Kelių eismo taisyklės (KET)

Share

KELIO ŽENKLAI

I. Įspėjamieji kelio ženklai

1. Įspėjamieji kelio ženklai, įspėjantys vairuotoją apie būsimą pavojingą kelio ruožą, kuriuo važiuojant reikia imtis atitinkamų atsargumo priemonių, yra šie:

KELIO ŽENKLAI - Pervaža su užtvaru
101 - Pervaža su užtvaru
Geležinkelio pervaža su pakeliamuoju užtvaru

KELIO ŽENKLAI - Pervaža be užtvaro
102 - Pervaža be užtvaro
Geležinkelio pervaža be pakeliamojo užtvaro

KELIO ŽENKLAI - Pakeliamasis tiltas
103 - Pakeliamasis tiltas
Įspėja apie artėjimą prie pakeliamojo tilto

KELIO ŽENKLAI - Krantinė
104 - Krantinė
Įvažiavimas į krantinę arba krantą

KELIO ŽENKLAI - Vaikai
105 - Vaikai
Kelio ruožas prie vaikų įstaigos (mokyklos, žaidimų aikštelės ir panašiai), kur važiuojamojoje dalyje gali būti vaikų

KELIO ŽENKLAI - Darbai kelyje
106 - Darbai kelyje
Kelio ruožas, kuriame dirbama

KELIO ŽENKLAI - Sankryža
107 - Sankryža
Lygiareikšmių kelių sankirta

KELIO ŽENKLAI - Sankryža su šalutiniu keliu
108 - Sankryža su šalutiniu keliu
Pagrindinį kelią kerta šalutinis kelias

KELIO ŽENKLAI - Šalutinis kelias iš dešinės
109 - Šalutinis kelias iš dešinės
Prie pagrindinio kelio iš dešinės pusės prisijungia šalutinis kelias

KELIO ŽENKLAI - Šalutinis kelias iš kairės
110 - Šalutinis kelias iš kairės
Prie pagrindinio kelio iš kairės pusės prisijungia šalutinis kelias

KELIO ŽENKLAI - Žiedinė sankryža
111 - Žiedinė sankryža
Sankryža, kurioje privaloma važiuoti ratu

KELIO ŽENKLAI - Šviesoforas
112 - Šviesoforas
Sankryža, pėsčiųjų perėja arba kelio ruožas, kuriame eismas reguliuojamas šviesoforais

KELIO ŽENKLAI - Vingis į dešinę
113 - Vingis į dešinę
Mažo spindulio arba riboto matomumo kelio vingis į dešinę pusę

KELIO ŽENKLAI - Vingis į kairę
114 - Vingis į kairę
Mažo spindulio arba riboto matomumo kelio vingis į kairę pusę

KELIO ŽENKLAI - Vingiai
115 - Vingiai
Kelio ruožas su mažo spindulio arba riboto matomumo vingiais. Pirmasis vingis į dešinę

KELIO ŽENKLAI - Vingiai
116 - Vingiai
Kelio ruožas su mažo spindulio arba riboto matomumo vingiais. Pirmasis vingis į kairę

KELIO ŽENKLAI - Stati nuokalnė
117 - Stati nuokalnė

KELIO ŽENKLAI - Stati įkalnė
118 - Stati įkalnė

KELIO ŽENKLAI - Slidus kelias
119 - Slidus kelias
Kelio ruožas su slidesne negu prieš tai buvusiame ruože važiuojamąja dalimi

KELIO ŽENKLAI - Nelygus kelias
120 - Nelygus kelias
Kelio ruožas su važiuojamosios dalies nelygumais (kelio bangos, kalneliai, duobės, nesklandžios sandūros su tiltais ir kita)

KELIO ŽENKLAI - Žvyras
121 - Žvyras
Patobulintos dangos kelio ruožas, kuriame iš po ratų gali būti išsviesta žvyro, skaldos ir panašiai

KELIO ŽENKLAI - Pavojingas kelkraštis
122 - Pavojingas kelkraštis
Kelio ruožas su netvirtu, duobėtu kelkraščiu

KELIO ŽENKLAI - Susiaurėjimas
123 - Susiaurėjimas
Važiuojamosios dalies susiaurėjimas iš abiejų pusių

KELIO ŽENKLAI - Susiaurėjimas iš dešinės
124 - Susiaurėjimas iš dešinės
Važiuojamosios dalies susiaurėjimas iš dešinės pusės

KELIO ŽENKLAI - Susiaurėjimas iš kairės
125 - Susiaurėjimas iš kairės
Važiuojamosios dalies susiaurėjimas iš kairės pusės

KELIO ŽENKLAI - Dvipusis eismas
126 - Dvipusis eismas
Važiuojamosios dalies ruožo su priešpriešiniu eismu pradžia

KELIO ŽENKLAI - Pėsčiųjų perėja
127 - Pėsčiųjų perėja
Nurodomaisiais kelio ženklais „Pėsčiųjų perėja" ir 1.13.1-1.13.3 ženklinimo linijomis arba tik nurodomaisiais kelio ženklais „Pėsčiųjų perėja" pažymėta pėsčiųjų perėja

