Kelių eismo taisyklės (KET)

Share

KELIO ŽENKLAI

III. Draudžiamieji kelio ženklai

4. Draudžiamieji kelio ženklai ką nors draudžia arba tuos draudimus panaikina ir yra šie:

KELIO ŽENKLAI - Įvažiuoti draudžiama
301 - Įvažiuoti draudžiama
Draudžiama įvažiuoti visoms transporto priemonėms, išskyrus maršrutinį transportą

KELIO ŽENKLAI - Eismas draudžiamas
302 - Eismas draudžiamas
Draudžiamas transporto priemonių eismas, išskyrus maršrutinį transportą ir skiriamuoju ženklu „Neįgalusis" pažymėtas transporto priemones

KELIO ŽENKLAI - Motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas
303 - Motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas
Draudžiamas motorinių transporto priemonių, traktorių ir savaeigių mašinų eismas, išskyrus mopedus, motociklus be priekabų, maršrutinį, aptarnaujantįjį transportą ir skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ pažymėtas transporto priemones

KELIO ŽENKLAI - Krovininių automobilių eismas draudžiamas
304 - Krovininių automobilių eismas draudžiamas
Draudžiama važiuoti krovininiais automobiliais ir transporto priemonių junginiais, kurių didžiausioji leidžiamoji masė yra didesnė kaip 3,5 t arba didesnė už nurodytąją ženkle, taip pat traktoriais ir savaeigėmis mašinomis, išskyrus aptarnaujantįjį transportą

KELIO ŽENKLAI - Motociklų eismas draudžiamas
305 - Motociklų eismas draudžiamas
Draudžiama važiuoti motociklais, išskyrus aptarnaujantįjį transportą. Kelio ženklo reikalavimai taikomi triračiams, keturračiams, galingiems keturračiams

KELIO ŽENKLAI - Traktorių eismas draudžiamas
306 - Traktorių eismas draudžiamas
Draudžiama važiuoti traktoriais ir savaeigėmis mašinomis, išskyrus aptarnaujantįjį transportą

KELIO ŽENKLAI - Važiuoti su priekabomis draudžiama
307 - Važiuoti su priekabomis draudžiama
Draudžiama važiuoti krovininiais automobiliais ir traktoriais su priekabomis, taip pat jais vilkti motorines transporto priemones

KELIO ŽENKLAI - Vežimų eismas draudžiamas
308 - Vežimų eismas draudžiamas
Draudžiama važiuoti vežimais (rogėmis), joti, varyti gyvulius

KELIO ŽENKLAI - Dviračių eismas draudžiamas
309 - Dviračių eismas draudžiamas
Draudžiama važiuoti dviračiais

KELIO ŽENKLAI - Pėsčiųjų eismas draudžiamas
310 - Pėsčiųjų eismas draudžiamas
Draudžiama pėstiesiems judėti ta kelio puse, kurioje pastatytas kelio ženklas

KELIO ŽENKLAI - Pavojinguosius krovinius vežančių transporto priemonių, kurioms numatytas specialusis ženklinimas, eismas draudžiamas
311 - Pavojinguosius krovinius vežančių transporto priemonių, kurioms numatytas specialusis ženklinimas, eismas draudžiamas
Draudžiama važiuoti pavojinguosius krovinius vežančiomis transporto priemonėmis, kurioms numatytas specialusis ženklinimas oranžinėmis lentelėmis

KELIO ŽENKLAI - Nurodyto transporto eismas draudžiamas
312 - Nurodyto transporto eismas draudžiamas
Kelio ženklas atstoja kelis kartu pastatytus draudžiamuosius kelio ženklus ir draudžia važiuoti tomis transporto priemonėmis, kuriomis važiuoti draudžia atitinkami kelio ženklai

KELIO ŽENKLAI - Nurodyto transporto eismas draudžiamas
313 - Nurodyto transporto eismas draudžiamas
Kelio ženklas atstoja kelis kartu pastatytus draudžiamuosius kelio ženklus ir draudžia važiuoti tomis transporto priemonėmis, kuriomis važiuoti draudžia atitinkami kelio ženklai

KELIO ŽENKLAI - Ribota masė
314 - Ribota masė
Draudžiama važiuoti transporto priemonėmis, taip pat transporto priemonių junginiais, kurių masė su kroviniu ar be jo didesnė už nurodytą kelio ženkle

