Kelių eismo taisyklės (KET)

Share

KELIO ŽENKLAI

VIII. Papildomos lentelės

11. Papildomos lentelės (toliau – lentelės) patikslina arba apriboja kelio ženklų, su kuriais jos naudojamos, galiojimą ir yra šios:

KELIO ŽENKLAI - Atstumas iki objekto
801 - Atstumas iki objekto
Nurodo kryptį ir atstumą iki objekto arba pavojingo kelio ruožo pradžios. Lentelėje nurodyto objekto (ruožo) kryptis yra tiesiai

KELIO ŽENKLAI - Atstumas iki objekto
802 - Atstumas iki objekto
Nurodo kryptį į dešinę ir atstumą iki objekto arba pavojingo kelio ruožo pradžios

KELIO ŽENKLAI - Atstumas iki objekto
803 - Atstumas iki objekto
Nurodo kryptį į kairę ir atstumą iki objekto arba pavojingo kelio ruožo pradžios

KELIO ŽENKLAI - Atstumas iki sankryžos
804 - Atstumas iki sankryžos
Nurodo atstumą iki sankryžos, prieš kurią pastatytas kelio ženklas „Stop“

KELIO ŽENKLAI - Galiojimo zona į priekį
805 - Galiojimo zona į priekį
Nurodo pavojingo kelio ruožo arba kitų kelio ženklų, su kuriais ji naudojama, galiojimo zonos ilgį už kelio ženklo

KELIO ŽENKLAI - Galiojimo zona į priekį
806 - Galiojimo zona į priekį
Nurodo pavojingo kelio ruožo arba kitų kelio ženklų, su kuriais ji naudojama, galiojimo zonos ilgį už kelio ženklo

KELIO ŽENKLAI - Galiojimo zona į priekį ir atgal
807 - Galiojimo zona į priekį ir atgal
Nurodo kelio ženklų galiojimo zoną

KELIO ŽENKLAI - Nurodo kelio ženklų galiojimo zoną
808 - Nurodo kelio ženklų galiojimo zoną
Nurodo kelio ženklų galiojimo zonos pabaigą

KELIO ŽENKLAI - Galiojimo zona į dešinę
809 - Galiojimo zona į dešinę
Nurodo kelio ženklų, draudžiančių sustoti ar stovėti, ir kelio ženklų Nr. 528–532 galiojimo zonos kryptį (į dešinę) ir ilgį

KELIO ŽENKLAI - Galiojimo zona į kairę
810 - Galiojimo zona į kairę
Nurodo kelio ženklų, draudžiančių sustoti ar stovėti, ir kelio ženklų Nr. 528–532 galiojimo zonos kryptį (į kairę) ir ilgį

KELIO ŽENKLAI - Galiojimo zona į abi puses
811 - Galiojimo zona į abi puses
urodo kelio ženklų, draudžiančių sustoti ar stovėti, ir kelio ženklų Nr. 528–532 galiojimo zonos kryptį (į abi puses) ir ilgį

KELIO ŽENKLAI - Galiojimo kryptis į dešinę
812 - Galiojimo kryptis į dešinę
Nurodo kelio ženklų Nr. 135, 302–318, pastatytų prieš sankryžą, galiojimo kryptis arba važiavimo į esančius prie pat kelio objektus kryptį

KELIO ŽENKLAI - Galiojimo kryptis į kairę
813 - Galiojimo kryptis į kairę
Nurodo kelio ženklų Nr. 135, 302–318, pastatytų prieš sankryžą, galiojimo kryptis arba važiavimo į esančius prie pat kelio objektus kryptį

KELIO ŽENKLAI - Galiojimo kryptis į abi puses
814 - Galiojimo kryptis į abi puses
Nurodo kelio ženklų Nr. 135, 302–318, pastatytų prieš sankryžą, galiojimo kryptis arba važiavimo į esančius prie pat kelio objektus kryptį

KELIO ŽENKLAI - Krovininiai automobiliai
815 - Krovininiai automobiliai
Kelio ženklas su lentele „Krovininiai automobiliai“ galioja krovininiams automobiliams ir jų junginiams, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3,5 tonos

