali būti skiriamas 1–6 mėn. Marš-rutinių tr. pr. vairuo-tojui 1–3 mėn.   - Policija, dėl marš-rutinių tr. pr. vairuotojo policija ir VSAT
417-5 Vaikų (mokinių) vežimo mokykliniais autobusais ar transporto priemonėmis su vaikų vežimo skiriamaisiais ženklais tvarkos pažeidimas. 60–90 - - Policija
417-6 Transporto priemonių su įjungtais mėlynos (mėlynos ir raudonos) spalvos švyturėliais ir specialiais garso signalais arba jų lydimų transporto priemonių nepraleidimas, nesustojimas, kai to reikalaujama pagal taisykles, ar kitoks kliudymas jų eismui. 90–140 Maršrutinių tr. pr. vairuotojui 120–170 Gali būti skiriamas 2–4 mėn Marš-rutinių tr. pr. vairuo-tojui 1–3 mėn, - Policija, dėl marš-rutinių tr. pr. vairuotojo policija ir VSAT
417-8 Kelių eismo taisyklių pažeidimai, išskyrus šiame kodekse numatytuosius Žodinė pastaba, įspėjimas, 10–12 - - Policija
420-1 Transporto priemonių vairavimas vienu metu ar paeiliui padarant kelis grėsmę eismo saugumui keliančius eismo taisyklių pažeidimus, lenkimas vietose, kuriose pagal Kelių eismo taisykles draudžiama lenkti, įvažiavimas į priešpriešinio eismo juostą pažeidžiant Kelių eismo taisyklių reikalavimus, vairavimas neteisėtai organizuotose transporto priemonių lenktynėse, pavojingą situaciją sukėlęs (t. y. privertęs kitus eismo dalyvius staigiai keisti judėjimo greitį, kryptį arba imtis kitokių veiksmų savo ar kitų žmonių saugumui užtikrinti) Kelių eismo taisyklių pažeidimas. 170–230 be VP 450–600         Priva-lomas 3–6 mėn. - Policija
420-2 Chuliganiškas vairavimas, t. y. pavojų eismo saugumui arba savo ar kitų žmonių saugumui keliantis Kelių eismo taisyklių pažeidimas dėl chuliganiškų paskatų. 450–550 be VP 750–1 000 Priva-lomas 12–24 mėn. - Policija
420-3 Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti veiksmai, padaryti neblaivaus (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmens, taip pat vengusio apsvaigimo patikrinimo arba alkoholį (nustatytas daugiau negu 0,4 promilės neblaivumas), narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas vartojusio iki patikrinimo asmens.   900–1 200 Priva-lomas 24–36 mėn.   - Policija
420-4 Šio straipsnio 2 dalyje numatyti veiksmai, padaryti neblaivaus (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmens, taip pat vengusio apsvaigimo patikrinimo arba alkoholį (nustatytas daugiau negu 0,4 promilės neblaivumas), narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas vartojusio iki patikrinimo asmens. 1 200–1 500 Priva-lomas 36–60 mėn. - Policija
421-1 Važiavimas per geležinkelį tam neskirtose vietose, prieš geležinkelio pervažą praleisti traukinio sustojusių kitų transporto priemonių apvažiavimas, įvažiavimas į geležinkelio pervažą esant draudžiamam šviesoforo ar pervažos budėtojo signalui arba kai užtvaras yra nuleistas ar pradeda leistis, savavališkas užtvaro pakėlimas arba jo apvažiavimas, įvažiavimas į geležinkelio pervažą, kai už jos yra kliūtis, kuri verstų vairuotoją sustoti pervažoje, specialiai transportuoti neparengtų žemės ūkio, kelių, statybos ir kitų mašinų gabenimas per geležinkelio pervažą, kelio ženklo „Stop“, kuris pastatytas prieš geležinkelio pervažą, reikalavimo nesilaikymas. 180–280 Priva-lomas 2–6 mėn. - Policija
422-1 Perdavimas vairuoti transporto priemonę neblaiviam arba apsvaigusiam nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmeniui. 90–140 - - Policija
422-2 Taksi automobilių, mopedų, motociklų, triračių, lengvųjų keturračių, keturračių, galingųjų keturračių, transporto priemonių, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė negu 3,5 t arba kuriose yra daugiau kaip 9 sėdimos vietos, pavojinguosius krovinius vežančių transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivūs (nustatytas lengvas neblaivumas (daugiau kaip 0 promilių, bet ne daugiau kaip 0,4 promilės) vairuotojai.     150–300 - - Policija
