VI. Informaciniai kelio ženklai

9.

Informaciniai kelio ženklai yra šie:

Nuotrauka Pavadinimas Aprašymas
Išankstinė krypčių rodyklė 601 - Išankstinė krypčių rodyklė

[Netenka galios nuo 2020-01-01] Eismo kryptys į kelio ženkle nurodytas gyvenvietes. Atstumas iki sankryžos nurodomas kelio ženklo apačioje

Išankstinė krypčių rodyklė 602 - Išankstinė krypčių rodyklė

Eismo kryptys į kelio ženkle nurodytas gyvenvietes. Atstumas iki sankryžos nurodomas kelio ženklo apačioje

Išankstinė krypčių rodyklė 603 - Išankstinė krypčių rodyklė

Eismo kryptys į kelio ženkle nurodytas gyvenvietes ar jų dalis. Atstumas iki sankryžos nurodomas kelio ženklo apačioje

Išankstinė krypčių rodyklė 604 - Išankstinė krypčių rodyklė

Nurodo eismo kryptis į kelio ženkle nurodytas gyvenvietes

Krypties rodyklė 605 - Krypties rodyklė

[Netenka galios nuo 2020-01-01] Eismo kryptis į gyvenvietes ir atstumas iki jų

Krypties rodyklė 606 - Krypties rodyklė

Eismo kryptis į gyvenvietes ir atstumas iki jų

Krypties rodyklė 607 - Krypties rodyklė

Eismo kryptis į gyvenvietes ar jų dalis ir atstumas iki jų

Krypčių rodyklė 608 - Krypčių rodyklė

Nurodo keletą krypčių ir atstumų

Važiavimo schema 609 - Važiavimo schema

Važiavimo maršrutas, kai sankryžoje uždrausti manevrai, arba važiavimo kryptis - sudėtingoje sankryžoje

Važiavimo kryptis 610 - Važiavimo kryptis

Rekomenduojama krovininių automobilių, traktorių ir savaeigių mašinų važiavimo kryptis, kai važiuoti viena iš galimų krypčių sankryžoje draudžiama

Aklakelis 611 - Aklakelis

Kelias, neturintis viename gale išvažiavimo

Gyvenvietės pradžia 612 - Gyvenvietės pradžia

Gyvenvietės, kurioje negalioja Taisyklių reikalavimai, nustatantys eismo tvarką gyvenvietėse, pradžia ir pavadinimas

Gyvenvietės pabaiga 613 - Gyvenvietės pabaiga

Gyvenvietės, pažymėtos kelio ženklu „Gyvenvietės pradžia“, pabaiga, kitos gyvenvietės pavadinimas ir atstumas iki jos

Vandens telkinio pavadinimas 614 - Vandens telkinio pavadinimas

Upės, ežero ar kokio nors kito vandens telkinio pavadinimas

Objekto pavadinimas 615 - Objekto pavadinimas

Apskrities, rajono (savivaldybės) pavadinimas ir riba

Gatvės pavadinimas 616 - Gatvės pavadinimas

Kelio ženklas, pastatytas prieš sankryžą, nurodo skersai einančios gatvės pavadinimą

Gatvės pavadinimas 617 - Gatvės pavadinimas

Nurodo gatvės pavadinimą

Atstumų rodyklė 618 - Atstumų rodyklė

Atstumai (km) iki nurodytų gyvenviečių (miestų)

Greičio ribojimo ir kitos informacijos rodyklė 619 - Greičio ribojimo ir kitos informacijos rodyklė

Informuoja apie greičio apribojimus ir kitus reikalavimus

Kilometrų ženklas 620 - Kilometrų ženklas

Atstumas nuo kelio pradžios arba pabaigos

Kilometrų ženklas 621 - Kilometrų ženklas

[Netenka galios nuo 2020-01-01] Atstumas nuo kelio pradžios arba pabaigos

Kelio arba dviračių trasos numeris 622 - Kelio arba dviračių trasos numeris

Keliui (maršrutui) arba dviračių trasai suteiktas numeris. Žalios spalvos kelio ženklas nurodo tarptautinio, raudonos – magistralinio, geltonos – krašto, o mėlynos – rajoninio kelio numerį. Kelio ženklas su brūkšniniu apvadu rodo važiavimo į tą numerį turintį kelią kryptį. Raudonos spalvos kelio ženklas, kuris naudojamas kartu su dviračių trasą žyminčiu kelio ženklu, nurodo nacionalinės, o kelio ženklas su Europos Sąjungos vėliavos simboliu – tarptautinės dviračių trasos numerį

