VIII. Papildomos lentelės

11.

Papildomos lentelės (toliau – lentelės) patikslina arba apriboja kelio ženklų, su kuriais jos naudojamos, galiojimą ir yra šios:

Nuotrauka Pavadinimas Aprašymas
Atstumas iki objekto 801 - Atstumas iki objekto

Nurodo kryptį ir atstumą iki objekto arba pavojingo kelio ruožo pradžios. Lentelėje nurodyto objekto (ruožo) kryptis yra tiesiai

Atstumas iki objekto 802 - Atstumas iki objekto

Nurodo kryptį į dešinę ir atstumą iki objekto arba pavojingo kelio ruožo pradžios

Atstumas iki objekto 803 - Atstumas iki objekto

Nurodo kryptį į kairę ir atstumą iki objekto arba pavojingo kelio ruožo pradžios

Atstumas iki sankryžos 804 - Atstumas iki sankryžos

Nurodo atstumą iki sankryžos, prieš kurią pastatytas kelio ženklas „Stop“

Galiojimo zona į priekį 805 - Galiojimo zona į priekį

Nurodo pavojingo kelio ruožo arba kitų kelio ženklų, su kuriais ji naudojama, galiojimo zonos ilgį už kelio ženklo

Galiojimo zona į priekį 806 - Galiojimo zona į priekį

Nurodo pavojingo kelio ruožo arba kitų kelio ženklų, su kuriais ji naudojama, galiojimo zonos ilgį už kelio ženklo

Galiojimo zona į priekį ir atgal 807 - Galiojimo zona į priekį ir atgal

Nurodo kelio ženklų galiojimo zoną

Nurodo kelio ženklų galiojimo zoną 808 - Nurodo kelio ženklų galiojimo zoną

Nurodo kelio ženklų galiojimo zonos pabaigą

Galiojimo zona į dešinę 809 - Galiojimo zona į dešinę

Nurodo kelio ženklų, draudžiančių sustoti ar stovėti, ir kelio ženklų Nr. 528–532 galiojimo zonos kryptį (į dešinę) ir ilgį

Galiojimo zona į kairę 810 - Galiojimo zona į kairę

Nurodo kelio ženklų, draudžiančių sustoti ar stovėti, ir kelio ženklų Nr. 528–532 galiojimo zonos kryptį (į kairę) ir ilgį

Galiojimo zona į abi puses 811 - Galiojimo zona į abi puses

urodo kelio ženklų, draudžiančių sustoti ar stovėti, ir kelio ženklų Nr. 528–532 galiojimo zonos kryptį (į abi puses) ir ilgį

Galiojimo kryptis į dešinę 812 - Galiojimo kryptis į dešinę

Nurodo kelio ženklų Nr. 135, 302–318, pastatytų prieš sankryžą, galiojimo kryptis arba važiavimo į esančius prie pat kelio objektus kryptį

Galiojimo kryptis į kairę 813 - Galiojimo kryptis į kairę

Nurodo kelio ženklų Nr. 135, 302–318, pastatytų prieš sankryžą, galiojimo kryptis arba važiavimo į esančius prie pat kelio objektus kryptį

Galiojimo kryptis į abi puses 814 - Galiojimo kryptis į abi puses

Nurodo kelio ženklų Nr. 135, 302–318, pastatytų prieš sankryžą, galiojimo kryptis arba važiavimo į esančius prie pat kelio objektus kryptį

Krovininiai automobiliai 815 - Krovininiai automobiliai

Kelio ženklas su lentele „Krovininiai automobiliai“ galioja krovininiams automobiliams ir jų junginiams, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3,5 tonos

Transporto priemonės su priekaba 816 - Transporto priemonės su priekaba

Kelio ženklas su lentele „Transporto priemonės su priekaba“ galioja automobiliams ir traktoriams su priekaba

Lengvieji automobiliai 817 - Lengvieji automobiliai

elio ženklas su lentele „Lengvieji automobiliai“ galioja lengviesiems automobiliams ir krovininiams automobiliams, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 tonos

Autobusai 818 - Autobusai

Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai galioja kelio ženklas

Traktoriai 819 - Traktoriai

Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai galioja kelio ženklas. Kelio ženklas su lentele „Traktoriai" galioja traktoriams ir savaeigėms mašinoms

Motociklai 820 - Motociklai

Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai galioja kelio ženklas

Dviračiai 821 - Dviračiai

Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai galioja kelio ženklas

Ne darbo dienos 822 - Ne darbo dienos

Nurodo, kad kelio ženklas galioja tik šeštadieniais, sekmadieniais, Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytų švenčių ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtomis ne darbo dienomis

Darbo dienos 823 - Darbo dienos

Nurodo, kad kelio ženklas galioja nuo pirmadienio iki penktadienio įskaitytinai, išskyrus Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytas švenčių dienas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtas ne darbo dienas