422-3 Praktinis vairavimo mokymas, kai tai daro neblaivūs (nustatytas lengvas neblaivumas (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) vairavimo instruktoriai ar šeimos narį mokantys vairuoti asmenys  arba asmenys, apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, taip pat neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo vengimas arba alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas iki patikrinimo. Instruktor. ir šeimos narį mokantiems   150–300 Priva-lomas 11–13 mėn.     - Policija
422-4 Transporto priemonių vairavimas, kai tai daro pradedantieji vairuotojai būdami neblaivūs (nustatytas lengvas neblaivumas (daugiau kaip 0 promilių, bet ne daugiau negu 0,4 promilės).   230–300 - - Policija
422-5 Transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivūs (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojai, taip pat apsvaigimo patikrinimo vengimas arba alkoholio (nustatytas daugiau negu 0,4 promilės neblaivumas), narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas iki patikrinimo   800–1 100 Priva-lomas 12–18 mėn. - Policija
423-1 Neturinčių teisės vairuoti transporto priemones asmenų padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, kuris lėmė kitiems asmenims priklausančių transporto priemonių, krovinių, kelių, kelio ir kitų įrenginių arba kito turto sugadinimą (apgadinimą).   300–560   - - Policija
423-2 Nežymų kitų asmenų sveikatos sutrikdymą sukėlęs Kelių eismo taisyklių pažeidimas. 150–300 be VP 600–850 Gali būti 12–24 mėn. - Policija
423-3 Neblaivių (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) arba apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenų, taip pat vengusių apsvaigimo patikrinimo arba alkoholį (nustatytas daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės neblaivumas), narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas vartojusių po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo asmenų padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, kuris sukėlė kitų asmenų nežymų sveikatos sutrikdymą ar lėmė kitiems asmenims priklausančių transporto priemonių, krovinių, kelių, kelio ir kitų įrenginių arba kito turto sugadinimą (apgadinimą).   1 200–1 500     Priva-lomas 36–60 mėn. Galimas Teismas
424-1 Perdavimas vairuoti transporto priemonę neturinčiam teisės ją vairuoti asmeniui ar neturinčiam teisės vairuoti šios kategorijos transporto priemones asmeniui arba asmeniui, kuriam atimta ar sustabdyta teisė vairuoti transporto priemones   60–120 - - Policija
424-2 Transporto priemonės vairavimas neturint teisės ją vairuoti ar neturint teisės vairuoti šios rūšies transporto priemones arba transporto priemonės vairavimas, kai vairuojančiam asmeniui sustabdyta teisė vairuoti transporto priemones   300–450 - - Policija
424-3 Transporto priemonių vairavimas, kai vairuojančiam asmeniui atimta teisė vairuoti transporto priemones     450–700 - - Policija
424-4 Šio straipsnio 2 ar 3 dalyje nurodyti veiksmai, padaryti neblaivaus (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmens, taip pat vengusio apsvaigimo patikrinimo arba alkoholį (nustatytas daugiau negu 0,4 promilės neblaivumas), narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas vartojusio iki patikrinimo asmens.     1 100–1 500 - Galimas Teismas
426-1 Pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo vairuotojas yra susijęs, vietos pažeidžiant Kelių eismo taisykles, kai padaryta žala neviršija penkiolikos bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių (≤564,9 Eur). 600–1 100 be VP 850–2 000 Gali būti skiriamas 12–36 mėn Be VP gali būti konfis-kavimas Policija, be VP teismas
426-2 Pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo vairuotojas yra susijęs, vietos pažeidžiant Kelių eismo taisykles, kai padaryta žala viršija penkiolika bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių (>564,9 Eur). 1 100–2 000 be VP 2 000–2 600 Gali būti skiriamas 12–36 mėn Be VP gali būti konfis-kavimas Policija, be VP teismas  
