I. Įspėjamieji kelio ženklai

1.

Įspėjamieji kelio ženklai, įspėjantys vairuotoją apie būsimą pavojingą kelio ruožą, kuriuo važiuojant reikia imtis atitinkamų atsargumo priemonių, yra šie:

Nuotrauka Pavadinimas Aprašymas
Pervaža su užtvaru 101 - Pervaža su užtvaru

Geležinkelio pervaža su pakeliamuoju užtvaru

Pervaža be užtvaro 102 - Pervaža be užtvaro

Geležinkelio pervaža be pakeliamojo užtvaro

Pakeliamasis tiltas 103 - Pakeliamasis tiltas

Įspėja apie artėjimą prie pakeliamojo tilto

Krantinė 104 - Krantinė

Įvažiavimas į krantinę arba krantą

Vaikai 105 - Vaikai

Kelio ruožas prie vaikų įstaigos (mokyklos, žaidimų aikštelės ir panašiai), kur važiuojamojoje dalyje gali būti vaikų

Darbai kelyje 106 - Darbai kelyje

Kelio ruožas, kuriame dirbama

Sankryža 107 - Sankryža

Lygiareikšmių kelių sankirta

Sankryža su šalutiniu keliu 108 - Sankryža su šalutiniu keliu

Pagrindinį kelią kerta šalutinis kelias

Šalutinis kelias iš dešinės 109 - Šalutinis kelias iš dešinės

Prie pagrindinio kelio iš dešinės pusės prisijungia šalutinis kelias

Šalutinis kelias iš kairės 110 - Šalutinis kelias iš kairės

Prie pagrindinio kelio iš kairės pusės prisijungia šalutinis kelias

Žiedinė sankryža 111 - Žiedinė sankryža

Sankryža, kurioje privaloma važiuoti ratu

Šviesoforas 112 - Šviesoforas

Sankryža, pėsčiųjų perėja arba kelio ruožas, kuriame eismas reguliuojamas šviesoforais

Vingis į dešinę 113 - Vingis į dešinę

Mažo spindulio arba riboto matomumo kelio vingis į dešinę pusę

Vingis į kairę 114 - Vingis į kairę

Mažo spindulio arba riboto matomumo kelio vingis į kairę pusę

Vingiai 115 - Vingiai

Kelio ruožas su mažo spindulio arba riboto matomumo vingiais. Pirmasis vingis į dešinę

Vingiai 116 - Vingiai

Kelio ruožas su mažo spindulio arba riboto matomumo vingiais. Pirmasis vingis į kairę

Stati nuokalnė 117 - Stati nuokalnė
Stati įkalnė 118 - Stati įkalnė
Slidus kelias 119 - Slidus kelias

Kelio ruožas su slidesne negu prieš tai buvusiame ruože važiuojamąja dalimi

Nelygus kelias 120 - Nelygus kelias

Kelio ruožas su važiuojamosios dalies nelygumais (kelio bangos, kalneliai, duobės, nesklandžios sandūros su tiltais ir kita)

Žvyras 121 - Žvyras

Patobulintos dangos kelio ruožas, kuriame iš po ratų gali būti išsviesta žvyro, skaldos ir panašiai

Pavojingas kelkraštis 122 - Pavojingas kelkraštis

Kelio ruožas su netvirtu, duobėtu kelkraščiu

Susiaurėjimas 123 - Susiaurėjimas

Važiuojamosios dalies susiaurėjimas iš abiejų pusių

Susiaurėjimas iš dešinės 124 - Susiaurėjimas iš dešinės

Važiuojamosios dalies susiaurėjimas iš dešinės pusės

Susiaurėjimas iš kairės 125 - Susiaurėjimas iš kairės

Važiuojamosios dalies susiaurėjimas iš kairės pusės

Dvipusis eismas 126 - Dvipusis eismas

Važiuojamosios dalies ruožo su priešpriešiniu eismu pradžia

Pėsčiųjų perėja 127 - Pėsčiųjų perėja

Nurodomaisiais kelio ženklais „Pėsčiųjų perėja" ir 1.13.1-1.13.3 ženklinimo linijomis arba tik nurodomaisiais kelio ženklais „Pėsčiųjų perėja" pažymėta pėsčiųjų perėja

