Kelių eismo taisyklės (KET)

Share

KELIŲ EISMO TAISYKLĖS (KET) - XXXI.

Baigiamosios nuostatos

236. Asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

KINTAMOS INFORMACIJOS KELIO ŽENKLŲ PAVYZDŽIAI

KELIŲ ŽENKLINIMAS IR JO CHARAKTERISTIKOS

TRANSPORTO PRIEMONIŲ SKIRIAMIEJI IR INFORMACINIAI ŽENKLAI TRANSPORTO PRIEMONĖSE