KELIO ŽENKLAI - Ribota ašies apkrova
315 - Ribota ašies apkrova
Draudžiama važiuoti transporto priemonėmis, kurių bent vienos ašies apkrova didesnė už nurodytą kelio ženkle

KELIO ŽENKLAI - Ribotas aukštis
316 - Ribotas aukštis
Draudžiama važiuoti transporto priemonėmis, kurių aukštis (su kroviniu ar be jo) didesnis už nurodytą kelio ženkle

KELIO ŽENKLAI - Ribotas plotis
317 - Ribotas plotis
Draudžiama važiuoti transporto priemonėmis, kurios (su kroviniu ar be jo) platesnės, negu nurodyta kelio ženkle

KELIO ŽENKLAI - Ribotas ilgis
318 - Ribotas ilgis
Draudžiama važiuoti transporto priemonėmis, taip pat transporto priemonių junginiais, kurie (su kroviniu ar be jo) ilgesni, negu nurodyta kelio ženkle

KELIO ŽENKLAI - Ribotas atstumas
319 - Ribotas atstumas
Draudžiama važiuojant paskui kitą transporto priemonę laikantis mažesnio atstumo, negu nurodyta kelio ženkle

KELIO ŽENKLAI - Muitinė
320 - Muitinė
Draudžiama važiuoti nesustojus prieš kelio ženklą. Toliau važiuoti galima tik tikrinančiam pareigūnui leidus.

KELIO ŽENKLAI - Kontrolė
321 - Kontrolė
Draudžiama važiuoti nesustojus prieš kelio ženklą. Toliau važiuoti galima tik tikrinančiam pareigūnui leidus.

KELIO ŽENKLAI - Sukti į dešinę draudžiama
322 - Sukti į dešinę draudžiama
Galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jie pastatyti. Negalioja maršrutiniam transportui

KELIO ŽENKLAI - Sukti į kairę draudžiama
323 - Sukti į kairę draudžiama
Galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jie pastatyti. Negalioja maršrutiniam transportui ir nedraudžia apsisukti.

KELIO ŽENKLAI - Apsisukti draudžiama
324 - Apsisukti draudžiama
Negalioja maršrutiniam transportui ir nedraudžia sukti į kairę

KELIO ŽENKLAI - Lenkti draudžiama
325 - Lenkti draudžiama
Draudžiama lenkti transporto priemones, išskyrus pavienes (pavienius transporto priemonių junginius), važiuojančias mažesniu kaip 30 km/h greičiu

KELIO ŽENKLAI - Lenkimo draudimo pabaiga
326 - Lenkimo draudimo pabaiga

KELIO ŽENKLAI - Krovininiais automobiliais lenkti draudžiama
327 - Krovininiais automobiliais lenkti draudžiama
Krovininiais automobiliais, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3,5 t, draudžiama lenkti transporto priemones, išskyrus pavienes (pavienius transporto priemonių junginius), važiuojančias mažesniu kaip 30 km/h greičiu. Kelio ženklo reikalavimai taikomi traktoriams ir savaeigėms mašinoms

KELIO ŽENKLAI - Lenkimo krovininiais automobiliais draudimo pabaiga
328 - Lenkimo krovininiais automobiliais draudimo pabaiga

KELIO ŽENKLAI - Ribotas greitis
329 - Ribotas greitis
Draudžiama važiuoti greičiau (km/h), negu nurodyta kelio ženkle

KELIO ŽENKLAI - Greičio ribojimo pabaiga
330 - Greičio ribojimo pabaiga

KELIO ŽENKLAI - Naudoti garso signalą draudžiama
331 - Naudoti garso signalą draudžiama
Draudžiama naudoti garso signalus, išskyrus tuos atvejus, kai siekiama išvengti eismo įvykio

KELIO ŽENKLAI - Sustoti draudžiama
332 - Sustoti draudžiama
Draudžiama transporto priemonėms sustoti (stovėti) toje kelio pusėje, kurioje yra kelio ženklas, išskyrus sustojimą maršrutiniam transportui skirtose stotelėse. Negalioja skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele pažymėtoms transporto priemonėms. Jeigu naudojamas kartu su 1.4 ženklinimo linija, galioja iki šios linijos pabaigos

KELIO ŽENKLAI - Stovėti draudžiama
333 - Stovėti draudžiama
Draudžiama transporto priemonėms stovėti toje kelio pusėje, kurioje yra ženklas. Negalioja skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele pažymėtoms transporto priemonėms ir taksi su įjungtu taksometru. Jeigu naudojamas kartu su 1.9 ženklinimo linija, galioja iki šios linijos pabaigos