Savaitės dienos 824 - Savaitės dienos

Nurodo savaitės dienas, kurias galioja kelio ženklas

Savaitės diena 825 - Savaitės diena

Nurodo savaitės dieną, kurią galioja kelio ženklas

Galiojimo laikas 826 - Galiojimo laikas

Nurodo, kad kelio ženklas galioja kasdien, nurodytomis valandomis

Galiojimo laikas ne darbo dienomis 827 - Galiojimo laikas ne darbo dienomis

Nurodo laiką ne darbo dienomis, kada galioja kelio ženklas

Galiojimo laikas darbo dienomis 828 - Galiojimo laikas darbo dienomis

Nurodo laiką darbo dienomis, kada galioja kelio ženklas

Galiojimo laikas savaitės dienomis 829 - Galiojimo laikas savaitės dienomis

Nurodo dienas ir laiką, kada galioja kelio ženklas

Stovėjimo būdas 830 - Stovėjimo būdas

Visoms transporto priemonėms stovėti leidžiama tik važiuojamojoje dalyje išilgai šaligatvio

Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas 831 - Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas

Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos ir motociklams

Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas 832 - Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas

Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos ir motociklams. Transporto priemonė turi stovėti palei pat šaligatvio kraštą, esantį arčiausiai prie važiuojamosios dalies

Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas 833 - Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas

Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos ir motociklams

Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas 834 - Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas

Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos ir motociklams

Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas 835 - Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas

Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos ir motociklams. Transporto priemonė turi stovėti palei pat šaligatvio kraštą, esantį arčiausiai prie važiuojamosios dalies

Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas 836 - Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas

Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos ir motociklams

Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas 837 - Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas

Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos ir motociklams

Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas 838 - Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas

Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos ir motociklams. Transporto priemonė turi stovėti palei pat šaligatvio kraštą, esantį arčiausiai prie važiuojamosios dalies

Stovėti išjungus variklį 839 - Stovėti išjungus variklį

Stovėjimo vietoje stovėti leidžiama tik išjungus variklį

Mokamos paslaugos 840 - Mokamos paslaugos

Nurodo, kad už paslaugas reikia mokėti. Lentelė, pastatyta kartu su kelio ženklu „Kelio arba dviračių trasos numeris“, pažymi vietą, nuo kurios kelias mokamas. Jeigu lentelėje nurodytas galiojimo laikas, už paslaugas reikia mokėti nurodytu laiku

Pavojingas kelkraštis 841 - Pavojingas kelkraštis

Įspėja, kad užvažiuoti ant kelkraščio pavojinga

Pagrindinio kelio kryptis 842 - Pagrindinio kelio kryptis

Nurodo pagrindinio kelio kryptį sankryžoje. Naudojama su kelio ženklais „Pagrindinis kelias““

Pagrindinio kelio kryptis 843 - Pagrindinio kelio kryptis

Nurodo pagrindinio kelio kryptį sankryžoje. Naudojama su kelio ženklais „Duoti kelią“ arba „Stop“

Neregiai 844 - Neregiai

Nurodo, kad pėsčiųjų perėja vaikšto neregiai

Drėgna danga 845 - Drėgna danga

Nurodo, kad kelio ženklas, su kuriuo naudojama lentelė, galioja tada, kai važiuojamosios dalies danga drėgna (šlapia)

Neįgalieji 846 - Neįgalieji

Nurodo, kad stovėjimo vieta skirta tik Taisyklėse nustatytą skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortelę turinčioms transporto priemonėms

Išskyrus neįgaliuosius 847 - Išskyrus neįgaliuosius

Nurodo, kad kelio ženklai Nr. 322–324, 401–406 negalioja Taisyklėse nustatytą skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“ turinčioms transporto priemonėms

Apledėjęs kelias 848 - Apledėjęs kelias

Taip pažymėtas ruožas dažnai būna slidus dėl ledo arba sniego

Suslėgtosios gamtinės dujos 849 - Suslėgtosios gamtinės dujos

Naudojama su kelio ženklu „Degalinė“ ir nurodo, kad degalinėje transporto priemonės aprūpinamos suslėgtosiomis gamtinėmis dujomis

Suskystintosios naftos dujos 850 - Suskystintosios naftos dujos

Naudojama su kelio ženklu „Degalinė“ ir nurodo, kad degalinėje transporto priemonės aprūpinamos suskystintosiomis naftos dujomis

Degalų rūšys 851 - Degalų rūšys

Naudojama su ženklu „Degalinė" ir nurodo degalinėje esančių degalų rūšis

Mopedai 852 - Mopedai

Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai galioja kelio ženklas

Išskyrus dviratininkus 853 - Išskyrus dviratininkus

Nurodo, kad kelio ženklai negalioja dviratininkams

Elektromobiliai 854 - Elektromobiliai

Nurodo, kad stovėjimo vieta skirta elektromobiliams ir kitoms elektros varikliais varomoms transporto priemonėms įkrauti

Išskyrus elektromobilius 855 - Išskyrus elektromobilius

Nurodo, kad kelio ženklai negalioja elektromobiliams

Dviračių eismas 856 - Dviračių eismas

Informuoja, kad nurodytomis kryptimis vyksta dviračių eismas

Gyvenamosios transporto priemonės 857 - Gyvenamosios transporto priemonės

Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai galioja kelio ženklas

12.

Lentelė galioja tam kelio ženklui, po kuriuo pritvirtinta.