Kelių eismo taisyklės (KET)

Share

KELIO ŽENKLAI

II. Pirmumo kelio ženklai

3. Pirmumo kelio ženklai, nurodantys vairuotojui važiavimo per nereguliuojamas sankryžas, važiuojamųjų dalių sankirtas arba siaurus kelio ruožus pirmenybę, yra šie:

KELIO ŽENKLAI - Pagrindinis kelias
201 - Pagrindinis kelias
Kelias, kuriame suteikta pirmenybė važiuoti per nereguliuojamas sankryžas

KELIO ŽENKLAI - Pagrindinio kelio pabaiga
202 - Pagrindinio kelio pabaiga
Kelio ženklu „Pagrindinis kelias“ pažymėto kelio pabaiga

KELIO ŽENKLAI - Duoti kelią
203 - Duoti kelią
Vairuotojas privalo duoti kelią transporto priemonėms, važiuojančioms kertamu keliu, o esant papildomai lentelei Nr. 843 „Pagrindinio kelio kryptis“ – važiuojančioms pagrindiniu keliu

KELIO ŽENKLAI - Stop
204 - Stop
Draudžiama važiuoti nesustojus prieš „Stop“ liniją, o jeigu jos nėra, – prieš kelio ženklą. Vairuotojas privalo duoti kelią transporto priemonėms, važiuojančioms kertamu keliu, o jeigu yra papildoma lentelė Nr. 843 „Pagrindinio kelio kryptis“, – važiuojančioms pagrindiniu keliu

KELIO ŽENKLAI - Priešpriešinio eismo pirmenybė
205 - Priešpriešinio eismo pirmenybė
Įvažiuoti į siaurą kelio ruožą draudžiama, jeigu tai apsunkintų priešpriešinį eismą. Vairuotojas privalo duoti kelią siaurame ruože esančioms arba iš kito galo prie jo artėjančioms transporto priemonėms

KELIO ŽENKLAI - Pirmenybė priešpriešinio eismo atžvilgiu
206 - Pirmenybė priešpriešinio eismo atžvilgiu
Siauras kelio ruožas, kuriuo važiuodamas vairuotojas turi pirmenybę prieš artėjantį priešpriešinį transportą

KINTAMOS INFORMACIJOS KELIO ŽENKLŲ PAVYZDŽIAI

KELIŲ ŽENKLINIMAS IR JO CHARAKTERISTIKOS

TRANSPORTO PRIEMONIŲ SKIRIAMIEJI IR INFORMACINIAI ŽENKLAI TRANSPORTO PRIEMONĖSE