Mėnesio tema: Ką vertėtų žinoti apie automobilių draudimą?

Mėnesio tema: Ką vertėtų žinoti apie automobilių draudimą?

Automobilių draudimas – tai dalykas, kurio būtina nepamiršti įsigijus pasirinktą transporto priemonę ir išriedėjus į gatvę. Jis ne tik leis ramiau jaustis keliaujant sausakimšomis miestų gatvėmis ar susiruošus į tolimesnę kelionę su šeima, bet ir padės sumažinti išlaidas patekus į eismo įvykį. Be to, draudimo prievolę transporto priemonės savininkui numato ir Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymas. Taip pat skaitykite: Ką daryti įvykus eismo įvykiui?

Ne visos vairuotojams Lietuvoje siūlomos draudimo rūšys yra privalomos, todėl svarbu žinoti jų skirtumus ir pasirinkti tinkamiausią. Pagrindiniai automobilių draudimo variantai yra šie:

 • privalomasis civilinės atsakomybės draudimas ir žalioji kortelė,
 • savanoriškas kasko draudimas,
 • pasienio draudimas.

Privalomasis civilinės atsakomybės draudimas

 Remiantis jau LR transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymu, šį draudimą privalo turėti visos LR naudojamos transporto priemonės: lengvieji automobiliai, lengvieji komerciniai ir krovininiai automobiliai bei jų priekabos, motociklai ir mopedai, mikroautobusai ir autobusai, traktoriai ir savaeigiai mechanizmai.

Privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu draudžiama automobilio valdytojo civilinė atsakomybė, o žala atlyginama tretiesiems asmenims. Šis automobilių draudimas galioja tuomet, kai nukenčia:

 • kito asmens transporto priemonė,
 • nukentėjusio automobilio vairuotojas,
 • nukentėjusiame automobilyje esantis turtas,
 • nukentėjusiame automobilyje esanti papildoma įranga,
 • automobilių keleiviai,
 • kitas turtas ar asmenys.

Privalomojo civilinės atsakomybės draudimo įmokos dydis svyruoja. Jis priklauso nuo transporto priemonės savininko amžiaus, vairavimo stažo ir padarytų eismo įvykių skaičiaus, transporto priemonės naudojimo pobūdžio, variklio darbinio tūrio, markės, metų ir pan. Sutartis sudaroma ilgiausiai vieneriems metams, bet ją galima sustabdyti, o prireikus ir nutraukti.

Ką reikia žinoti apie privalomąjį draudimą:

 • Kas bus vairuotojai? Draudžiant automobilį svarbu įvertinti, kas dar be savininko ketina vairuoti transporto priemonę. Pasitaiko, kad tėvai nusprendžia pasidalinti automobiliu su atžalomis ir patiki vairą jaunam, neseniai pažymėjimą įgijusiam vairuotojui ar vairuotojai, kurių patirtis – kur kas menkesnė. Tai, kad automobilį vairuos kiti asmenys, kurių draudimo rizika skiriasi, būtina numatyti draudžiantis, kad vėliau staiga nenukentėtų šeimos biudžetas – netektų atlyginti patirtų nuostolių iš savo kišenės.
 • Pranešimas apie eismo įvykį. Jeigu automobilis patenka į avariją ir yra sužeistų asmenų arba nuniokotas trečiųjų šalių turtas (o įvykio vietoje turto savininko nėra), į įvykio vietą būtina kviesti policijos pareigūnus. Jei sužeistųjų nėra, pakanka tinkamai užpildyti eismo įvykio deklaraciją. Rekomenduojama apie incidentą kelyje pranešti kuo skubiau. Įstatyme numatyta, kad apie eismo įvykį būtina informuoti draudikus per tris dienas, nepaisant to, ar buvo kviesti policijos pareigūnai, ar pasirašyta eismo įvykio deklaracija. Pavėlavus pranešti apie eismo įvykį, draudimo bendrovė įgyja teisę reikalauti regreso, t.y., kad kaltininkas pats apmokėtų iki 20 proc. žalos, nes apsunkino eismo įvykio aplinkybių tyrimą.

Žalioji kortelė

Tai vairuotojo civilinės atsakomybės draudimo poliso priedas, reikalingas vykstant į užsienio valstybes, nepriklausančias EEE. Šiuo atveju nereikia atskirai draustis kiekvienoje aplankytoje valstybėje pagal joje galiojančius įstatymus.

