Kelių eismo taisyklės (KET)

Share

KELIO ŽENKLAI

IV. Nukreipiamieji kelio ženklai

7. Nukreipiamieji kelio ženklai yra šie:

KELIO ŽENKLAI - Važiuoti tiesiai
401 - Važiuoti tiesiai
Leidžiama važiuoti tik tiesiai. Kelio ženklas, pastatytas kelio ruožo pradžioje, galioja iki artimiausios sankryžos, nedraudžia sukti į dešinę, kai norima įvažiuoti į šalia kelio esančias teritorijas. Kelio ženklas, pastatytas prieš sankryžą, galioja tik toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jis pastatytas. Kelio ženklo reikalavimai netaikomi maršrutiniam transportui

KELIO ŽENKLAI - Važiuoti į dešinę
402 - Važiuoti į dešinę
Leidžiama važiuoti tik rodyklės kryptimi. Kelio ženklas galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jis pastatytas. Kelio ženklo reikalavimai netaikomi maršrutiniam transportui

KELIO ŽENKLAI - Važiuoti į kairę
403 - Važiuoti į kairę
Leidžiama važiuoti tik rodyklės kryptimi ir apsisukti. Kelio ženklas galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jis pastatytas. Kelio ženklo reikalavimai netaikomi maršrutiniam transportui

KELIO ŽENKLAI - Važiuoti tiesiai arba į dešinę
404 - Važiuoti tiesiai arba į dešinę
Leidžiama važiuoti tik rodyklių kryptimis. Kelio ženklas galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jis pastatytas. Kelio ženklo reikalavimai netaikomi maršrutiniam transportui

KELIO ŽENKLAI - Važiuoti tiesiai arba į kairę
405 - Važiuoti tiesiai arba į kairę
Leidžiama važiuoti tik rodyklių kryptimis ir apsisukti. Kelio ženklas galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jis pastatytas. Kelio ženklo reikalavimai netaikomi maršrutiniam transportui

KELIO ŽENKLAI - Važiuoti į dešinę arba į kairę
406 - Važiuoti į dešinę arba į kairę
Leidžiama važiuoti tik rodyklių kryptimis ir apsisukti. Kelio ženklas galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jis pastatytas. Kelio ženklo reikalavimai netaikomi maršrutiniam transportui

KELIO ŽENKLAI - Apvažiuoti iš dešinės
407 - Apvažiuoti iš dešinės
Kliūtį apvažiuoti leidžiama tik iš dešinės pusės

KELIO ŽENKLAI - Apvažiuoti iš kairės
408 - Apvažiuoti iš kairės
Kliūtį apvažiuoti leidžiama tik iš kairės pusės

KELIO ŽENKLAI - Apvažiuoti iš dešinės arba kairės
409 - Apvažiuoti iš dešinės arba kairės
Kliūtį apvažiuoti leidžiama iš dešinės arba kairės pusės

KELIO ŽENKLAI - Eismas ratu
410 - Eismas ratu
Leidžiama važiuoti tik rodyklių kryptimi

KELIO ŽENKLAI - Dviračių takas
411 - Dviračių takas
Leidžiama važiuoti tik dviračiais

KELIO ŽENKLAI - Pėsčiųjų takas
412 - Pėsčiųjų takas
Takas skirtas tik pėstiesiems. Kai takas eina išilgai kelio, pėstieji privalo eiti tik juo

KELIO ŽENKLAI - Pėsčiųjų ir dviračių takas
413 - Pėsčiųjų ir dviračių takas
Leidžiama eiti pėstiesiems ir važiuoti dviračiais. Jeigu dviračio ir pėsčiųjų simboliai kelio ženkle yra ne vienas po kitu, o vienas šalia kito ir skiriami vertikaliu baltu brūkšniu, eismo dalyviai privalo naudotis ta tako puse, kuri jiems skirta (parodyta kelio ženkle)

KELIO ŽENKLAI - Ribotas minimalus greitis
414 - Ribotas minimalus greitis
Leidžiama važiuoti tik nurodytu arba didesniu greičiu (km/h)

KELIO ŽENKLAI - Minimalaus greičio apribojimo pabaiga
415 - Minimalaus greičio apribojimo pabaiga

KELIO ŽENKLAI - Pavojinguosius krovinius vežančių transporto priemonių važiavimo kryptis
416 - Pavojinguosius krovinius vežančių transporto priemonių važiavimo kryptis
Pavojinguosius krovinius vežančioms transporto priemonėms, kurioms numatytas specialusis ženklinimas oranžinėmis lentelėmis, leidžiama važiuoti tik nurodyta kryptimi

KINTAMOS INFORMACIJOS KELIO ŽENKLŲ PAVYZDŽIAI

KELIŲ ŽENKLINIMAS IR JO CHARAKTERISTIKOS

TRANSPORTO PRIEMONIŲ SKIRIAMIEJI IR INFORMACINIAI ŽENKLAI TRANSPORTO PRIEMONĖSE