426-3 Kitų eismo dalyvių, išskyrus vairuotoją, pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo jie yra susiję, vietos pažeidžiant Kelių eismo taisykles.     150–230 - - Policija
426-5 Nepaklusimas uniformuoto policijos pareigūno teisėtam, aiškiai išreikštam ir šio straipsnio 6 dalyje nustatytą tvarką atitinkančiam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę 850–1 200 be VP 1 150–1 450 Priva-lomas 36–60 mėn. Gali būti skiriamas a.m. konfis-kavimas Teismas
427 Transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivus (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) arba apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, arba vengęs apsvaigimo patikrinimo, arba alkoholį (nustatytas daugiau negu 0,4 promilės neblaivumas), narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas vartojęs iki patikrinimo vairuotojas, kuriam buvo paskirta administracinė nuobauda už šioje dalyje, šio kodekso 420 straipsnio 3, 4 dalyse, 422 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5 dalyse, 423 straipsnio 3 dalyje, 424 straipsnio 4 dalyje numatytus administracinius nusižengimus, jei nepraėjo vieni metai nuo paskirtos nuobaudos įvykdymo, arba kuris turi nepanaikintą ar neišnykusį teistumą už nusikalstamą veiką, kurią jis padarė neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuodamas transporto priemonę 1 000–1 500 be VP 1 200–2 000   Privalomas 36–60 mėn.   Privalomas   Teismas
428-1 Važiuojamosios kelio dalies perėjimas arba ėjimas ja ten, kur draudžiama, mopedus, lengvuosius keturračius motociklus ir dviračius vairuojančių asmenų, pėsčiųjų, vadeliotojų ir kitų asmenų, kurie naudojasi keliais, nepaklusimas eismo reguliavimo signalams, kelio ženklų, ženklinimo reikalavimų, eismo tvarkos automagistralėse nesilaikymas, Kelių eismo taisyklėse pėstiesiems, dviračių vairuotojams ir vadeliotojams nustatytų elgesio tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui reikalavimų nesilaikymas, mopedo ar lengvojo keturračio motociklo vairavimas ar važiavimas neužsidėjus ir (ar) neužsisegus motociklininko šalmo   20-40   -   -   Policija
428-2 Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, sukėlęs pavojingą situaciją (t. y. privertęs kitus eismo dalyvius staigiai pakeisti judėjimo greitį, kryptį arba imtis kitų veiksmų savo ar kitų asmenų saugumui užtikrinti)   30–50 - -   Policija
428-3 Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, dėl kurio buvo sugadinti (apgadinti) transporto priemonės, kroviniai, kelių ir kiti įrenginiai arba kitas turtas   40–60 - - Policija
428-4 Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, dėl kurio buvo nežymiai sutrikdyta kitų asmenų sveikata   90–140   - Policija
428-5 Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, dėl kurio buvo nežymiai sutrikdyta kitų asmenų sveikata, sugadinti (apgadinti) transporto priemonės, kroviniai, kelių ir kiti įrenginiai arba kitas turtas, kai šio pažeidimo padarymo metu šio straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys buvo neblaivūs ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų arba vengė pasitikrinti dėl neblaivumo ar apsvaigimo. 170–230 - - Policija
428-6 Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padaryti Kelių eismo taisyklių pažeidimai, išskyrus šiame kodekse numatytuosius Žodinė pastaba, 10–12 - - Policija
428-7 Dviračių vairavimas, vadeliojimas ir jojimas, kai tai daro neblaivūs (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) asmenys 80–150 - - Policija
428-8 Dviračių vairavimas, vadeliojimas ir jojimas, kai tai daro neblaivūs (daugiau negu 1,5 promilės) ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenys, vengimas pasitikrinti dėl neblaivumo ar apsvaigimo 150–200 -   Policija