KELIO ŽENKLAI - Transporto priemonės su priekaba
816 - Transporto priemonės su priekaba
Kelio ženklas su lentele „Transporto priemonės su priekaba“ galioja automobiliams ir traktoriams su priekaba

KELIO ŽENKLAI - Lengvieji automobiliai
817 - Lengvieji automobiliai
elio ženklas su lentele „Lengvieji automobiliai“ galioja lengviesiems automobiliams ir krovininiams automobiliams, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 tonos

KELIO ŽENKLAI - Autobusai
818 - Autobusai
Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai galioja kelio ženklas

KELIO ŽENKLAI - Traktoriai
819 - Traktoriai
Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai galioja kelio ženklas. Kelio ženklas su lentele „Traktoriai" galioja traktoriams ir savaeigėms mašinoms

KELIO ŽENKLAI - Motociklai
820 - Motociklai
Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai galioja kelio ženklas

KELIO ŽENKLAI - Dviračiai
821 - Dviračiai
Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai galioja kelio ženklas

KELIO ŽENKLAI - Ne darbo dienos
822 - Ne darbo dienos
Nurodo, kad kelio ženklas galioja tik šeštadieniais, sekmadieniais, Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytų švenčių ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtomis ne darbo dienomis

KELIO ŽENKLAI - Darbo dienos
823 - Darbo dienos
Nurodo, kad kelio ženklas galioja nuo pirmadienio iki penktadienio įskaitytinai, išskyrus Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytas švenčių dienas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtas ne darbo dienas

KELIO ŽENKLAI - Savaitės dienos
824 - Savaitės dienos
Nurodo savaitės dienas, kurias galioja kelio ženklas

KELIO ŽENKLAI - Savaitės diena
825 - Savaitės diena
Nurodo savaitės dieną, kurią galioja kelio ženklas

KELIO ŽENKLAI - Galiojimo laikas
826 - Galiojimo laikas
Nurodo, kad kelio ženklas galioja kasdien, nurodytomis valandomis

KELIO ŽENKLAI - Galiojimo laikas ne darbo dienomis
827 - Galiojimo laikas ne darbo dienomis
Nurodo laiką ne darbo dienomis, kada galioja kelio ženklas

KELIO ŽENKLAI - Galiojimo laikas darbo dienomis
828 - Galiojimo laikas darbo dienomis
Nurodo laiką darbo dienomis, kada galioja kelio ženklas

KELIO ŽENKLAI - Galiojimo laikas savaitės dienomis
829 - Galiojimo laikas savaitės dienomis
Nurodo dienas ir laiką, kada galioja kelio ženklas

KELIO ŽENKLAI - Stovėjimo būdas
830 - Stovėjimo būdas
Visoms transporto priemonėms stovėti leidžiama tik važiuojamojoje dalyje išilgai šaligatvio

KELIO ŽENKLAI - Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas
831 - Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas
Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos ir motociklams

KELIO ŽENKLAI - Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas
832 - Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas
Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos ir motociklams. Transporto priemonė turi stovėti palei pat šaligatvio kraštą, esantį arčiausiai prie važiuojamosios dalies

KELIO ŽENKLAI - Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas
833 - Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas
Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos ir motociklams

KELIO ŽENKLAI - Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas
834 - Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas
Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos ir motociklams

KELIO ŽENKLAI - Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas
835 - Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas
Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos ir motociklams. Transporto priemonė turi stovėti palei pat šaligatvio kraštą, esantį arčiausiai prie važiuojamosios dalies

KELIO ŽENKLAI - Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas
836 - Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas
Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos ir motociklams

KELIO ŽENKLAI - Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas
837 - Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas
Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos ir motociklams

KELIO ŽENKLAI - Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas
838 - Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas
Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos ir motociklams. Transporto priemonė turi stovėti palei pat šaligatvio kraštą, esantį arčiausiai prie važiuojamosios dalies

KELIO ŽENKLAI - Stovėti išjungus variklį
839 - Stovėti išjungus variklį
Stovėjimo vietoje stovėti leidžiama tik išjungus variklį

