Share

KET testo rezultatai

Testas išlaikytas

Kaip rekomenduojama palaikyti reikiamą greitį ilgoje nuokalnėje?
1 Laikyti nuspaudus stabdį. 2 Įjungti žemesnę pavarą. 3 Naudoti stovėjimo stabdį.

Komentarai

Ilgai laikant nuspaustus stabdžius gali perkaisti ir sugesti stabdžių kaladėlės ir diskai.