Share

KET testo rezultatai

Testas išlaikytas

Kurie iš šių eismo dalyvių, vadinami vairuotojais?
1 Keleiviai 2 Asmenys, kurie moko vairuoti transporto priemonę 3 Asmenys, kurie vairuoja transporto priemonę

Komentarai

Vairuotojas – asmuo, vairuojantis transporto priemonę. Vairuotojams gali būti prilyginami asmenys, dalyvaujantys eisme pagal šiose taisyklėse apibrėžtus papildomus reikalavimus (vadeliotojai, raiteliai, asmenys, varantys keliu gyvulius ar paukščius), taip pat asmenys, kurie moko vairuoti.