Pratimai aikštelėje

Aikštelėje reikės mokėti atlikti šiuos pratimus:

  • Įsibėgėti 30-40 km/h greičiu ir tiksliai sustoti nurodytoje vietoje.
  • Naudojantis atbuline eiga ir ne daugiau kaip tris kartus keičiant važiavimo kryptį apsisukti ribotoje erdvėje.
  • Važiuojant atbuline eiga pastatyti transporto priemonę į laikino stovėjimo vietą dešinėje kelio pusėje lygiagrečiai važiuojamosios dalies (šaligatvio) kraštui.
  • Važiuojant atbuline eiga pastatyti transporto priemonę įstrižai arba statmenai važiuojamosios dalies (šaligatvio) kraštui.
  • Išvažiuoti iš laikino stovėjimo vietos.
  • Pastatyti transporto priemonę į laikino stovėjimo vietą įkalnėje arba nuokalnėje ir išvažiuoti iš jos.
  • Sustoti ir vėl pradėti važiuoti įkalnėje taip, kad transporto priemonė nepariedėtų atgal.
  • Važiuoti atbulomis su posūkiu į dešinę arba į kairę neišvažiuodamas iš eismo juostos ribų ir sustoti lygiagrečiai važiuojamosios dalies kraštui ne toliau kai 1 m atstumu nuo jo.

Daugiau informacijos pateikiama specialiųjų važiavimo manevrų aprašyme.