429 Leidimas važiuoti transporto priemone, kuri turi gedimų, dėl kurių draudžiama ją eksploatuoti, yra pertaisyta be reikiamo leidimo, neįregistruota nustatyta tvarka, kurios privalomoji techninė apžiūra neatlikta, kuri neparuošta žmonėms ir kroviniams vežti atsakin-giems asmenims 60–120 - - Policija ir VKTI
430 Leidimas vairuoti transporto priemones neblaiviems arba apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojams ir neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims atsakin-giems asmenims 90–140 - - Policija
431-1 Transporto priemonės savininkui (valdytojui) Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatytų reikalavimų nevykdymas   150–300 - - Policija
431-2 Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai 440–600 - - Policija
431-3 Transporto priemonės savininkui (valdytojui) šio kodekso 603 straipsnyje nustatyto reikalavimo užtikrinti, kad transporto priemonė būtų Lietuvos Respublikos teritorijoje ir nebūtų parduota ar kitaip perleista kitiems asmenims, nevykdymas Fiz.asmen. 3 000–4 300 Jurid. asmen. 4 200–6 000 - - Teismas
432-1 Naudojimosi saugos diržais, vaikų ūgiui ir svoriui pritaikytomis atitinkamos grupės sėdynėmis, motociklininko šalmais tvarkos pažeidimas 30–50 - - Policija
432-2 Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai 60–90 Gali būti 1–2 mėn. - Policija
433 Specialiųjų transporto priemonių su neteisėtai įjungtais žybčiojančiais švyturėliais ar specialiaisiais garso signalais vairavimas   60–120   - - Policija
436-1 Pavojingųjų krovinių pateikimas vežti automobilių keliais, kai transporto dokumentuose nepateikta kita su vežamu pavojinguoju kroviniu susijusi informacija (išskyrus krovinio Jungtinių Tautų numerį, tinkamą krovinio pavadinimą ir, kai taikoma, pakavimo grupę, klasifikacinį kodą) arba kai pažeisti kiti pavojingųjų krovinių vežimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyti reikalavimai, išskyrus šiame straipsnyje nustatytuosius Įspėjimas arba jurid. asmen. 10–30 - - Policija, muitinė, VSAT
436-2 Pavojingųjų krovinių vežimas automobilių keliais, kai didieji pavojaus ženklai, oranžinės lentelės ar kiti ženklai neatitinka reikalavimų arba kai transporto dokumentuose nepateikta kita su vežamu pavojinguoju kroviniu susijusi informacija (išskyrus krovinio Jungtinių Tautų numerį, tinkamą krovinio pavadinimą ir, kai taikoma, pakavimo grupę, klasifikacinį kodą), arba kai pavojinguosius krovinius vežančios kelių transporto priemonės vairuotojas atitinka pasirengimo reikalavimus, tačiau vežimo metu nepateikia reikiamo pasirengimo pažymėjimo, arba kai pažeisti kiti pavojingųjų krovinių vežimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyti reikalavimai, išskyrus šiame straipsnyje nustatytuosius Įspėjimas vairuotojui arba jurid. asmen. 10–30 - - Policija, muitinė VSAT
436-3 Pavojingųjų krovinių, kurių tara pažeista ar nesandari (įskaitant pažeistą ar nesandarią tuščią ir neišvalytą tarą), pakrovimas į pavojinguosius krovinius vežančią transporto priemonę Jurid. asmen. arba krovėjui 40–100 - - Policija, muitinė VSAT
436-4 Pavojingųjų krovinių vežimas automobilių keliais, kai pavojinguosius krovinius vežanti transporto priemonė (transporto vienetas) neatitinka patvirtintų standartų, tačiau tai nekelia tiesioginio pavojaus vežimo saugai, arba kai pavojinguosius krovinius vežančioje transporto priemonėje (transporto vienete) nėra rašytinėse instrukcijose nurodytos įrangos, arba kai pavojingieji kroviniai vežami supakuoti į pažeistą tarą ar vežami pažeistame nesupakuotų krovinių vidutinės talpos konteineryje arba pažeistoje didelėje taroje, arba kai supakuoti pavojingieji kroviniai vežami struktūriškai nepatvariame konteineryje, arba kai vežama pažeista tuščia ir neišvalyta tara, arba kai pavojinguosius krovinius vežanti transporto priemonė (transporto vienetas) netinkamai paženklinta (paženklintas), arba kai pavojingieji kroviniai vežami neturint nustatytus reikalavimus atitinkančių rašytinių instrukcijų, arba kai pavojinguosius krovinius vežančioje transporto priemonėje (transporto vienete) nėra reikalaujamų veikiančių gesintuvų, arba kai pavojinguosius krovinius vežanti transporto priemonė su pavojinguoju kroviniu paliekama stovėti nesilaikant nustatytų reikalavimų Jurid. asmen. arba vairuotojui 40–100   -   -   Policija, muitinė VSAT
