Share

KET testo rezultatai

Testas išlaikytas

Ar asmuo, varantis keliu gyvulius ar paukščius, vadinamas vairuotoju?
1 Taip 2 Ne 3 Tik tuo atveju, jei joja arkliu

Komentarai

Vairuotojas – asmuo, vairuojantis transporto priemonę. Vairuotojams gali būti prilyginami asmenys, dalyvaujantys eisme pagal šiose taisyklėse apibrėžtus papildomus reikalavimus (vadeliotojai, raiteliai, asmenys, varantys keliu gyvulius ar paukščius), taip pat asmenys, kurie moko vairuoti.