Benzine naudotas švinas neigiamai paveikė žmonių sveikatą ir IQ

Benzine naudotas švinas neigiamai paveikė žmonių sveikatą ir IQ

Benzine naudotas švinas neigiamai paveikė žmonių sveikatą ir IQ. Ši medžiaga buvo pradėta dėti į benziną 1923 metais su tikslu išlaikyti sveikus automobilių variklius.

Naujas atliktas tyrimas atskleidė, jog vaikystėje susidūrimas su automobilių išmetamosiomis dujomis, turinčiomis švino, atėmė 824 mln. IQ taškų iš daugiau nei 170 mln. dabar gyvenančių amerikiečių, maždaug pusės JAV gyventojų.

Pasak atliko tyrimo, amerikiečiai, gimę iki 1996-ųjų metų, dabar turi didesnę tikimybę susidurti su sveikatos problemomis, susijusiomis su švinu, pavyzdžiui: greitesniu smegenų senėjimu. Naudoti šviną buvo uždrausta JAV 1996 metais, bet mokslininkai teigia, jog gimę iki tos eros pabaigos, vaikystėje patyrė didelį švino poveikį.

Mokslininkai sieks ištirti ilgalaikes švino poveikio smegenų sveikatai senatvėje pasekmes, remdamiesi tuo, jog suaugusiems asmenims gali paspartėti smegenų senėjimas.