436-5 Pavojingųjų krovinių pateikimas vežti automobilių keliais, kai yra pasibaigę taros arba nesupakuotų krovinių vidutinės talpos konteinerio ar didelės taros bandymo, patikrinimo ir (ar) naudojimo terminai arba kai pavojingieji kroviniai supakuoti į pažeistą tarą ar yra pažeistame nesupakuotų krovinių vidutinės talpos konteineryje arba pažeistoje didelėje taroje, arba kai supakuoti pavojingieji kroviniai pateikiami vežti struktūriškai nepatvariame konteineryje, arba kai cisternos (konteinerinės cisternos) (įskaitant tuščias ir neišvalytas cisternas) netinkamai uždarytos, arba kai pateikiama vežti kombinuotoji tara, kurios išorinė tara netinkamai paruošta ar netinkamai uždaryta, arba kai pakuotės su pavojingaisiais kroviniais netinkamai pažymėtos ir (ar) paženklintos, arba kai pavojinguosius krovinius vežanti transporto priemonė (transporto vienetas) netinkamai paženklinta (paženklintas) Jurid. asmen. 40–100 - - Policija, muitinė VSAT
436-6 Pavojingųjų krovinių vežimas automobilių keliais, kai pavojinguosius krovinius vežanti transporto priemonė neturi tam tikrus pavojinguosius krovinius vežančių transporto priemonių patvirtinimo sertifikato ar neatitinka patvirtintų standartų ir dėl to kelia tiesioginį pavojų vežimo saugai arba kai viršijamas didžiausias vienam transporto vienetui leidžiamas vežti pavojingųjų krovinių kiekis, arba kai pavojingieji kroviniai vežami draudžiamu būdu, arba kai pavojinguosius krovinius vežančios kelių transporto priemonės vairuotojas neatitinka nustatytų pasirengimo reikalavimų, arba kai nesilaikoma draudimo rūkyti Jurid. asmen. 120–220 arba vairuotojui 60–120   - - Policija, muitinė VSAT
436-7 Pavojingųjų krovinių pateikimas vežti automobilių keliais, kai pavojingųjų krovinių pakavimui naudojama tara neatitinka nustatytų reikalavimų arba kai pavojingieji kroviniai pateikiami vežti draudžiamu būdu arba suverstinai struktūriškai nepatvariame konteineryje, arba kai nesilaikoma cisternų ar taros pripildymo reikalavimų, arba kai siuntėjas galėjo žinoti ar žinojo, kad pavojinguosius krovinius vežanti transporto priemonė ar jos vairuotojas neatitinka reikalavimų Jurid. asmen. 120–220 - - Policija, muitinė VSAT
436-8 Pavojingųjų krovinių pateikimas vežti automobilių keliais, vežimas arba pakrovimas į pavojinguosius krovinius vežančią transporto priemonę, kai pavojingieji kroviniai teka (byra) arba kai transporto dokumentuose nepateikiama pavojingojo krovinio identifikavimo informacija (krovinio Jungtinių Tautų numeris, tinkamas krovinio pavadinimas ir, kai taikoma, pakavimo grupė, klasifikacinis kodas) arba nėra jokios nuorodos, kad kroviniai yra pavojingieji, arba nepaženklinus ir (ar) nepažymėjus pakuočių su pavojingaisiais kroviniais, arba nepaženklinus pavojinguosius krovinius vežančios transporto priemonės (transporto vieneto), arba nesilaikant pavojingųjų krovinių pakrovimo, mišraus krovimo ar tvirtinimo reikalavimų. Jurid. asmen. 120–220 arba vairuotojui 60–120 - - Policija, muitinė VSAT
436-9 Draudžiamų vežti automobilių keliais pavojingųjų krovinių pateikimas vežti, pakrovimas arba vežimas Jurid. asmen. 300–600 arba vairuotojai 60–120 arba krovėjui 120–200 - - Policija, muitinė VSAT
439-2 Šiukšlių, nuorūkų ar kitų daiktų išmetimas pro transporto priemonės langus arba duris 14–30 - - Policija, VSAT, VKTI, savivald. admin.
