Patvirtinta Susisiekimo ministerijos plėtros programa

Patvirtinta Susisiekimo ministerijos plėtros programa

Vyriausybė patvirtino Susisiekimo ministerijos plėtros programą, skirtą 2022-2030 metams. Jos tikslas skatinti elektroninių ryšių technologijų plėtrą, infrastruktūros panaudojimo efektyvumą, pagerinti visų transporto rūšių jungtis, padidinti alternatyvių degalų naudojimą, darnų judėjimą, didinti sektoriaus kuriamą vertę.

Vienas iš svarbiausių nurodytų tikslų yra sumažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro. Taip pat bus siekiama padidinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį iki 15%. O 2030-aisiais metais sumažinti išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

Dar šiais metais 5G ryšys turėtų būti Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio teritorijose, o iki 2025-ųjų visų miestų teritorijose, „Via Balticos“, „Rail Balticos“ keliuose, oro, jūsų uostuose, bei geležinkeliuose.