Share

KET testo rezultatai

Testas išlaikytas

Kaip privalo elgtis vairuotojas, kai šalikelėje stovi automoblilis su žybčiojančiu mėlynu ir raudonu (arba tik mėlynu) švyturėliu?
1 Persirikiuoti kuo dešiniau ir sustoti. 2 Važiuoti tokiu greičiu, kad galėtų tuojau pat sustoti. 3 Įjungti avarinę šviesos signalizaciją

Komentarai

Komentarų nėra.