I. Kintamos informacijos kelio ženklų pavyzdžiai

Nuotrauka Pavadinimas Aprašymas

Kintamos informacijos kelio ženklai priskiriami prie kelio ženklų ir atitinka Taisyklių 1 priede pateiktus kelio ženklų paaiškinimus.