KELIO ŽENKLAI - Pėstieji
128 - Pėstieji
Kelio ruožas, kurio važiuojamąja dalimi (kelkraščiu) skersai arba išilgai kelio vaikšto pėstieji

KELIO ŽENKLAI - Dviratininkai
129 - Dviratininkai
Įspėja apie kelio ruožą, į kurį dažnai įvažiuoja ar jį kerta dviratininkai

KELIO ŽENKLAI - Gyvulių pergina
130 - Gyvulių pergina

KELIO ŽENKLAI - Laukiniai gyvūnai
131 - Laukiniai gyvūnai
Įspėja apie kelio ruožą, kuriame yra didelė tikimybė, kad per kelią gali judėti laukiniai gyvūnai

KELIO ŽENKLAI - Krintantys akmenys
132 - Krintantys akmenys
Kelio ruožas, kuriame galimos griūtys, nuošliaužos, krintantys akmenys

KELIO ŽENKLAI - Šoninis vėjas
133 - Šoninis vėjas

KELIO ŽENKLAI - Lėktuvai
134 - Lėktuvai
Kelio ruožas, virš kurio kyla arba leidžiasi lėktuvai

KELIO ŽENKLAI - Transporto grūstis
135 - Transporto grūstis
Kelio ruožas, kuriuo dėl transporto priemonių susigrūdimo sunku važiuoti

KELIO ŽENKLAI - Daug eismo įvykių
136 - Daug eismo įvykių
Kelio ruožas, kuriame įvyksta daug eismo įvykių

KELIO ŽENKLAI - Kiti pavojai
137 - Kiti pavojai
Kelio ruožas, kuriame yra kitais kelio ženklais nenumatytų pavojų

KELIO ŽENKLAI - Vienkelis geležinkelis
138 - Vienkelis geležinkelis
Geležinkelio pervaža be pakeliamojo užtvaro per vienkelį geležinkelį

KELIO ŽENKLAI - Daugiakelis geležinkelis
139 - Daugiakelis geležinkelis
Geležinkelio pervaža be pakeliamojo užtvaro per dviejų ir daugiau kelių geležinkelį

KELIO ŽENKLAI - Artėjama prie pervažos
140 - Artėjama prie pervažos
Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas toliausiai nuo geležinkelio pervažos, dešinėje kelio pusėje

KELIO ŽENKLAI - Artėjama prie pervažos
141 - Artėjama prie pervažos
Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas dešinėje kelio pusėje

KELIO ŽENKLAI - Artėjama prie pervažos
142 - Artėjama prie pervažos
Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas arčiausiai geležinkelio pervažos, dešinėje kelio pusėje

KELIO ŽENKLAI - Artėjama prie pervažos
143 - Artėjama prie pervažos
Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas toliausiai nuo geležinkelio pervažos, kairėje kelio pusėje

KELIO ŽENKLAI - Artėjama prie pervažos
144 - Artėjama prie pervažos
Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas kairėje kelio pusėje

KELIO ŽENKLAI - Artėjama prie pervažos
145 - Artėjama prie pervažos
Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas arčiausiai geležinkelio pervažos, kairėje kelio pusėje

KELIO ŽENKLAI - Posūkio kryptis į dešinę
146 - Posūkio kryptis į dešinę
Važiavimo kryptis ribotai matomo, mažo spindulio kelio vingyje, kelio susiaurėjimo arba kelio remonto, statybos darbų vietoje

KELIO ŽENKLAI - Posūkio kryptis į kairę
147 - Posūkio kryptis į kairę
Važiavimo kryptis ribotai matomo, mažo spindulio kelio vingyje, kelio susiaurėjimo arba kelio remonto, statybos darbų vietoje

KELIO ŽENKLAI - Eismo krypčių išsiskyrimas
148 - Eismo krypčių išsiskyrimas
Važiavimo kryptys T formos sankryžoje, kelių atsišakojime arba kelio remonto, statybos darbų vietoje

KELIO ŽENKLAI - Nukreipiamoji gairė
149 - Nukreipiamoji gairė
Kelio darbų vietoje žymi eismo juostos ribas ir važiavimo trajektoriją

KELIO ŽENKLAI - Provėžos
150 - Provėžos
Kelio ruožas, kuriame yra išilginių nelygumų

KELIO ŽENKLAI - Greičio mažinimo priemonė
151 - Greičio mažinimo priemonė
Įspėja apie kelyje įrengtą greičio mažinimo priemonę (kalnelį ir kitą)

2. Jeigu įspėjamieji kelio ženklai statomi kartu su papildoma lentele „Galiojimo zona į priekį“, ši lentelė nurodo, kokio ilgio yra pavojingas ruožas, kuris prasideda už 150–300 m (ne gyvenvietėse) arba už 50–100 m (gyvenvietėse) nuo įspėjamojo kelio ženklo pastatymo vietos.

KINTAMOS INFORMACIJOS KELIO ŽENKLŲ PAVYZDŽIAI

KELIŲ ŽENKLINIMAS IR JO CHARAKTERISTIKOS

TRANSPORTO PRIEMONIŲ SKIRIAMIEJI IR INFORMACINIAI ŽENKLAI TRANSPORTO PRIEMONĖSE