Kelių eismo taisyklės (KET)

Share

KELIO ŽENKLAI

VI. Informaciniai kelio ženklai

9. Informaciniai kelio ženklai yra šie:

KELIO ŽENKLAI - Išankstinė krypčių rodyklė
601 - Išankstinė krypčių rodyklė
[Netenka galios nuo 2020-01-01] Eismo kryptys į kelio ženkle nurodytas gyvenvietes. Atstumas iki sankryžos nurodomas kelio ženklo apačioje

KELIO ŽENKLAI - Išankstinė krypčių rodyklė
602 - Išankstinė krypčių rodyklė
Eismo kryptys į kelio ženkle nurodytas gyvenvietes. Atstumas iki sankryžos nurodomas kelio ženklo apačioje

KELIO ŽENKLAI - Išankstinė krypčių rodyklė
603 - Išankstinė krypčių rodyklė
Eismo kryptys į kelio ženkle nurodytas gyvenvietes ar jų dalis. Atstumas iki sankryžos nurodomas kelio ženklo apačioje

KELIO ŽENKLAI - Išankstinė krypčių rodyklė
604 - Išankstinė krypčių rodyklė
Nurodo eismo kryptis į kelio ženkle nurodytas gyvenvietes

KELIO ŽENKLAI - Krypties rodyklė
605 - Krypties rodyklė
[Netenka galios nuo 2020-01-01] Eismo kryptis į gyvenvietes ir atstumas iki jų

KELIO ŽENKLAI - Krypties rodyklė
606 - Krypties rodyklė
Eismo kryptis į gyvenvietes ir atstumas iki jų

KELIO ŽENKLAI - Krypties rodyklė
607 - Krypties rodyklė
Eismo kryptis į gyvenvietes ar jų dalis ir atstumas iki jų

KELIO ŽENKLAI - Krypčių rodyklė
608 - Krypčių rodyklė
Nurodo keletą krypčių ir atstumų

KELIO ŽENKLAI - Važiavimo schema
609 - Važiavimo schema
Važiavimo maršrutas, kai sankryžoje uždrausti manevrai, arba važiavimo kryptis - sudėtingoje sankryžoje

KELIO ŽENKLAI - Važiavimo kryptis
610 - Važiavimo kryptis
Rekomenduojama krovininių automobilių, traktorių ir savaeigių mašinų važiavimo kryptis, kai važiuoti viena iš galimų krypčių sankryžoje draudžiama

KELIO ŽENKLAI - Aklakelis
611 - Aklakelis
Kelias, neturintis viename gale išvažiavimo

KELIO ŽENKLAI - Gyvenvietės pradžia
612 - Gyvenvietės pradžia
Gyvenvietės, kurioje negalioja Taisyklių reikalavimai, nustatantys eismo tvarką gyvenvietėse, pradžia ir pavadinimas

KELIO ŽENKLAI - Gyvenvietės pabaiga
613 - Gyvenvietės pabaiga
Gyvenvietės, pažymėtos kelio ženklu „Gyvenvietės pradžia“, pabaiga, kitos gyvenvietės pavadinimas ir atstumas iki jos

KELIO ŽENKLAI - Vandens telkinio pavadinimas
614 - Vandens telkinio pavadinimas
Upės, ežero ar kokio nors kito vandens telkinio pavadinimas

KELIO ŽENKLAI - Objekto pavadinimas
615 - Objekto pavadinimas
Apskrities, rajono (savivaldybės) pavadinimas ir riba

KELIO ŽENKLAI - Gatvės pavadinimas
616 - Gatvės pavadinimas
Kelio ženklas, pastatytas prieš sankryžą, nurodo skersai einančios gatvės pavadinimą

KELIO ŽENKLAI - Gatvės pavadinimas
617 - Gatvės pavadinimas
Nurodo gatvės pavadinimą

KELIO ŽENKLAI - Atstumų rodyklė
618 - Atstumų rodyklė
Atstumai (km) iki nurodytų gyvenviečių (miestų)

KELIO ŽENKLAI - Greičio ribojimo ir kitos informacijos rodyklė
619 - Greičio ribojimo ir kitos informacijos rodyklė
Informuoja apie greičio apribojimus ir kitus reikalavimus

KELIO ŽENKLAI - Kilometrų ženklas
620 - Kilometrų ženklas
Atstumas nuo kelio pradžios arba pabaigos

KELIO ŽENKLAI - Kilometrų ženklas
621 - Kilometrų ženklas
[Netenka galios nuo 2020-01-01] Atstumas nuo kelio pradžios arba pabaigos

KELIO ŽENKLAI - Kelio arba dviračių trasos numeris
622 - Kelio arba dviračių trasos numeris
Keliui (maršrutui) arba dviračių trasai suteiktas numeris. Žalios spalvos kelio ženklas nurodo tarptautinio, raudonos – magistralinio, geltonos – krašto, o mėlynos – rajoninio kelio numerį. Kelio ženklas su brūkšniniu apvadu rodo važiavimo į tą numerį turintį kelią kryptį. Raudonos spalvos kelio ženklas, kuris naudojamas kartu su dviračių trasą žyminčiu kelio ženklu, nurodo nacionalinės, o kelio ženklas su Europos Sąjungos vėliavos simboliu – tarptautinės dviračių trasos numerį

