Bendrosios kritinės klaidos

53. BKK - egzaminuotojo įsikišimas žodžiu arba fiziškai, kad:

53.1. būtų išvengta eismo įvykio;

53.2. būtų išvengta pavojingos situacijos dėl neadekvataus transporto priemonės valdymo, galinčio sukelti grėsmę bet kokiam eismo dalyviui;

53.3. padėtų egzaminuojamajam bet kokioje egzamino dalyje dėl jo nesugebėjimo, t. y. atliktų už jį veiksmus, kai tai yra būtina saugiam eismui užtikrinti arba egzaminui užbaigti.

54. BKK - eismo įvykis. Tai situacija, kai egzaminuojamojo vairuojama transporto priemonė susiduria (užvažiuoja) su kitu objektu. Ši BKK taip pat vertinama kliudžius gairelę, užvažiavus vienu arba daugiau ratų ant šaligatvio krašto.

55. BKK - pavojinga situacija. Egzaminuojamojo veiksmais ar neveikimu sudaryta pavojinga situacija, dėl kurios kiti eismo dalyviai (taip pat ir pėstieji) priversti imtis išvengiamųjų veiksmų, kad išvengtų susidūrimo arba kitokio pavojaus.

56. BKK - privalomų nurodymų nevykdymas. Egzaminuojamasis nevykdo policijos pareigūnų (reguliuotojų) nurodymų.