Share

Testo rezultatas #c0168f6ca00bd1b9d359e7108220d713

Testas išlaikytas

Galutinis rezultatas: 80,00%. Užtruko: 6 min 13 s.

Testą sprendė Aldona Bendoraitiene. Pabaigta 2017-06-19 22:26:02.

Galite peržiūrėti kiekvieną klausimą. Pamatysite pastabas ir susijusias Kelių eismo taisykles. Jeigu turite pastabų ar pasiūlymų, palikite komentarą.

Pradėti naują testą

1
Prisijunk
Prisijunkite, kad galėtumėte išsaugoti testo rezultatus ir juos vėliau peržiūrėti.