Praktikos egzaminas

Valstybinį praktikos (vairavimo) egzaminą, nepaisant gyvenamosios vietos, galima laikyti bet kuriame VĮ „Regitra“ egzaminų centre. Egzaminams galite užsiregistruoti VĮ „Regitra“ specialioje svetainėje (www.eregitra.lt) arba paskambinę į bet kurį egzaminų centrą (kontaktai pateikti žemiau).

Vairavimo praktikos egzaminą galima laikyti tik išlaikius vairavimo teorijos egzaminą. Vairavimo praktikos egzaminas laikomas VĮ "Regitra" egzaminavimui skirtomis transporto priemonėmis. Egzamino trukmė - 60 - 90 min. Į šį laiką įskaičiuojamas kandidato į vairuotojus sutikimas; su eismo sauga susijęs techninis transporto priemonės patikrinimas; susipažinimas su transporto priemone ir pasirengimas vairavimui; specialieji vairavimo manevrai; vairavimas realiomis eismo sąlygomis (ne mažiau kaip 25-45 min., priklausomai nuo transporto priemonės kategorijos); egzamino metu padarytų klaidų išaiškinimas ir rezultato paskelbimas.

Gyventojams, norintiems įgyti teisę vairuoti AM kategorijos transporto priemones, praktikos egzamino laikyti nereikia.

Važiavimas susideda iš dviejų dalių: manevravimo aikštelėje ir važiavimo nustatytu maršrutu. Praktinio egzamino vertinimo metodai ir kriterijai:

Praktikos egzaminui privaloma pateikti šiuos dokumentus:

  • vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą apie jo sveikatos būklės tinkamumą pageidaujamų kategorijų transporto priemonių vairavimui;
  • sveikatos žinių pažymėjimą, kad asmuo išklausė pirmosios medicinos pagalbos nukentėjusiesiems suteikimo kursą;
  • vairavimo mokymo kursų baigimo liudijimą;
  • galiojantį vairuotojo pažymėjimą, jei anksčiau buvo išduotas;
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Liudijimas, patvirtinantis mokymo kursų baigimą, suteikia teisę laikyti egzaminus VĮ „Regitra“.Egzaminą galima laikyti neribotą kiekį kartų (tol kol išlaikysite).

Praktikos egzaminą galima laikyti šiuose VĮ „Regitra“ filialuose: