Kelių eismo taisyklės (KET)

Share

KELIO ŽENKLAI - I.

Įspėjamieji kelio ženklai

1. Įspėjamieji kelio ženklai, įspėjantys vairuotoją apie būsimą pavojingą kelio ruožą, kuriuo važiuojant reikia imtis atitinkamų atsargumo priemonių, yra šie:

KELIO ŽENKLAI - Pervaža su užtvaru
101 - Pervaža su užtvaru
Geležinkelio pervaža su pakeliamuoju užtvaru

KELIO ŽENKLAI - Pervaža be užtvaro
102 - Pervaža be užtvaro
Geležinkelio pervaža be pakeliamojo užtvaro

KELIO ŽENKLAI - Pakeliamasis tiltas
103 - Pakeliamasis tiltas
Įspėja apie artėjimą prie pakeliamojo tilto

KELIO ŽENKLAI - Krantinė
104 - Krantinė
Įvažiavimas į krantinę arba krantą

KELIO ŽENKLAI - Vaikai
105 - Vaikai
Kelio ruožas prie vaikų įstaigos (mokyklos, žaidimų aikštelės ir panašiai), kur važiuojamojoje dalyje gali būti vaikų

KELIO ŽENKLAI - Darbai kelyje
106 - Darbai kelyje
Kelio ruožas, kuriame dirbama

KELIO ŽENKLAI - Sankryža
107 - Sankryža
Lygiareikšmių kelių sankirta

KELIO ŽENKLAI - Sankryža su šalutiniu keliu
108 - Sankryža su šalutiniu keliu
Pagrindinį kelią kerta šalutinis kelias

KELIO ŽENKLAI - Šalutinis kelias iš dešinės
109 - Šalutinis kelias iš dešinės
Prie pagrindinio kelio iš dešinės pusės prisijungia šalutinis kelias

KELIO ŽENKLAI - Šalutinis kelias iš kairės
110 - Šalutinis kelias iš kairės
Prie pagrindinio kelio iš kairės pusės prisijungia šalutinis kelias

KELIO ŽENKLAI - Žiedinė sankryža
111 - Žiedinė sankryža
Sankryža, kurioje privaloma važiuoti ratu

KELIO ŽENKLAI - Šviesoforas
112 - Šviesoforas
Sankryža, pėsčiųjų perėja arba kelio ruožas, kuriame eismas reguliuojamas šviesoforais

KELIO ŽENKLAI - Vingis į dešinę
113 - Vingis į dešinę
Mažo spindulio arba riboto matomumo kelio vingis į dešinę pusę

KELIO ŽENKLAI - Vingis į kairę
114 - Vingis į kairę
Mažo spindulio arba riboto matomumo kelio vingis į kairę pusę

KELIO ŽENKLAI - Vingiai
115 - Vingiai
Kelio ruožas su mažo spindulio arba riboto matomumo vingiais. Pirmasis vingis į dešinę

KELIO ŽENKLAI - Vingiai
116 - Vingiai
Kelio ruožas su mažo spindulio arba riboto matomumo vingiais. Pirmasis vingis į kairę

KELIO ŽENKLAI - Stati nuokalnė
117 - Stati nuokalnė

KELIO ŽENKLAI - Stati įkalnė
118 - Stati įkalnė

KELIO ŽENKLAI - Slidus kelias
119 - Slidus kelias
Kelio ruožas su slidesne negu prieš tai buvusiame ruože važiuojamąja dalimi

KELIO ŽENKLAI - Nelygus kelias
120 - Nelygus kelias
Kelio ruožas su važiuojamosios dalies nelygumais (kelio bangos, kalneliai, duobės, nesklandžios sandūros su tiltais ir kita)

KELIO ŽENKLAI - Žvyras
121 - Žvyras
Patobulintos dangos kelio ruožas, kuriame iš po ratų gali būti išsviesta žvyro, skaldos ir panašiai

KELIO ŽENKLAI - Pavojingas kelkraštis
122 - Pavojingas kelkraštis
Kelio ruožas su netvirtu, duobėtu kelkraščiu

KELIO ŽENKLAI - Susiaurėjimas
123 - Susiaurėjimas
Važiuojamosios dalies susiaurėjimas iš abiejų pusių

KELIO ŽENKLAI - Susiaurėjimas iš dešinės
124 - Susiaurėjimas iš dešinės
Važiuojamosios dalies susiaurėjimas iš dešinės pusės

KELIO ŽENKLAI - Susiaurėjimas iš kairės
125 - Susiaurėjimas iš kairės
Važiuojamosios dalies susiaurėjimas iš kairės pusės

KELIO ŽENKLAI - Dvipusis eismas
126 - Dvipusis eismas
Važiuojamosios dalies ruožo su priešpriešiniu eismu pradžia

KELIO ŽENKLAI - Pėsčiųjų perėja
127 - Pėsčiųjų perėja
Nurodomaisiais kelio ženklais „Pėsčiųjų perėja" ir 1.13.1-1.13.3 ženklinimo linijomis arba tik nurodomaisiais kelio ženklais „Pėsčiųjų perėja" pažymėta pėsčiųjų perėja

