IV. Nukreipiamieji kelio ženklai

7.

Nukreipiamieji kelio ženklai yra šie:

Nuotrauka Pavadinimas Aprašymas
Važiuoti tiesiai 401 - Važiuoti tiesiai

Leidžiama važiuoti tik tiesiai. Kelio ženklas, pastatytas kelio ruožo pradžioje, galioja iki artimiausios sankryžos, nedraudžia sukti į dešinę, kai norima įvažiuoti į šalia kelio esančias teritorijas. Kelio ženklas, pastatytas prieš sankryžą, galioja tik toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jis pastatytas. Kelio ženklo reikalavimai netaikomi maršrutiniam transportui

Važiuoti į dešinę 402 - Važiuoti į dešinę

Leidžiama važiuoti tik rodyklės kryptimi. Kelio ženklas galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jis pastatytas. Kelio ženklo reikalavimai netaikomi maršrutiniam transportui

Važiuoti į kairę 403 - Važiuoti į kairę

Leidžiama važiuoti tik rodyklės kryptimi ir apsisukti. Kelio ženklas galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jis pastatytas. Kelio ženklo reikalavimai netaikomi maršrutiniam transportui

Važiuoti tiesiai arba į dešinę 404 - Važiuoti tiesiai arba į dešinę

Leidžiama važiuoti tik rodyklių kryptimis. Kelio ženklas galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jis pastatytas. Kelio ženklo reikalavimai netaikomi maršrutiniam transportui

Važiuoti tiesiai arba į kairę 405 - Važiuoti tiesiai arba į kairę

Leidžiama važiuoti tik rodyklių kryptimis ir apsisukti. Kelio ženklas galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jis pastatytas. Kelio ženklo reikalavimai netaikomi maršrutiniam transportui

Važiuoti į dešinę arba į kairę 406 - Važiuoti į dešinę arba į kairę

Leidžiama važiuoti tik rodyklių kryptimis ir apsisukti. Kelio ženklas galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jis pastatytas. Kelio ženklo reikalavimai netaikomi maršrutiniam transportui

Apvažiuoti iš dešinės 407 - Apvažiuoti iš dešinės

Kliūtį apvažiuoti leidžiama tik iš dešinės pusės

Apvažiuoti iš kairės 408 - Apvažiuoti iš kairės

Kliūtį apvažiuoti leidžiama tik iš kairės pusės

Apvažiuoti iš dešinės arba kairės 409 - Apvažiuoti iš dešinės arba kairės

Kliūtį apvažiuoti leidžiama iš dešinės arba kairės pusės

Eismas ratu 410 - Eismas ratu

Leidžiama važiuoti tik rodyklių kryptimi

Dviračių takas 411 - Dviračių takas

Leidžiama važiuoti tik dviračiais

Pėsčiųjų takas 412 - Pėsčiųjų takas

Takas skirtas tik pėstiesiems. Kai takas eina išilgai kelio, pėstieji privalo eiti tik juo

Pėsčiųjų ir dviračių takas 413 - Pėsčiųjų ir dviračių takas

Leidžiama eiti pėstiesiems ir važiuoti dviračiais. Jeigu dviračio ir pėsčiųjų simboliai kelio ženkle yra ne vienas po kitu, o vienas šalia kito ir skiriami vertikaliu baltu brūkšniu, eismo dalyviai privalo naudotis ta tako puse, kuri jiems skirta (parodyta kelio ženkle)

Ribotas minimalus greitis 414 - Ribotas minimalus greitis

Leidžiama važiuoti tik nurodytu arba didesniu greičiu (km/h)

Minimalaus greičio apribojimo pabaiga 415 - Minimalaus greičio apribojimo pabaiga
Pavojinguosius krovinius vežančių transporto priemonių važiavimo kryptis 416 - Pavojinguosius krovinius vežančių transporto priemonių važiavimo kryptis

Pavojinguosius krovinius vežančioms transporto priemonėms, kurioms numatytas specialusis ženklinimas oranžinėmis lentelėmis, leidžiama važiuoti tik nurodyta kryptimi