450-1 Krovinių vežimas kelių transporto priemonėmis vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais neturint krovininį kelių transportą reglamentuojančiuose teisės aktuose nurodytų dokumentų arba turint ne pagal nustatytus reikalavimus užpildytus dokumentus, kai nėra šio kodekso 214 straipsnyje numatytų administracinių nusižengimų požymių Jurid. asmen. 20–40 vairuo-tojui 10–14 - - Policija, muitinė, VSAT, VKTI
450-2 Krovinių vežimas kelių transporto priemonėmis tarptautiniais maršrutais be kelionės leidimo, su neatitinkančiu važiavimo pobūdžio ar neužpildytu leidimu Vairuotojui 850–1500 - - Policija, muitinė, VSAT, VKTI
450-3 Šio straipsnio 2 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai Vairuotojui 1 400–3 000 - - Teismas
451-1 Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių kelių transporto priemonių ekipažams (vairuotojams) nustatytos vairavimo be pertraukos trukmės arba kasdienio vairavimo trukmės viršijimas nuo penkiolikos minučių iki trisdešimt minučių 10–14 - - Policija, VKTI
451-2 Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių kelių transporto priemonių ekipažams (vairuotojams) nustatytos vairavimo be pertraukos trukmės arba kasdienio vairavimo trukmės viršijimas daugiau kaip trisdešimt minučių, bet ne daugiau kaip viena valanda 30–50 - - Policija, VKTI
451-3 Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių kelių transporto priemonių ekipažams (vairuotojams) nustatytos vairavimo be pertraukos trukmės arba kasdienio vairavimo trukmės viršijimas daugiau kaip viena valanda, bet ne daugiau kaip dviem valandomis 50–90 - - Policija, VKTI
451-4 Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių kelių transporto priemonių ekipažams (vairuotojams) nustatytos vairavimo be pertraukos trukmės arba kasdienio vairavimo trukmės viršijimas daugiau kaip dviem valandomis, bet ne daugiau kaip trimis valandomis 90–140 - - Policija, VKTI
451-5 Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių kelių transporto priemonių ekipažams (vairuotojams) nustatytos vairavimo be pertraukos trukmės arba kasdienio vairavimo trukmės viršijimas daugiau kaip trimis valandomis, bet ne daugiau kaip keturiomis valandomis 140–220 - - Policija, VKTI
451-6 Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių kelių transporto priemonių ekipažams (vairuotojams) nustatytos vairavimo be pertraukos trukmės arba kasdienio vairavimo trukmės viršijimas daugiau kaip keturiomis valandomis 220–300 - - Policija, VKTI
452-1 Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių kelių transporto priemonių ekipažams (vairuotojams) nustatytos kasdienio arba kassavaitinio poilsio trukmės pažeidimas, kai trūksta ne daugiau kaip vienos valandos kasdienio arba kassavaitinio poilsi 14–30 - - Policija, VKTI
452-2 kai trūksta daugiau kaip vienos valandos, bet ne daugiau kaip dviejų valandų kasdienio arba kassavaitinio poilsio 30–50 - - Policija, VKTI
452-3 kai trūksta daugiau kaip dviejų valandų, bet ne daugiau kaip keturių valandų kasdienio arba kassavaitinio poilsio 50–90 - - Policija, VKTI
452-4 kai trūksta daugiau kaip keturių valandų, bet ne daugiau kaip šešių valandų kasdienio arba kassavaitinio poilsio 150–200 - - Policija, VKTI
452-5 kai trūksta daugiau kaip šešių valandų kasdienio arba kassavaitinio poilsio 200–300 - - Policija, VKTI
452-6 Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių kelių transporto priemonių ekipažams (vairuotojams) nustatyto kasdienio arba kassavaitinio poilsio laiko suskirstymas į laikotarpius pažeidžiant teisės aktuose nustatytus reikalavimus   30–60 - -   Policija, VKTI
