Share

KET testo rezultatai

Testas išlaikytas

Kokiomis priemonėmis galima stabdyti automobilį, jei sugedo darbo stabdžiai?
1 Perjungiant žemesnę pavarą 2 Atsidarius dureles, stabdyti su koja. 3 Naudoti stovėjimo stabdį

Komentarai

Paprasčiausia pasinaudoti stovėjimo stabdžiu (rankiniu). Tačiau jo efektyvumas labai mažas. Jei važiuojate greitai, tai stovėjimo stabdis bus visiškai neefektyvus. Pirmiausia reikia sulėtinti greitį perjungiant žemesnę pavarą. Pvz. jei važiuojate trečiu bėgiu, įjunkite antrą, paskui pirmą. Variklis pradės gausti, bet automobilio greitis ženkliai sumažės. Pabaigti stabdyti padės stovėjimo stabdis. Kad visiškai sustotumėte užtraukite stovėjimo stabdį ir išjunkite pavarą.