Mėnesio tema: Ką daryti įvykus eismo įvykiui?

Mėnesio tema: Ką daryti įvykus eismo įvykiui?

Nors ir įvyko eismo įvykis, reikia nepulti į paniką, bet išlikti ramiems ir siekti, jog esama situacija nebūtų dar blogesnė, t.y. visų pirma įsitikinti, jog nėra sužeistųjų asmenų. O jeigu eismo įvykio metu nukentėjo žmonės, reikia kuo skubiau jiems suteikti pirmąją medicinos pagalbą. Taip pat, reikia pasirūpinti ir nukentėjusių asmenų turtu, nes esant sumaiščiai avarijos metu kiti asmenys gali pasinaudoti esama padėtimi ir pasisavinti be priežiūros paliktus daiktus.

Eismo įvykio deklaracija

 Pagal šiuo metu galiojančių Kelių eismo taisyklių nuostatas policiją privalote kviesti tik tuomet, jei:

 • eismo įvykio metu žuvo arba buvo sužaloti žmonės;
 • eismo įvykyje dalyvavo daugiau nei dvi transporto priemonės ir nėra aiškus įvykio kaltininkas;
 • įvykio vietoje nėra asmens, kurio turtui padaryta žala (pvz.: stulpas, šviesoforas, tvora ar kita);
 • bent vienas iš įvykio dalyvių yra neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų;
 • nesutariate dėl eismo įvykio aplinkybių, kaltės.

Eismo įvykio deklaraciją pildykite patys:

 • kai nėra žuvusių ar sužalotų asmenų;
 • jei nėra sugadinto kito turto (stulpo, tvoros ir pan.) arba yra jo savininkas;
 • jei sutariate dėl kaltės, jei eismo įvykyje dalyvavo 2 ir daugiau transporto priemonių, reikia pildyti atskiras deklaracijų formas kiekvienam nukentėjusiajam. Kiekvienoje deklaracijos formoje turėtų būti nurodytas eismo įvykio kaltininkas ir nukentėjusi transporto priemonė. Schemoje būtina nurodyti kiek ir kokios transporto priemonės susidūrė.

Esant šioms išvardintoms sąlygoms eismo įvykio dalyviai privalo užpildyti deklaraciją, skirtą eismo įvykio aprašymui. Neturint deklaracijos formos galima įvykio schemą, įvykio aprašymą pateikti ant paprasto švaraus popieriaus lapo.  Be to, eismo dalyviai privalo pasirašyti nepriklausomai kaip buvo įformintas eismo įvykis – deklaracijoje ar paprastame popieriaus lape.

Eismo deklaracijos pavyzdys

Venkite situacijų, kai avarijos kaltininkas siūlo „susitarti vietoje“ ir paimti pinigų: nuvažiavus iš įvykio vietos ir paaiškėjus, kad žala yra didesnė, aiškintis būna jau per vėlu. Neretai piniginę kompensaciją yra linkę siūlyti avariją sukėlę neblaivūs vairuotojai. Pastarieji visais būdais siekia išvengti policijos. Tokiais atvejais, reikia visada kviesti policiją.

Kaip taisyklingai nubraižyti eismo įvykio schemą?

Svarbiausia pažymėti tokius dalykus:

 • pavaizduoti eismo įvykį, o ne aplinkybes prieš jį;
 • pažymėti apgadintų TP vietas;
 • pažymėti TP raidėmis A ir B, nurodyti, kur yra automobilio priekis, nubraižyti judėjimo kryptis;
 • jei žinoma, nurodyti kelio ženklus, gatvių pavadinimus, kitą naudingą informaciją.

Kaltininkas deklaracijos formoje turi pasirašyti du kartus. Dalyje „Vairuotojų parašai“ ir po teiginiu „Patvirtinu, jog esu atsakingas (-a) už padarytą žalą“.

