Kelių eismo taisyklės (KET)

Share

KELIO ŽENKLAI

V. Nurodomieji kelio ženklai

8. Nurodomieji kelio ženklai nustato arba panaikina tam tikrą eismo tvarką ir yra šie:

KELIO ŽENKLAI - Automagistralė
501 - Automagistralė
Kelio, kuriame galioja automagistralėse nustatyta eismo tvarka, pradžia

KELIO ŽENKLAI - Automagistralės pabaiga
502 - Automagistralės pabaiga
Kelio, kuriame galioja automagistralėse nustatyta eismo tvarka, pabaiga

KELIO ŽENKLAI - Vienpusis eismas
503 - Vienpusis eismas
Kelias arba važiuojamoji dalis, kur transporto priemonių eismas per visą plotį vyksta viena kryptimi

KELIO ŽENKLAI - Vienpusio eismo pabaiga
504 - Vienpusio eismo pabaiga

KELIO ŽENKLAI - Įvažiavimas į vienpusio eismo kelią
505 - Įvažiavimas į vienpusio eismo kelią
Nurodoma, kad įvažiuojama į vienos krypties eismo kelią arba važiuojamąją dalį

KELIO ŽENKLAI - Įvažiavimas į vienpusio eismo kelią
506 - Įvažiavimas į vienpusio eismo kelią
Nurodoma, kad įvažiuojama į vienos krypties eismo kelią arba važiuojamąją dalį

KELIO ŽENKLAI - Eismo kryptys sankryžoje
507 - Eismo kryptys sankryžoje
Nurodo eismo juostų skaičių ir kryptis, kuriomis leidžiama važiuoti kiekviena eismo juosta. Kai leidžiama sukti į kairę, iš kairės kraštinės eismo juostos leidžiama ir apsisukti

KELIO ŽENKLAI - Eismo kryptis sankryžoje tiesiai
508 - Eismo kryptis sankryžoje tiesiai
Sankryžoje nurodo eismo kryptį, kuria leidžiama važiuoti šia eismo juosta

KELIO ŽENKLAI - Eismo kryptis sankryžoje į dešinę
509 - Eismo kryptis sankryžoje į dešinę
Sankryžoje nurodo eismo kryptį, kuria leidžiama važiuoti šia eismo juosta

KELIO ŽENKLAI - Eismo kryptis sankryžoje į kairę
510 - Eismo kryptis sankryžoje į kairę
Sankryžoje nurodo eismo kryptį, kuria leidžiama važiuoti šia eismo juosta. Kai leidžiama sukti į kairę, iš kairės kraštinės eismo juostos leidžiama ir apsisukti

KELIO ŽENKLAI - Eismo kryptis sankryžoje tiesiai ir į dešinę
511 - Eismo kryptis sankryžoje tiesiai ir į dešinę
Sankryžoje nurodo eismo kryptį, kuria leidžiama važiuoti šia eismo juosta

KELIO ŽENKLAI - Eismo kryptis sankryžoje tiesiai ir į dešinę
511 - Eismo kryptis sankryžoje tiesiai ir į dešinę
Sankryžoje nurodo eismo kryptį, kuria leidžiama važiuoti šia eismo juosta

KELIO ŽENKLAI - Eismo kryptis sankryžoje tiesiai ir į kairę
512 - Eismo kryptis sankryžoje tiesiai ir į kairę
Sankryžoje nurodo eismo kryptį, kuria leidžiama važiuoti šia eismo juosta. Kai leidžiama sukti į kairę, iš kairės kraštinės eismo juostos leidžiama ir apsisukti

KELIO ŽENKLAI - Eismo juostos pradžia iš dešinės
513 - Eismo juostos pradžia iš dešinės
Papildoma eismo juosta arba lėtėjimo juostos pradžia. Iš kelio išsukančios transporto priemonės turi persirikiuoti į lėtėjimo juostą, į kalną važiuojančios transporto priemonės, kurios negali važiuoti greičiau už važiuojančias paskui jas, turi persirikiuoti į papildomą eismo juostą

KELIO ŽENKLAI - Eismo juostos pradžia iš kairės
514 - Eismo juostos pradžia iš kairės
Papildomos juostos važiuojamojoje dalyje iš kairės pusės pradžia ir eismo juostų važiuoti ta kryptimi skaičius

KELIO ŽENKLAI - Dešinės eismo juostos pabaiga
515 - Dešinės eismo juostos pabaiga
Papildomos eismo juostos arba greitėjimo juostos pabaiga

KELIO ŽENKLAI - Kairės eismo juostos pabaiga
516 - Kairės eismo juostos pabaiga
Eismo juostos, esančios kairėje važiuojamosios dalies pusėje, pabaiga

KELIO ŽENKLAI - Eismo kryptys eismo juostose
517 - Eismo kryptys eismo juostose
Nurodo eismo kryptis eismo juostose

KELIO ŽENKLAI - Eismo kryptys eismo juostose
518 - Eismo kryptys eismo juostose
Nurodo eismo kryptis eismo juostose