453-1 Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių kelių transporto priemonių ekipažams (vairuotojams) nustatyto vairavimo laiko per vieną savaitę arba paeiliui einančias dvi savaites viršijimas ne daugiau kaip dviem valandomis 14–30 - - Policija, VKTI
453-2 daugiau kaip dviem valandomis, bet ne daugiau kaip keturiomis valandomis 30–50 - - Policija, VKTI
453-3 daugiau kaip keturiomis valandomis, bet ne daugiau kaip aštuoniomis valandomis 50–90 - - Policija, VKTI
453-4 viršijimas daugiau kaip aštuoniomis valandomis 90–140 - - Policija, VKTI
454-1 Keleivių ar krovinių vežimas kelių transporto priemonėmis vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais naudojant reikalavimų neatitinkančius tachografo registracijos lapus ir (ar) vairuotojo kortelę arba pažeidžiant jų naudojimo tvarką 30–50 ir jurid. asmen. 70–140 - - Policija, VKTI
454-2 Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių kelių transporto priemonių ekipažams (vairuotojams) privalomo tachografo registracijos lapo naudojimas ilgiau kaip dvidešimt keturias valandas, valstybės, kurioje pradėjo ar baigė darbą, simbolio į vairuotojo kortelę neįrašymas   50–90 - - Policija, VKTI
454-3 Keleivių ar krovinių vežimas kelių transporto priemonėmis vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais naudojant neįrengtą, neveikiantį, per nustatytą laikotarpį nesuremontuotą ar reikalavimų neatitinkantį tachografą 140–300 ir jurid. asmen. 150–850 - - Policija, VKTI
454-4 Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių kelių transporto priemonių ekipažams (vairuotojams) privalomų tachografo registracijos lapų ir (ar) duomenų iš vairuotojo kortelės ar jų dalies už teisės aktuose nustatytą laikotarpį nepateikimas, neužpildytų ar ne pagal reikalavimus užpildytų tachografo registracijos lapų pateikimas ir (ar) privalomų ranka daryti įrašų ar vairuotojo kortelės nepateikimas, ir (ar) privalomų vairuotojo veiklos laikotarpių neįrašymas į vairuotojo kortelę ar vairavimas nenaudojant vairuotojo kortelės     140–300 - - Policija, VKTI
454-5 Keleivių ar krovinių vežimas kelių transporto priemonėmis vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais naudojant tachografą, kurio viena iš funkcijų specialiai atjungta arba kuris pritaikytas vairavimo ir poilsio rodmenims ir (ar) duomenims klastoti, arba naudojant įtakos tachografo veikimui turinčius prietaisus ar įrenginius 300–560 ir jurid. asmen. 750–1 450 - - Policija, VKTI
454-6 Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių kelių transporto priemonių tachografo registracijos lapų, iš skaitmeninio tachografo ir (ar) vairuotojo kortelės perkeltų duomenų ir (ar) spausdintinių rodmenų klastojimas, vairavimas naudojant ne savo vairuotojo kortelę ar tachografo registracijos lapą, vairuotojo veiklos laikotarpiams patvirtinti pagal Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 arba Europos šalių susitarimą dėl kelių transporto priemonių ekipažų, važinėjančių tarptautiniais maršrutais (AETR), naudojamo blanko, kuris neatitinka realios vairuotojo veiklos ar yra neteisingai užpildytas, pateikimas 300–560 ir jurid. asmen. 560–1 200 - - Policija, VKTI
454-7 Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių kelių transporto priemonių ekipažams (vairuotojams) nustatytų kitų, negu nurodyta šiame straipsnyje ir 451, 452, 453 straipsniuose, vairavimo ir poilsio režimo reikalavimų pažeidimai 14–30 - - Policija, Darbo inspekcija
