Kaip Lietuvoje registruoti anglišką automobilį

Kaip Lietuvoje registruoti anglišką automobilį Pexels.com

Dar 2015 m. Konstituciniam Teismui (KT) įrodžius, jog draudimas registruoti automobilius, turinčius vairą dešinėje pusėje, Lietuvoje bei juos naudoti nuolatiniams Lietuvos gyventojams prieštarauja Konstitucijai.

Nuo 2018 metų sausio 1d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisos, leidusios registruoti automobilius, kurie yra pritaikyti važiuoti kairiąja kelio puse, arba kitaip, turintys vairą dešinėje pusėje. Norint įregistruoti tokį automobilį, reikia žinoti jiems taikomus bendruosius reikalavimus. 

Transporto priemonių, kurios pritaikytos eismui kairiąja kelio puse ir (ar) turi vairą dešinėje pusėje, turi atikti šiuos bendruosius reikalavimus:

Pagal susisiekimo ministro ar jo įgaliotos institucijos nustatytus reikalavimus numatytoje vietoje įrengtą netiesioginio matymo įrangą, skirtą vairuotojo priekiniam matomumui pagerinti, – periskopinius priekinio vaizdo veidrodžius, taip pat kamerą su monitoriumi, kurie galėtų filmuoti ir rodyti eismą šviesiuoju ir tamsiuoju paros metu ir kai blogas matomumas.

Eismo saugumą užtikrinančias priemones: eismui dešiniąja kelio puse pritaikytus šviesos prietaisus ir šoninius galinio vaizdo veidrodžius.

Keleivius vežančių autobusų bent vienos keleiviams laipinti skirtos durys privalo būti dešinėje pusėje. Krovininiai automobiliai, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 7 500 kg ir kurie skirti ir suprojektuoti vežti ne daugiau kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo, privalo tam numatytose vietose turėti įrengtą papildomą netiesioginio matymo įrangą, skirtą vairuotojo matomumui pagerinti, – eismui dešiniąja kelio puse pritaikytus plataus stebėjimo kampo ar (ir) artimo vaizdo veidrodžius.

Dalyvauti viešajame eisme leidžiama laikinai (iki 90 dienų per vienus metus) Lietuvos Respublikoje esančioms užsienio valstybėje įregistruotoms motorinėms transporto priemonėms, kurios pritaikytos eismui kairiąja kelio puse ir (ar) turi vairą dešinėje pusėje, taip pat priekaboms, kurios pritaikytos eismui kairiąja kelio puse.

Pradedantiesiems vairuotojams draudžiama vairuoti motorines transporto priemones, kurios pritaikytos eismui kairiąja kelio puse ir (ar) turi vairą dešinėje pusėje.

Eksploatuoti netinkamos motorinės transporto priemonės ir (ar) priekabos, kurių leidimai dalyvauti viešajame eisme yra panaikinti, taip pat motorinės transporto priemonės, pritaikytos eismui kairiąja kelio puse ir (ar) turinčios vairą dešinėje pusėje, ir (ar) priekabos, pritaikytos eismui kairiąja kelio puse, išskyrus įstatyme numatytus reikalavimus atitinkančias transporto priemones, Lietuvos Respublikoje neregistruojamos.

Papildomi techniniai motorinių transporto priemonių, turinčių vairavio įrangą dešinėję, reikalavimai:

Transporto priemonių, turinčių vairavimo įrangą dešinėje pusėje, priekiniame 180 laipsnių  vairuotojo matymo lauke negali būti jokių kliūčių, išskyrus dėl įrengtų periskopinių veidrodžių arba priekinio matymo kameros, priekinių statramsčių ir (arba) pakreipiamojo vėdinimo langelio skiriamųjų juostų, išorinių radijo antenų, galinio vaizdo veidrodžių ir priekinio stiklo valytuvų atsirandančias nematomas zonas.

Numatytoje vietoje turi būti įrengta netiesioginio matymo įranga, skirta vairuotojo priekiniam matomumui pagerinti, – periskopiniai priekinio vaizdo veidrodžiai, taip pat kamera su monitoriumi, kurie galėtų filmuoti ir rodyti eismą šviesiuoju ir tamsiuoju paros metu ir kai blogas matomumas.

Transporto priemonės apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisai turi būti pritaikyti eismui dešiniąja kelio puse.

M2 ir M3 klasių transporto priemonėse keleiviams skirtos durys turi būti įrengtos dešinėje transporto priemonės pusėje. Kiek tai neprieštarauja šio punkto reikalavimui, durys turi atitikti šio priedo IX skyriuje nustatytus reikalavimus.

Transporto priemonės, pritaikytos eismui kairiąja kelio puse, turi atitikti Perdirbimo reikalavimus.

Remiantis Motorinių transporto priemonių, jų priekabų gamybos ir perdirbimo ir techninės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašu:

Perdirbti transporto priemonę perstatant valdymo įtaisus iš dešinės pusės į kairę galima įvykdžius vieną iš šių sąlygų: transporto priemonė perdirbama transporto priemonės gamintojo įgaliotame servise; transporto priemonės savininkas turi transporto priemonės gamintojo technines sąlygas ir perdirbimą atlieka bet kuriame servise pagal šias technines sąlygas. Perdirbimas turi būtų atliekamas pagal Tvarkos aprašo nurodytus reikalavimus.