Rekomenduojame, kad eismo įvykio dalyviai įsitikintų, ar kitas vairuotojas turi vairuotojo pažymėjimą, transporto priemonės registracijos liudijimą ir draudimo dokumentą.

Atkreipiame dėmesį, kad Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo nustatyta, kad įvykus eismo įvykiui, su juo susijęs transporto priemonės valdytojas privalo per 3 darbo dienas nuo eismo įvykio dienos raštu pranešti draudikui, apdraudusiam jo civilinę atsakomybę, apie eismo įvykį, dėl kurio jis yra atsakingas, išskyrus atvejus, kai pranešti apie eismo įvykį jis negali dėl svarbių priežasčių, taip pat pateikti draudikui eismo įvykio dalyvių pasirašytą deklaraciją ar kitą eismo įvykio dalyvių pasirašytą dokumentą apie įvykio aplinkybes. Apie eismo įvykį reikia pranešti draudikui, apdraudusiam jo civilinę atsakomybę, ir tuo atveju, kai neaišku, kuris eismo dalyvis yra dėl jo atsakingas.

Nukentėjusysis, atvykęs į draudimo bendrovę su savimi turi turėti: draudimo liudijimo kopiją, eismo įvykio deklaraciją,  vairuotojo pažymėjimą (laikiną vairuotojo pažymėjimą), automobilio techninės apžiūros liudijimą, automobilio registracijos liudijimą. Užpildžius reikiamus dokumentus draudimo bendrovės darbuotojas apžiūri sugadintą transporto priemonę ar jos detales ir įvertina galimą žalą, nustato sumą, kuri bus reikalinga suremontuoti automobiliui ir pasiūlo galimus autoservisus arba išmoka reikiamą sumą. Tokiu atveju vairuotojas pats ieško sau tinkamo autoserviso.

Dažniausiai atliekamos klaidos pildant eismo deklaraciją

 • Eismo įvykio deklaracijoje trūksta parašo.
 • Supainiojamos parašų vietos – 15 laukelyje privalo pasirašyti tik avarijos kaltininkas, o nukentėjęs vairuotojas turi pasirašyti tik 14 langelyje. Pasitaiko, kad šiuose langeliuose pasirašo abu dalyviai – tuomet kyla klausimas dėl kaltės: kuris iš jų prisiėmė kaltę?
 • Nenurodomas draudimo poliso numeris ir vairuotojo duomenys – telefono numeris, el. paštas.
 • Netiksliai nubraižoma arba visai nenubraižoma eismo įvykio schema.
 • Pildant „Aplinkybių“ laukelius netiksliai žymimos arba pažymimos ne visos eismo įvykio aplinkybės.
 • Vairuotojai nepažymi transporto priemonių sugadinimų (11 laukelis).

Ar galima kitoje šalyje naudoti Lietuvoje naudojamą eismo įvykio deklaraciją?

Tipinė eismo įvykio deklaracijos forma yra patvirtinta daugelyje ES šalių, tačiau kiekvienoje šalyje deklaracijos blankuose vartojama vietinė šalies kalba. Patyrę eismo įvykį, pavyzdžiui, Vokietijoje, gausite vokišką eismo įvykio deklaracijos formą. Pildant galima pasinaudoti lietuviška deklaracija ir pasitikslinti, kur kokią informaciją įrašyti. Tačiau, jeigu nesusitarsite dėl eismo įvykio aplinkybių, būtinai kvieskite policiją.

Svarbiausia, nepamirškite tokioje situacija išlikti kiek įmanoma ramesni, nepamirškite įvykio užfiksuoti. Jei turite galimybę, nufotografuokite situaciją. Tik būkite atsargūs, nes aplinkui vis dar vyksta eismas.

Jeigu nepavyksta išsiaiškinti, kas yra eismo įvykio kaltininkas, tuomet būtinai kvieskite policiją ir stenkitės kuo mažiau veltis į agresyvius ginčus.