455-1 Nuo penkių iki dešimt procentų keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių kelių transporto priemonių ekipažams (vairuotojams) privalomų tachografo registracijos lapų ir (ar) duomenų, perkeltų iš skaitmeninio tachografo ir (ar) vairuotojo kortelės (iš patikrintų vairuotojo darbo dienų), nesaugojimas nustatytą laiką įmonėje arba iš tachografo registracijos lapų ir (ar) duomenų, perkeltų iš skaitmeninio tachografo ir (ar) vairuotojo kortelės (iš įmonėje patikrintų vairuotojo darbo dienų), nustatytas nuo penkių iki dešimt procentų vairuotojų darbo ir poilsio režimo pažeidimas Jurid. asmen. 60–140 - - Policija, VKTI, Darbo inspekcija
455-2 Daugiau kaip dešimt, bet ne daugiau kaip dvidešimt procentų kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) privalomų tachografo registracijos lapų ir (ar) duomenų, perkeltų iš skaitmeninio tachografo ir (ar) vairuotojo kortelės (iš patikrintų vairuotojo darbo dienų), nesaugojimas nustatytą laiką įmonėje arba iš tachografo registracijos lapų ir (ar) duomenų, perkeltų iš skaitmeninio tachografo ir (ar) vairuotojo kortelės (iš įmonėje patikrintų vairuotojo darbo dienų), nustatytas daugiau kaip dešimt, bet ne daugiau kaip dvidešimt procentų vairuotojų darbo ir poilsio režimo pažeidimas Jurid. asmen. 140-300 - - Policija, VKTI, Darbo inspekcija
455-3 Daugiau kaip dvidešimt procentų kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams)….. 300–560 - - Policija, VKTI, Darbo inspekcija
456-1 Keleivių ar krovinių vežimas kelių transporto priemonėmis vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais be greičio ribojimo prietaiso, su neveikiančiu ar išjungtu greičio ribojimo prietaisu 300–560 ir jurid. asmen. 560–1 200 - - Policija, VKTI
459-3 Važiavimas be leidimo kelių transporto priemonėmis (jų junginiais) viršijant leidžiamą ašies (ašių) apkrovą daugiau kaip 0,6 tonos, bet ne daugiau kaip 2 tonomis ir (ar) didžiausiąją leidžiamąją masę daugiau kaip 1 tona, bet ne daugiau kaip 4 tonomis, važiavimas be leidimo kelių transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus 140–300 ir jurid. asmen. 300–570 - - Policija, Lietuvso auto-mobilių kelių direkcija, muitinė, VKTI, savivald. admin.
459-4 Važiavimas be leidimo kelių transporto priemonėmis (jų junginiais) viršijant leidžiamą ašies (ašių) apkrovą daugiau kaip 2 tonomis, bet ne daugiau kaip 4 tonomis ir (ar) didžiausiąją leidžiamąją masę daugiau kaip 4 tonomis, bet ne daugiau kaip 8 tonomis 300–860 ir (ar) jurid. 600–1 150 - - Policija, Lietuvos auto-mobilių kelių direkcija, muitinė, VKTI, savivald. admin.
459-5 Važiavimas be leidimo kelių transporto priemonėmis (jų junginiais) viršijant leidžiamą ašies (ašių) apkrovą daugiau kaip 4 tonomis ir (ar) didžiausiąją leidžiamąją masę daugiau kaip 8 tonomis 900–2 000 ir (ar) jurid. 1 150–3 500 - -   Teismas
463-1 Važiavimas mokamais valstybinės reikšmės keliais specialioms darbo funkcijoms atlikti, bet ne kroviniams vežti skirtomis kelių transporto priemonėmis nesumokėjus transporto priemonių savininkams ar valdytojams nustatyto mokesčio už naudojimąsi keliais   120–340 - - Policija, muitinė, VKTI
463-2 Važiavimas mokamais valstybinės reikšmės keliais žemės ūkio veiklos subjektų N1–N3 kategorijų iki 16 tonų (įskaitytinai) bendrosios masės kelių transporto priemonėmis nesumokėjus transporto priemonių savininkams ar valdytojams nustatyto mokesčio už naudojimąsi keliais 120–340 - - Policija, muitinė, VKTI
463-3 Važiavimas mokamais valstybinės reikšmės keliais M2 ir N1 kategorijų kelių transporto priemonėmis nesumokėjus transporto priemonių savininkams ar valdytojams nustatyto mokesčio už naudojimąsi keliais 170–350 - - Policija, muitinė, VKTI
463-4 Važiavimas mokamais valstybinės reikšmės keliais M3, N2 ir N3 kategorijų kelių transporto priemonėmis nesumokėjus transporto priemonių savininkams ar valdytojams nustatyto mokesčio už naudojimąsi keliais 350–750 - - Policija, muitinė, VKTI