KELIO ŽENKLAI - Eismo kryptys eismo juostose
519 - Eismo kryptys eismo juostose
Nurodo eismo kryptis eismo juostose ir važiavimo trajektoriją. Šis ženklas statomas prieš sankryžas. Vairuotojams draudžiama įvažiuoti į eismo juostą, skirtą eismui priešinga kryptimi

KELIO ŽENKLAI - Eismo kryptys ir apribojimai
520 - Eismo kryptys ir apribojimai
Kelio ženkle pavaizduoto draudžiamojo arba nukreipiamojo kelio ženklo reikalavimai galioja ta eismo juosta važiuojančioms transporto priemonėms ruože iki artimiausios sankryžos

KELIO ŽENKLAI - Eismo juostos pradžia ir apribojimai
521 - Eismo juostos pradžia ir apribojimai
Transporto priemonės, kurioms galioja kelio ženkle nurodyti apribojimai, turi persirikiuoti į prasidėjusią eismo juostą

KELIO ŽENKLAI - Eismas juostose
522 - Eismas juostose
Nurodo, kad kraštinė eismo juosta sankryžoje skirta į kelią įvažiuojančioms transporto priemonėms. Kitiems vairuotojams įvažiuoti į ją leidžiama tik už sankryžos

KELIO ŽENKLAI - Eismo juosta maršrutiniam transportui
523 - Eismo juosta maršrutiniam transportui
Nurodo eismo juostą, skirtą maršrutiniam transportui, važiuojančiam ta pačia kryptimi kaip ir visas transporto priemonių srautas. Kai kelio ženklas naudojamas su galiojimo laiką nurodančiomis papildomomis lentelėmis, nurodo, kad maršrutiniam transportui skirta eismo juosta galioja nurodytu laiku

KELIO ŽENKLAI - Kelias su eismo juosta maršrutiniam transportui
524 - Kelias su eismo juosta maršrutiniam transportui
Kelias, kuriame maršrutinis transportas važiuoja specialiai skirta eismo juosta prieš transporto priemonių srautą. Kai kelio ženklas naudojamas su galiojimo laiką nurodančiomis papildomomis lentelėmis, nurodo, kad maršrutiniam transportui skirta eismo juosta galioja nurodytu laiku

KELIO ŽENKLAI - Įvažiavimas į kelią su eismo juosta maršrutiniam transportui
525 - Įvažiavimas į kelią su eismo juosta maršrutiniam transportui
Nurodo, kad įvažiuojama į kelio ženklu „Kelias su eismo juosta maršrutiniam transportui“ pažymėtą kelią

KELIO ŽENKLAI - Įvažiavimas į kelią su eismo juosta maršrutiniam transportui
526 - Įvažiavimas į kelią su eismo juosta maršrutiniam transportui
Nurodo, kad įvažiuojama į kelio ženklu „Kelias su eismo juosta maršrutiniam transportui“ pažymėtą kelią

KELIO ŽENKLAI - Apsisukimo vieta
527 - Apsisukimo vieta
Apsisukimo ne sankryžoje vieta

KELIO ŽENKLAI - Stovėjimo vieta
528 - Stovėjimo vieta
Transporto priemonių stovėjimo vieta

KELIO ŽENKLAI - Stovėjimo ribotą laiką vieta
529 - Stovėjimo ribotą laiką vieta
Stovėjimo vieta, kurioje motorinėms transporto priemonėms leidžiama stovėti ne ilgiau, negu nurodyta, išskyrus skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele pažymėtas transporto priemones

KELIO ŽENKLAI - Stovėjimo nurodytu laiku vieta
530 - Stovėjimo nurodytu laiku vieta
Stovėjimo vieta, kurioje transporto priemonėms leidžiama stovėti tik nurodytu laiku, išskyrus skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele pažymėtas transporto priemones

KELIO ŽENKLAI - Rezervuota stovėjimo vieta
531 - Rezervuota stovėjimo vieta
Stovėjimo vieta, kurioje transporto priemonėms leidžiama stovėti tik su specialiais leidimais (leidimai tvirtinami už priekinio stiklo)

KELIO ŽENKLAI - Stovėjimo vieta ir maršrutinis transportas
532 - Stovėjimo vieta ir maršrutinis transportas
Stovėjimo vieta, prie kurios yra maršrutinio transporto stotelė. Palikus stovėti transporto priemonę, toliau galima važiuoti maršrutiniu transportu

KELIO ŽENKLAI - Pėsčiųjų perėja
533 - Pėsčiųjų perėja
Perėjimo per kelią vieta

KELIO ŽENKLAI - Pėsčiųjų perėja
534 - Pėsčiųjų perėja
Perėjimo per kelią vieta

KELIO ŽENKLAI - Požeminė pėsčiųjų perėja
535 - Požeminė pėsčiųjų perėja

KELIO ŽENKLAI - Požeminė pėsčiųjų perėja
536 - Požeminė pėsčiųjų perėja

KELIO ŽENKLAI - Pėsčiųjų perėja virš kelio
537 - Pėsčiųjų perėja virš kelio

KELIO ŽENKLAI - Pėsčiųjų perėja virš kelio
538 - Pėsčiųjų perėja virš kelio

KELIO ŽENKLAI - Rekomenduojamas greitis
539 - Rekomenduojamas greitis
Greitis, kuriuo rekomenduojama važiuoti tame kelio ruože iki artimiausios sankryžos. Kai kelio ženklas pastatytas kartu su įspėjamuoju kelio ženklu, rekomendacija galioja pavojingame ruože