KELIO ŽENKLAI - Stovėti draudžiama nelyginėmis dienomis
334 - Stovėti draudžiama nelyginėmis dienomis
Draudžiama transporto priemonėms stovėti nelyginėmis mėnesio dienomis toje kelio pusėje, kurioje yra kelio ženklas. Kai kelio ženklai Nr. 334 ir 335 naudojami skirtingose kelio pusėse, transporto priemonės iš vienos kelio pusės į kitą turi būti perstatomos tarp 19 ir 21 valandos

KELIO ŽENKLAI - Stovėti draudžiama lyginėmis dienomis
335 - Stovėti draudžiama lyginėmis dienomis
Draudžiama transporto priemonėms stovėti lyginėmis mėnesio dienomis toje kelio pusėje, kurioje yra toks kelio ženklas. Kai kelio ženklai Nr. 334 ir 335 naudojami skirtingose kelio pusėse, transporto priemonės iš vienos kelio pusės į kitą turi būti perstatomos tarp 19 ir 21 valandos

KELIO ŽENKLAI - Apribojimų pabaiga
336 - Apribojimų pabaiga
Pažymi vietą, nuo kurios baigiasi kelio ženklų Nr. 319, 325, 327, 329, 331–335 galiojimo zona

KELIO ŽENKLAI - Mopedų eismas draudžiamas
337 - Mopedų eismas draudžiamas
Draudžiama važiuoti mopedais, išskyrus aptarnaujantįjį transportą. Kelio ženklo reikalavimai taikomi lengviesiems keturračiams

KELIO ŽENKLAI - Transporto priemonių, vežančių sprogstamųjų ar lengvai užsiliepsnojančių medžiagų daugiau, negu nustatyta, eismas draudžiamas
338 - Transporto priemonių, vežančių sprogstamųjų ar lengvai užsiliepsnojančių medžiagų daugiau, negu nustatyta, eismas draudžiamas
Draudžiama važiuoti pavojinguosius krovinius vežančiomis transporto priemonėmis, kuriomis vežama sprogstamųjų medžiagų ir gaminių arba liepsniųjų medžiagų daugiau, negu nustatyta, ir kurioms dėl to numatytas specialusis ženklinimas oranžinėmis lentelėmis

KELIO ŽENKLAI - Transporto priemonių, vežančių medžiagų, galinčių užteršti vandenį, daugiau, negu nustatyta, eismas draudžiamas
339 - Transporto priemonių, vežančių medžiagų, galinčių užteršti vandenį, daugiau, negu nustatyta, eismas draudžiamas
Draudžiama važiuoti pavojinguosius krovinius vežančiomis transporto priemonėmis, kuriomis vežama aplinkai (vandens aplinkai) pavojingų medžiagų daugiau, negu nustatyta, ir kurioms dėl to numatytas specialusis ženklinimas oranžinėmis lentelėmis ir (ar) aplinkai pavojingos medžiagos ženklu

5. Galiojimo zoną turinčių draudžiamųjų kelio ženklų Nr. 319, 325, 327, 329, 331–335 draudimai galioja nuo draudžiamojo kelio ženklo iki artimiausios sankryžos už draudžiamojo kelio ženklo, o gyvenvietėse, kai nėra sankryžos, – iki gyvenvietės pabaigos. Draudžiamųjų kelio ženklų galiojimas nesibaigia ties lauko, miško ir kitais šalutiniais keliais, taip pat ties išvažiavimu iš šalia kelio esančios teritorijos, kuriame nėra pirmumo kelio ženklų.

6. Pastatytas prieš gyvenvietę, pažymėtą nurodomuoju kelio ženklu „Gyvenvietės pradžia“, draudžiamasis kelio ženklas „Ribotas greitis“ galioja iki šio nurodomojo kelio ženklo, tačiau draudžiamojo kelio ženklo galiojimo zona gali būti sumažinta pastačius kitą draudžiamąjį kelio ženklą „Ribotas greitis“ su kitokiu leidžiamu važiavimo greičiu.

KINTAMOS INFORMACIJOS KELIO ŽENKLŲ PAVYZDŽIAI

KELIŲ ŽENKLINIMAS IR JO CHARAKTERISTIKOS

TRANSPORTO PRIEMONIŲ SKIRIAMIEJI IR INFORMACINIAI ŽENKLAI TRANSPORTO PRIEMONĖSE