Pėstieji 128 - Pėstieji

Kelio ruožas, kurio važiuojamąja dalimi (kelkraščiu) skersai arba išilgai kelio vaikšto pėstieji

Dviratininkai 129 - Dviratininkai

Įspėja apie kelio ruožą, į kurį dažnai įvažiuoja ar jį kerta dviratininkai

Gyvulių pergina 130 - Gyvulių pergina
Laukiniai gyvūnai 131 - Laukiniai gyvūnai

Įspėja apie kelio ruožą, kuriame yra didelė tikimybė, kad per kelią gali judėti laukiniai gyvūnai

Krintantys akmenys 132 - Krintantys akmenys

Kelio ruožas, kuriame galimos griūtys, nuošliaužos, krintantys akmenys

Šoninis vėjas 133 - Šoninis vėjas
Lėktuvai 134 - Lėktuvai

Kelio ruožas, virš kurio kyla arba leidžiasi lėktuvai

Transporto grūstis 135 - Transporto grūstis

Kelio ruožas, kuriuo dėl transporto priemonių susigrūdimo sunku važiuoti

Daug eismo įvykių 136 - Daug eismo įvykių

Kelio ruožas, kuriame įvyksta daug eismo įvykių

Kiti pavojai 137 - Kiti pavojai

Kelio ruožas, kuriame yra kitais kelio ženklais nenumatytų pavojų

Vienkelis geležinkelis 138 - Vienkelis geležinkelis

Geležinkelio pervaža be pakeliamojo užtvaro per vienkelį geležinkelį

Daugiakelis geležinkelis 139 - Daugiakelis geležinkelis

Geležinkelio pervaža be pakeliamojo užtvaro per dviejų ir daugiau kelių geležinkelį

Artėjama prie pervažos 140 - Artėjama prie pervažos

Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas toliausiai nuo geležinkelio pervažos, dešinėje kelio pusėje

Artėjama prie pervažos 141 - Artėjama prie pervažos

Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas dešinėje kelio pusėje

Artėjama prie pervažos 142 - Artėjama prie pervažos

Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas arčiausiai geležinkelio pervažos, dešinėje kelio pusėje

Artėjama prie pervažos 143 - Artėjama prie pervažos

Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas toliausiai nuo geležinkelio pervažos, kairėje kelio pusėje

Artėjama prie pervažos 144 - Artėjama prie pervažos

Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas kairėje kelio pusėje

Artėjama prie pervažos 145 - Artėjama prie pervažos

Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas arčiausiai geležinkelio pervažos, kairėje kelio pusėje

Posūkio kryptis į dešinę 146 - Posūkio kryptis į dešinę

Važiavimo kryptis ribotai matomo, mažo spindulio kelio vingyje, kelio susiaurėjimo arba kelio remonto, statybos darbų vietoje

Posūkio kryptis į kairę 147 - Posūkio kryptis į kairę

Važiavimo kryptis ribotai matomo, mažo spindulio kelio vingyje, kelio susiaurėjimo arba kelio remonto, statybos darbų vietoje

Eismo krypčių išsiskyrimas 148 - Eismo krypčių išsiskyrimas

Važiavimo kryptys T formos sankryžoje, kelių atsišakojime arba kelio remonto, statybos darbų vietoje

Nukreipiamoji gairė 149 - Nukreipiamoji gairė

Kelio darbų vietoje žymi eismo juostos ribas ir važiavimo trajektoriją

Provėžos 150 - Provėžos

Kelio ruožas, kuriame yra išilginių nelygumų

Greičio mažinimo priemonė 151 - Greičio mažinimo priemonė

Įspėja apie kelyje įrengtą greičio mažinimo priemonę (kalnelį ir kitą)

2.

Jeigu įspėjamieji kelio ženklai statomi kartu su papildoma lentele „Galiojimo zona į priekį“, ši lentelė nurodo, kokio ilgio yra pavojingas ruožas, kuris prasideda už 150–300 m (ne gyvenvietėse) arba už 50–100 m (gyvenvietėse) nuo įspėjamojo kelio ženklo pastatymo vietos.