KELIO ŽENKLAI - Mokamos paslaugos
840 - Mokamos paslaugos
Nurodo, kad už paslaugas reikia mokėti. Lentelė, pastatyta kartu su kelio ženklu „Kelio arba dviračių trasos numeris“, pažymi vietą, nuo kurios kelias mokamas. Jeigu lentelėje nurodytas galiojimo laikas, už paslaugas reikia mokėti nurodytu laiku

KELIO ŽENKLAI - Pavojingas kelkraštis
841 - Pavojingas kelkraštis
Įspėja, kad užvažiuoti ant kelkraščio pavojinga

KELIO ŽENKLAI - Pagrindinio kelio kryptis
842 - Pagrindinio kelio kryptis
Nurodo pagrindinio kelio kryptį sankryžoje. Naudojama su kelio ženklais „Pagrindinis kelias““

KELIO ŽENKLAI - Pagrindinio kelio kryptis
843 - Pagrindinio kelio kryptis
Nurodo pagrindinio kelio kryptį sankryžoje. Naudojama su kelio ženklais „Duoti kelią“ arba „Stop“

KELIO ŽENKLAI - Neregiai
844 - Neregiai
Nurodo, kad pėsčiųjų perėja vaikšto neregiai

KELIO ŽENKLAI - Drėgna danga
845 - Drėgna danga
Nurodo, kad kelio ženklas, su kuriuo naudojama lentelė, galioja tada, kai važiuojamosios dalies danga drėgna (šlapia)

KELIO ŽENKLAI - Neįgalieji
846 - Neįgalieji
Nurodo, kad stovėjimo vieta skirta tik Taisyklėse nustatytą skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortelę turinčioms transporto priemonėms

KELIO ŽENKLAI - Išskyrus neįgaliuosius
847 - Išskyrus neįgaliuosius
Nurodo, kad kelio ženklai Nr. 322–324, 401–406 negalioja Taisyklėse nustatytą skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“ turinčioms transporto priemonėms

KELIO ŽENKLAI - Apledėjęs kelias
848 - Apledėjęs kelias
Taip pažymėtas ruožas dažnai būna slidus dėl ledo arba sniego

KELIO ŽENKLAI - Suslėgtosios gamtinės dujos
849 - Suslėgtosios gamtinės dujos
Naudojama su kelio ženklu „Degalinė“ ir nurodo, kad degalinėje transporto priemonės aprūpinamos suslėgtosiomis gamtinėmis dujomis

KELIO ŽENKLAI - Suskystintosios naftos dujos
850 - Suskystintosios naftos dujos
Naudojama su kelio ženklu „Degalinė“ ir nurodo, kad degalinėje transporto priemonės aprūpinamos suskystintosiomis naftos dujomis

KELIO ŽENKLAI - Degalų rūšys
851 - Degalų rūšys
Naudojama su ženklu „Degalinė" ir nurodo degalinėje esančių degalų rūšis

KELIO ŽENKLAI - Mopedai
852 - Mopedai
Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai galioja kelio ženklas

KELIO ŽENKLAI - Išskyrus dviratininkus
853 - Išskyrus dviratininkus
Nurodo, kad kelio ženklai negalioja dviratininkams

KELIO ŽENKLAI - Elektromobiliai
854 - Elektromobiliai
Nurodo, kad stovėjimo vieta skirta elektromobiliams ir kitoms elektros varikliais varomoms transporto priemonėms įkrauti

KELIO ŽENKLAI - Išskyrus elektromobilius
855 - Išskyrus elektromobilius
Nurodo, kad kelio ženklai negalioja elektromobiliams

12. Lentelė galioja tam kelio ženklui, po kuriuo pritvirtinta.

KINTAMOS INFORMACIJOS KELIO ŽENKLŲ PAVYZDŽIAI

KELIŲ ŽENKLINIMAS IR JO CHARAKTERISTIKOS

TRANSPORTO PRIEMONIŲ SKIRIAMIEJI IR INFORMACINIAI ŽENKLAI TRANSPORTO PRIEMONĖSE