Kelių eismo taisyklės (KET)

Share

KELIŲ EISMO TAISYKLĖS (KET)

XXXI. Baigiamosios nuostatos

236. Asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

KINTAMOS INFORMACIJOS KELIO ŽENKLŲ PAVYZDŽIAI

KELIŲ ŽENKLINIMAS IR JO CHARAKTERISTIKOS

TRANSPORTO PRIEMONIŲ SKIRIAMIEJI IR INFORMACINIAI ŽENKLAI TRANSPORTO PRIEMONĖSE