KELIO ŽENKLAI - Kelio arba dviračių trasos numeris ir kryptis
KELIO ŽENKLAI - Kelio arba dviračių trasos numeris ir kryptis
623 - Kelio arba dviračių trasos numeris ir kryptis
Keliui (maršrutui) arba dviračių trasai suteiktas numeris ir kryptis. Kelio ženklas su brūkšniniu apvadu rodo važiavimo į tą numerį turintį kelią kryptį

KELIO ŽENKLAI - Apylankos schema
624 - Apylankos schema
Nurodo laikinai uždarytą kelio ruožą ir apvažiavimo maršrutą

KELIO ŽENKLAI - Apylankos kryptis
625 - Apylankos kryptis
Nurodo kryptį, kuria reikia apvažiuoti laikinai uždarytą kelio ruožą, ir informuoja vairuotojus apie apylankos pradžią. Kelio ženklo „Aklakelis“ simbolis patikslina, kuris iš esamųjų kelių uždarytas. Toliau maršrute galima vadovautis kelio ženklu Nr. 626

KELIO ŽENKLAI - Apylankos kryptis
626 - Apylankos kryptis
Nurodo pagal kelio ženklą Nr. 625 uždarytą kelio ruožą apvažiuojančių transporto priemonių važiavimo kryptį. Vairuotojai, kurie nepravažiavo pro kelio ženklą Nr. 625, informuojami, kad jie pateko į kitų transporto priemonių važiavimo maršrutą

KELIO ŽENKLAI - Persirikiavimo rodyklė
627 - Persirikiavimo rodyklė
Nurodo važiavimo kryptį keliuose, kur vykdomi kelio darbai

KELIO ŽENKLAI - Krypties rodyklė į lankytiną vietą
KELIO ŽENKLAI - Krypties rodyklė į lankytiną vietą
628 - Krypties rodyklė į lankytiną vietą
Nurodo eismo kryptį į lankytiną vietą ir atstumą

KELIO ŽENKLAI - Lankytinos vietos pavadinimas
629 - Lankytinos vietos pavadinimas
Lankytinos vietos pavadinimas

KELIO ŽENKLAI - Krypties rodyklė į nacionalinius, regioninius parkus, valstybinius gamtinius rezervatus, valstybinius gamtinius ir kompleksinius draustinius
630 - Krypties rodyklė į nacionalinius, regioninius parkus, valstybinius gamtinius rezervatus, valstybinius gamtinius ir kompleksinius draustinius
[Netenka galios nuo 2020-01-01] Kelio ženklas naudojamas rodyti krypčiai į nacionalinius, regioninius parkus, valstybinius gamtinius rezervatus, valstybinius gamtinius ir kompleksinius draustinius

KELIO ŽENKLAI - Nacionalinio, regioninio parko, valstybinio gamtinio rezervato, valstybinio gamtinio ar kompleksinio draustinio pradžia
631 - Nacionalinio, regioninio parko, valstybinio gamtinio rezervato, valstybinio gamtinio ar kompleksinio draustinio pradžia
[Netenka galios nuo 2020-01-01]

KELIO ŽENKLAI - Nacionalinio, regioninio parko, valstybinio gamtinio rezervato, valstybinio gamtinio ar kompleksinio draustinio pabaiga
632 - Nacionalinio, regioninio parko, valstybinio gamtinio rezervato, valstybinio gamtinio ar kompleksinio draustinio pabaiga
[Netenka galios nuo 2020-01-01]

KELIO ŽENKLAI - Krypties rodyklė į istorinius nacionalinius, istorinius regioninius parkus, valstybinius kultūrinius rezervatus, muziejus
633 - Krypties rodyklė į istorinius nacionalinius, istorinius regioninius parkus, valstybinius kultūrinius rezervatus, muziejus
[Netenka galios nuo 2020-01-01] Kelio ženklas naudojamas rodyti krypčiai į istorinius nacionalinius, istorinius regioninius parkus, valstybinius kultūrinius rezervatus

KELIO ŽENKLAI - Istorinio nacionalinio, istorinio regioninio parko, valstybinio kultūrinio rezervato, muziejaus pavadinimas
634 - Istorinio nacionalinio, istorinio regioninio parko, valstybinio kultūrinio rezervato, muziejaus pavadinimas
[Netenka galios nuo 2020-01-01]

KELIO ŽENKLAI - Lietuvos Respublika
635 - Lietuvos Respublika
Kelio ženklas žymi valstybės sienos perėjimo punktą

KELIO ŽENKLAI - Automatinė eismo kontrolė
636 - Automatinė eismo kontrolė
Kelio ruožas, kuriame įrengti nustatyto greičio režimo ar kitus pažeidimus fiksuojantys automatiniai prietaisai

KINTAMOS INFORMACIJOS KELIO ŽENKLŲ PAVYZDŽIAI

KELIŲ ŽENKLINIMAS IR JO CHARAKTERISTIKOS

TRANSPORTO PRIEMONIŲ SKIRIAMIEJI IR INFORMACINIAI ŽENKLAI TRANSPORTO PRIEMONĖSE