Keliaujant į užsienio šalį, nepriklausančią žaliosios kortelės sistemos valstybėms, įprastinis kortelės draudimas negalioja. Tokiu atveju svečioje šalyje reikės įsigyti pagal tos valstybės įstatymus galiojantį transporto valdytojo civilinės atsakomybės pasienio draudimo polisą. Be to, vykstant į Rusiją arba Baltarusiją, privaloma turėti žaliosios kortelės originalą, išspausdintą ant žalio draudimo bendrovės blanko.

Žalioji kortelė išduodama kartu su sudaryta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įprastine sutartimi ir galioja nuo 15 iki 365 parų. Turint tokią kortelę, galima išvengti nereikalingų ginčų ir nesusipratimų įvykus eismo įvykiui, be to, ji atlygina žalą, padarytą trečiųjų asmenų sveikatai ar jų turtui.

Maksimali žaliosios kortelės išmoka yra nustatyta kiekvienos valstybės teisės aktuose. Ji paprastai sutampa su eismo įvykio metu padarytų nuostolių dydžiu. Žaliosios kortelės išmokos dažniausiai atitinka tokius pačius kriterijus kaip ir privalomojo transporto priemonių vairuotojų civilinės atsakomybės draudimo kriterijai Lietuvoje, tačiau nuostoliai yra atlyginami bendradarbiaujant su užsienio valstybių draudimo bendrovėmis. Na, o draudimo įmoka priklauso nuo laikotarpio, praleidžiamo užsienyje, užsienio šalių, kuriose bus važinėjama, automobilio savininko amžiaus, vairavimo stažo, automobilio naudojimo pobūdžio, automobilio variklio darbinio tūrio, padarytų avarijų skaičiaus ir kt.

Kasko automobilių draudimas

Tai automobilių draudimas, kuriuo savanoriškai apdraudžiamas kliento automobilis ar kita transporto priemonė. Įvykus draudiminiam įvykiui, draudikas atlygina apsidraudusiajam patirtą žalą.

Kliento automobilis paprastai yra apdraudžiamas nuo šių pagrindinių rizikų:

 • eismo įvykiai,
 • stichinės nelaimės (audros, žaibo, liūties ir kt.),
 • trečiųjų asmenų tyčinės veiklos,
 • vagystės,
 • vandalizmo,

Vis dėlto verta atkreipti dėmesį, kad esama atvejų, kai nuostolių nepadengs joks draudimas ir jokia draudimo bendrovė. Pirmiausia tai tie atvejai, kai vairuotojas eismo įvykio metu buvo apsvaigęs nuo alkoholio ar narkotikų. Draudimo išmoka nemokama ir tuomet, jei avarija įvyko dėl techniškai netvarkingos transporto priemonės arba vairuotojas nesilaikė protingų priemonių galimai žalai išvengti ar sumažinti (nereagavo į skydelyje užsidegančius įspėjamuosius signalus, trenkėsi į kliūtį, paliko transporto priemonę neužrakintą ir pan.).

Kodėl verta rinktis šią automobilių draudimo rūšį? Visų pirma klientas taip apsaugo savo į transporto priemonę investuotus pinigus. Be to, šis draudimas atlygina žalą net tuomet, jei kaltininkas nežinomas arba apsidraudusysis pats sukėlė avariją. Kartu su kasko draudimu galima pasirinkti papildomus draudimus: vairuotojo ir keleivių draudimą nuo nelaimingų atsitikimų, techninės pagalbos kelyje draudimą ir kitus.

Pasienio draudimas

Ši draudimo rūšis galioja toms transporto priemonėms, kurios yra registruotos užsienio valstybėse. Pasienio transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis sudaroma ne trumpesniam kaip 15, bet ne ilgesniam kaip 90 dienų periodui.

Pasienio draudimas atlygina eismo įvykio kaltininko padarytus nuostolius tretiesiems asmenims. Į nuostolius taip pat įeina ir turto bei sveikatos pažeidimai. Draudimo išmoka yra mokama nukentėjusiems asmenims ir priklauso nuo draudimo įmokos.

Automobilių draudimo įmonės

Naujam vairuotojui gali būti tikrai nelengva užduotis išsirinkti draudimo įmonę savo automobiliui, tad mes sukūrėme pagrindinių ir patikimų draudimo įmonių sąrašą, kuris padės Jums atrasti tinkamiausią draudimą Jūsų automobiliui.

ERGO

Privalomasis automobilio draudimas:

Kasdienė praktika rodo, kad net ir labai patyrusiems ir drausmingiems vairuotojams kelyje kartais nutinka nemalonių ir neplanuotų atsitikimų. ERGO privalomasis vairuotojų civilinės atsakomybės draudimas užtikrins, kad dėl Jūsų kaltės įvykus eismo įvykiui būtų atlyginta kitų asmenų turtui ar sveikatai padaryta žala. Atlyginama iki:

 • 1 050 000 Eur dėl kitų asmenų turtui padarytos žalos;
 • 5 210 000 Eur dėl kitų asmenų sveikatai padarytos žalos.