KELIO ŽENKLAI - Zona, kurioje draudžiama stovėti
540 - Zona, kurioje draudžiama stovėti
Nurodytu laiku, o jeigu laikas nenurodytas, – visą parą transporto priemonėms draudžiama stovėti visuose keliuose, esančiuose teritorijoje už kelio ženklo, išskyrus specialiai stovėti skirtas vietas, pažymėtas atitinkamais kelio ženklais ir (ar) horizontaliuoju ženklinimu

KELIO ŽENKLAI - Stovėjimo zona
541 - Stovėjimo zona
Transporto priemonėms galima stovėti visuose keliuose, esančiuose teritorijoje už kelio ženklo. Kai nurodytas laikas, kelio ženklas galioja tik tuo laiku

KELIO ŽENKLAI - Riboto greičio zona
542 - Riboto greičio zona
Visuose keliuose, esančiuose teritorijoje už kelio ženklo, draudžiama važiuoti greičiau (km/h), negu nurodyta ženkle. Kai nurodytas laikas, kelio ženklas galioja tik tuo laiku

KELIO ŽENKLAI - Zonos, kurioje draudžiama stovėti, pabaiga
543 - Zonos, kurioje draudžiama stovėti, pabaiga
Pažymi vietą, nuo kurios negalioja kelio ženklo „Zona, kurioje draudžiama stovėti“ reikalavimai

KELIO ŽENKLAI - Stovėjimo zonos pabaiga
544 - Stovėjimo zonos pabaiga
Pažymi vietą, nuo kurios negalioja kelio ženklo „Stovėjimo zona“ reikalavimai

KELIO ŽENKLAI - Riboto greičio zonos pabaiga
545 - Riboto greičio zonos pabaiga
Pažymi vietą, nuo kurios negalioja kelio ženklo „Riboto greičio zona“ reikalavimai

KELIO ŽENKLAI - Tunelis
546 - Tunelis
Tunelyje draudžiama važiuoti atbulam, apsisukti arba sustoti. Sustojus eismui, vairuotojas privalo išjungti variklį

KELIO ŽENKLAI - Tunelio pabaiga
547 - Tunelio pabaiga
Vieta, nuo kurios negalioja kelio ženklo „Tunelis“ reikalavimai

KELIO ŽENKLAI - Stotelė
548 - Stotelė
Maršrutinio transporto sustojimo vieta

KELIO ŽENKLAI - Taksi stotelė
549 - Taksi stotelė
Lengvųjų automobilių taksi stovėjimo vieta

KELIO ŽENKLAI - Gyvenvietės pradžia
550 - Gyvenvietės pradžia
Gyvenvietės, kurioje galioja eismo tvarką gyvenvietėse nustatantys Kelių eismo taisyklių (toliau – Taisyklės) reikalavimai, pradžia

KELIO ŽENKLAI - Gyvenvietės pabaiga
551 - Gyvenvietės pabaiga
Vieta, nuo kurios negalioja eismo tvarką gyvenvietėse nustatantys Taisyklių reikalavimai

KELIO ŽENKLAI - Gyvenamoji zona
552 - Gyvenamoji zona
Už kelio ženklo esančioje teritorijoje galioja Taisyklių reikalavimai, nustatantys eismo tvarką gyvenamosiose zonose

KELIO ŽENKLAI - Gyvenamosios zonos pabaiga
553 - Gyvenamosios zonos pabaiga
Vieta, nuo kurios negalioja eismo tvarką gyvenamosiose zonose nustatantys Taisyklių reikalavimai

KELIO ŽENKLAI - „Stop“ linija
554 - „Stop“ linija
Nurodo vietą, kur turi sustoti transporto priemonės esant draudžiamajam šviesoforo (reguliuotojo) signalui

KELIO ŽENKLAI - Automobilių kelias
555 - Automobilių kelias
Kelio, kuriame galioja greitkeliuose nustatyta eismo tvarka, pradžia

KELIO ŽENKLAI - Automobilių kelio pabaiga
556 - Automobilių kelio pabaiga
Kelio, kuriame galioja greitkeliuose nustatyta eismo tvarka, pabaiga

KELIO ŽENKLAI - Iškili saugumo salelė
557 - Iškili saugumo salelė
Kelyje įrengta iškili saugumo salelė

KELIO ŽENKLAI - Priverstinio (avarinio) sustojimo vieta
558 - Priverstinio (avarinio) sustojimo vieta
Transporto priemonės priverstinio (avarinio) sustojimo vieta

KINTAMOS INFORMACIJOS KELIO ŽENKLŲ PAVYZDŽIAI

KELIŲ ŽENKLINIMAS IR JO CHARAKTERISTIKOS

TRANSPORTO PRIEMONIŲ SKIRIAMIEJI IR INFORMACINIAI ŽENKLAI TRANSPORTO PRIEMONĖSE