KELIO ŽENKLAI - Pėstieji
128 - Pėstieji
Kelio ruožas, kurio važiuojamąja dalimi (kelkraščiu) skersai arba išilgai kelio vaikšto pėstieji

KELIO ŽENKLAI - Dviratininkai
129 - Dviratininkai
Įspėja apie kelio ruožą, į kurį dažnai įvažiuoja ar jį kerta dviratininkai

KELIO ŽENKLAI - Gyvulių pergina
130 - Gyvulių pergina

KELIO ŽENKLAI - Laukiniai gyvūnai
131 - Laukiniai gyvūnai
Įspėja apie kelio ruožą, kuriame yra didelė tikimybė, kad per kelią gali judėti laukiniai gyvūnai

KELIO ŽENKLAI - Krintantys akmenys
132 - Krintantys akmenys
Kelio ruožas, kuriame galimos griūtys, nuošliaužos, krintantys akmenys

KELIO ŽENKLAI - Šoninis vėjas
133 - Šoninis vėjas

KELIO ŽENKLAI - Lėktuvai
134 - Lėktuvai
Kelio ruožas, virš kurio kyla arba leidžiasi lėktuvai

KELIO ŽENKLAI - Transporto grūstis
135 - Transporto grūstis
Kelio ruožas, kuriuo dėl transporto priemonių susigrūdimo sunku važiuoti

KELIO ŽENKLAI - Daug eismo įvykių
136 - Daug eismo įvykių
Kelio ruožas, kuriame įvyksta daug eismo įvykių

KELIO ŽENKLAI - Kiti pavojai
137 - Kiti pavojai
Kelio ruožas, kuriame yra kitais kelio ženklais nenumatytų pavojų

KELIO ŽENKLAI - Vienkelis geležinkelis
138 - Vienkelis geležinkelis
Geležinkelio pervaža be pakeliamojo užtvaro per vienkelį geležinkelį

KELIO ŽENKLAI - Daugiakelis geležinkelis
139 - Daugiakelis geležinkelis
Geležinkelio pervaža be pakeliamojo užtvaro per dviejų ir daugiau kelių geležinkelį

KELIO ŽENKLAI - Artėjama prie pervažos
140 - Artėjama prie pervažos
Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas toliausiai nuo geležinkelio pervažos, dešinėje kelio pusėje

KELIO ŽENKLAI - Artėjama prie pervažos
141 - Artėjama prie pervažos
Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas dešinėje kelio pusėje

KELIO ŽENKLAI - Artėjama prie pervažos
142 - Artėjama prie pervažos
Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas arčiausiai geležinkelio pervažos, dešinėje kelio pusėje

KELIO ŽENKLAI - Artėjama prie pervažos
143 - Artėjama prie pervažos
Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas toliausiai nuo geležinkelio pervažos, kairėje kelio pusėje

KELIO ŽENKLAI - Artėjama prie pervažos
144 - Artėjama prie pervažos
Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas kairėje kelio pusėje

KELIO ŽENKLAI - Artėjama prie pervažos
145 - Artėjama prie pervažos
Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas arčiausiai geležinkelio pervažos, kairėje kelio pusėje

KELIO ŽENKLAI - Posūkio kryptis į dešinę
146 - Posūkio kryptis į dešinę
Važiavimo kryptis ribotai matomo, mažo spindulio kelio vingyje, kelio susiaurėjimo arba kelio remonto, statybos darbų vietoje

KELIO ŽENKLAI - Posūkio kryptis į kairę
147 - Posūkio kryptis į kairę
Važiavimo kryptis ribotai matomo, mažo spindulio kelio vingyje, kelio susiaurėjimo arba kelio remonto, statybos darbų vietoje

KELIO ŽENKLAI - Eismo krypčių išsiskyrimas
148 - Eismo krypčių išsiskyrimas
Važiavimo kryptys T formos sankryžoje, kelių atsišakojime arba kelio remonto, statybos darbų vietoje

KELIO ŽENKLAI - Nukreipiamoji gairė
149 - Nukreipiamoji gairė
Kelio darbų vietoje žymi eismo juostos ribas ir važiavimo trajektoriją

KELIO ŽENKLAI - Provėžos
150 - Provėžos
Kelio ruožas, kuriame yra išilginių nelygumų

KELIO ŽENKLAI - Greičio mažinimo priemonė
151 - Greičio mažinimo priemonė
Įspėja apie kelyje įrengtą greičio mažinimo priemonę (kalnelį ir kitą)

2. Jeigu įspėjamieji kelio ženklai statomi kartu su papildoma lentele „Galiojimo zona į priekį“, ši lentelė nurodo, kokio ilgio yra pavojingas ruožas, kuris prasideda už 150–300 m (ne gyvenvietėse) arba už 50–100 m (gyvenvietėse) nuo įspėjamojo kelio ženklo pastatymo vietos.

KINTAMOS INFORMACIJOS KELIO ŽENKLŲ PAVYZDŽIAI

KELIŲ ŽENKLINIMAS IR JO CHARAKTERISTIKOS

TRANSPORTO PRIEMONIŲ SKIRIAMIEJI IR INFORMACINIAI ŽENKLAI TRANSPORTO PRIEMONĖSE