ERGO nemokamai išduoda Žaliąją kortelę, įsigijus ERGO privalomąjį vairuotojų civilinės atsakomybės draudimą, „Pagalbos kelyje“ paslaugą suteiksime nemokamai.

Kodėl verta rinktis ERGO kasko draudimą?

Nuo ko apsaugo draudimas: Eismo įvykis, Vagystė, Vandalizmas, Gamtos jėgos, Ugnis, Kitos rizikos.

 • Visų rizikų draudimas. Galite pasirinkti ERGO visų rizikų kasko draudimą. ERGO apdraus Jūsų automobilį nuo bet kokių netikėtai ir staiga įvykusių įvykių, išskyrus taisyklėse nurodytas išimtis, tokias kaip vairavimas išgėrus ir pan. 
 • Pakaitinis automobilis. Jums suteiks pakaitinį automobilį (iki 21 d.), jei dėl draudžiamojo įvykio ar gedimo Jūsų automobilis remontuojamas Lietuvoje ilgiau nei 24 val.
 • Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Nuo nelaimingų atsitikimų apdraus ne tik Jus, bet ir Jūsų keleivius, važiuojančius, įlipančius ar išlipančius iš apdrausto automobilio.
 • Mobilus kasko. Pasirinkite visų rizikų kasko draudimą ir būsite apdrausti net tada, kai vairuosite kito asmens automobilį.
 • Pagalba kelyje. Užsisakykite šią paslaugą ir naudokitės visa reikiama pagalba kelyje visą parą, bet kurią dieną. Padėsime, ko beprireiktų: automobilio remonto įvykio vietoje, degalų pristatymo, transportavimo ar panašiai.
 • Plati apsaugos teritorija. Jūsų kasko ir draudimo nuo nelaimingų atsitikimų apsauga galios visoje Europos teritorijoje. Galite patys nuspręsti, ar „Pagalbos kelyje“ paslauga Jums reikalinga tik Lietuvoje, ar visoje Europoje.

Lietuvos draudimas

Kodėl verta rinktis privalomąjį vairuotojų civilinės atsakomybės draudimą „Lietuvos draudime“? 

Nemokama techninė pagalba kelyje (Apsidraudę privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu gaunate nemokamą techninę pagalbą kelyje.):

 • Transportavimas sumaišius degalus;
 • Automobilio transportavimas sutrikus vairuotojo sveikatai;
 • Taksi iš eismo įvyko vietos;
 • Automobilio transportavimas po eismo įvykio;
 • Ištempimas užklimpus sniege ar purve;
 • Avarinis durelių atrakinimas;
 • Variklio užvedimas išsikrovus akumuliatoriui;
 • Rato pakeitimas;
 • Degalų pristatymas;
 • Konsultacija telefonu.

BTA draudimas

BTA draudimo įmonė gali apdrausti Privalomuoju vairuotojų civilinės atsakomybės draudimu apdraudžiama Jūsų arba kitų asmenų, kurie vairuoja Jūsų apdraustą transporto priemonę, civilinė atsakomybė. Žalą atlyginame tais atvejais, kai dėl Jūsų kaltės yra apgadinamas kitiems asmenims priklausantis turtas arba eismo įvykyje nukenčia žmonės.

BTA Kasko privalumai:

 • Pakaitinis automobilis remonto metu;
 • 24/7 pagalba kelyje;
 • Išskaitą pasirinkite patys;
 • Autoservisai partneriai visoje Lietuvoje.

Gjensidige

Su Gjensidige už privalomąjį vairuotojo draudimą galite mokėti išskaidę įmoką dalimis po vieną įmokos – net į 12 mėnesių.

Įmokos neauga, todėl atsiskaityti galėsite be pabrangimo pagal e. sąskaitą, kurią užteks patvirtinti prisijungus prie savo e. banko.  Drausdamiesi internetu, metinę įmoką galėsite padalinti į 12 dalių. Norėdami mokėti didesnėmis dalimis, skambinkite arba užsukite į artimiausią „Gjensidige“ skyrių ir konsultantas padalins Jūsų įmoką į pageidaujamą mokėjimų skaičių – 2, 3, 4 ar 6.

Taigi, kaip matome, skirtumų tarp įvairių automobilių draudimo rūšių yra labai nemažai. Svarbiausia įvertinti galimą transporto priemonės riziką, visas draudimo sąlygas ir, atsižvelgus į tai, tinkamai pasirinkti draudimą savo automobiliui.