Kelio arba dviračių trasos numeris ir kryptis 623 - Kelio arba dviračių trasos numeris ir kryptis

Keliui (maršrutui) arba dviračių trasai suteiktas numeris ir kryptis. Kelio ženklas su brūkšniniu apvadu rodo važiavimo į tą numerį turintį kelią kryptį

Apylankos schema 624 - Apylankos schema

Nurodo laikinai uždarytą kelio ruožą ir apvažiavimo maršrutą

Apylankos kryptis 625 - Apylankos kryptis

Nurodo kryptį, kuria reikia apvažiuoti laikinai uždarytą kelio ruožą, ir informuoja vairuotojus apie apylankos pradžią. Kelio ženklo „Aklakelis“ simbolis patikslina, kuris iš esamųjų kelių uždarytas. Toliau maršrute galima vadovautis kelio ženklu Nr. 626

Apylankos kryptis 626 - Apylankos kryptis

Nurodo pagal kelio ženklą Nr. 625 uždarytą kelio ruožą apvažiuojančių transporto priemonių važiavimo kryptį. Vairuotojai, kurie nepravažiavo pro kelio ženklą Nr. 625, informuojami, kad jie pateko į kitų transporto priemonių važiavimo maršrutą

Persirikiavimo rodyklė 627 - Persirikiavimo rodyklė

Nurodo važiavimo kryptį keliuose, kur vykdomi kelio darbai

Krypties rodyklė į lankytiną vietą 628 - Krypties rodyklė į lankytiną vietą

Nurodo eismo kryptį į lankytiną vietą ir atstumą

Lankytinos vietos pavadinimas 629 - Lankytinos vietos pavadinimas

Lankytinos vietos pavadinimas

Krypties rodyklė į nacionalinius, regioninius parkus, valstybinius gamtinius rezervatus, valstybinius gamtinius ir kompleksinius draustinius 630 - Krypties rodyklė į nacionalinius, regioninius parkus, valstybinius gamtinius rezervatus, valstybinius gamtinius ir kompleksinius draustinius

[Netenka galios nuo 2020-01-01] Kelio ženklas naudojamas rodyti krypčiai į nacionalinius, regioninius parkus, valstybinius gamtinius rezervatus, valstybinius gamtinius ir kompleksinius draustinius

Nacionalinio, regioninio parko, valstybinio gamtinio rezervato, valstybinio gamtinio ar kompleksinio draustinio pradžia 631 - Nacionalinio, regioninio parko, valstybinio gamtinio rezervato, valstybinio gamtinio ar kompleksinio draustinio pradžia

[Netenka galios nuo 2020-01-01]

Nacionalinio, regioninio parko, valstybinio gamtinio rezervato, valstybinio gamtinio ar kompleksinio draustinio pabaiga 632 - Nacionalinio, regioninio parko, valstybinio gamtinio rezervato, valstybinio gamtinio ar kompleksinio draustinio pabaiga

[Netenka galios nuo 2020-01-01]

Krypties rodyklė į istorinius nacionalinius, istorinius regioninius parkus, valstybinius kultūrinius rezervatus, muziejus 633 - Krypties rodyklė į istorinius nacionalinius, istorinius regioninius parkus, valstybinius kultūrinius rezervatus, muziejus

[Netenka galios nuo 2020-01-01] Kelio ženklas naudojamas rodyti krypčiai į istorinius nacionalinius, istorinius regioninius parkus, valstybinius kultūrinius rezervatus

Istorinio nacionalinio, istorinio regioninio parko, valstybinio kultūrinio rezervato, muziejaus pavadinimas 634 - Istorinio nacionalinio, istorinio regioninio parko, valstybinio kultūrinio rezervato, muziejaus pavadinimas

[Netenka galios nuo 2020-01-01]

Lietuvos Respublika 635 - Lietuvos Respublika

Kelio ženklas žymi valstybės sienos perėjimo punktą

Automatinė eismo kontrolė 636 - Automatinė eismo kontrolė

Kelio ruožas, kuriame įrengti nustatyto greičio režimo ar kitus pažeidimus fiksuojantys automatiniai prietaisai