Kainos

Asmenims, turintiems judėjimo negalią, kuriems nustatytas 0-45 procentų darbingumo lygis ir poreikis dalyvauti Valakupių reabilitacijos centro mobilumo mokymo programoje, vairavimo kursų kaina - 690 Lt / 199,84 Eur vienam asmeniui.

Asmenims, turintiems judėjimo negalią, kuriems nustatytas 50-55 procentų darbingumo lygis, vairavimo kursų kaina - 1390 Lt / 402,57 Eur vienam asmeniui. 

Papildomos vairavimo pamokos - 35 Lt / 10,14 Eur (1 a.val.).


Renkamos grupės


Transporto priemonės


Kalbos


Nuotraukos


Įmonė

Įmonės pavadinimas
VšĮ VALAKUPIŲ REABILITACIJOS CENTRAS
Įmonės kodas
125015947
Įmonės adresas
Vaidilutės g. 69, Vilnius

Aprašymas

Valakupių reabilitacijos centras, kurio pagrindinis tikslas yra siekti sėkmingos neįgaliųjų integracijos į visuomenę bei darbo rinką, teikiant kompleksinės reabilitacijos paslaugas asmenims su sunkia negalia, turintis ilgametę vairavimo įgūdžių vertinimo ir lavinimo paslaugų teikimo patirtį asmenims su sunkia judėjimo negalia, turintis kvalifikuotus specialistus ir patalpas, atitinkančias vairavimo mokyklai keliamus reikalavimus ir pritaikytas asmenims su judėjimo negalia, 2011 metų gegužės 3 dieną įkūrė Neįgaliųjų vairavimo mokyklą. Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos Valakupių reabilitacijos centrui suteikė teisę vykdyti B kategorijos motorinių transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą, liudijimo Nr. (301)11B-553.

Į Neįgaliųjų vairavimo mokyklą priimami mokytis neįgalieji, turintys judėjimo negalią, iš visos Lietuvos.

Užsiregistruoti į organizuojamus vairavimo kursus galima el. paštu, telefonu arba atvykus į vairavimo mokyklą.

Mokyklos vizija

Teikti, nuolat tobulinti bei tikslingai plėtoti neįgalųjų vairavimo mokyklos paslaugas asmenims, turintiems negalią, įstaigos ir šalies mastu, siekiant šių asmenų visapusiško ir lygiateisio dalyvavimo visuomenės gyvenime, integracijos į darbo rinką ir geresnės jų gyvenimo kokybės.

Mokyklos tikslas

Parengti vairuotoją, puikiai įvaldžiusį teorinius ir praktinius vairavimo įgūdžius, gerai žinantį galiojančius teisės aktus bei gresiančią atsakomybę už kelių eismo taisyklių pažeidimus.

MOKYMO BAZĖ

  • Profesionalūs instruktoriai, turintys patirties rengiant neįgalius vairuotojus;
  • Šiuolaikiška mokymo bazė;
  • Automobilis pritaikytas asmenims, turintiems judėjimo negalią;
  • Teorijos paskaitos vyksta pasitelkus skaitmeninius vaizdo projektorius, sankryžų maketus, plakatus;
  • Teoriniai mokymai vyksta kompiuterizuotoje klasėje taikant įvairias KET, saugaus eismo ir k.t. kompiuterines metodines priemones;
  • Teorinio mokymo ir administracinės patalpos, įkurtos VšĮ Valakupių reabilitacijos centro patalpose, adresu Vaidilutės g. 69;
  • Dalis praktinio vairavimo mokymo vyks aikštelėje - autodrome, adresu Kareivių g. 27;
  • Mokykloje bus galimybė išklausyti pirmosios medicininės pagalbos kursą.