Share

Baudos už KET pažeidimus

Baudos už KET pažeidimus taikomos pagal LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksą.

Jūsų patogumui išrinkome baudas, susijusias su KET pažeidimais. Taip pat sugrupavome ir sutrumpinome lengvesnei peržiūrai. Pilną sąrašą su detaliais KET pažeidimų aprašymais rasite apačioje.

Baudų už KET pažeidimus grupės:

Baudos už greičio viršijimą

Straipsnis Pažeidimas
(Nustatyto greičio viršijimas)
Nuobauda
(Eurais)
Teisių atėmimas
(mėn.)
Kita nuobauda
    Visiems vairuotojams
124-01 iki 10 km/h įspėjimas    
124-02 nuo 10 iki 20 km/h 11-28    
124-03 nuo 20 iki 30 km/h 28-86    
124-04 nuo 30 iki 40 km/h 115-173    
124-05 nuo 40 iki 50 km/h 173-231    
124-06 nuo 50 ir daugiau km/h 289-434 ir 1-6  
    Pradedantiems vairuotojams
124-04 nuo 30 iki 40 km/h 115-173 ir 3-6  
124-05 nuo 40 iki 50 km/h 173-231 ir 6-12  
124-06 nuo 50 ir daugiau km/h 289-434 ir 12-18  
    Neturintiems teisės vairuoti
124-06 nuo 50 ir daugiau km/h 434-724    

Dažniausi pažeidimai

Straipsnis Pažeidimas Nuobauda (Eurais) Teisių atėmimas (mėn.) Kita nuobauda
51(11)-01 Neeksploatuojamos transporto priemonės laikymas 72-144    
51(11)-02 Neeksploatuojamos transporto priemonės laikymas (pakartotinis) 144-289 su arba be tr.priem. konfiskavimo
123-01 Neturint valstybinės techninės apžiūros 28-43
123-05 Neapsidraudus privalomuoju civilinės atsakomybės  draudimu 23-34
124(1)-01 Važiavimas esant draudžiamam šviesoforo signalui arba reguliuotojo gestui 28-86 arba 1-6
124(1)-01 Nesustojimas prieš pėsčiųjų perėją 28-86 arba 1-6
124(1)-02 Kelio ženklų ar ženklinimo nesilaikymas 28-86
124(1)-02 Naudotis mobiliuoju telefonu be laisvų rankų įrangos 28-86
124(1)-03 Lenkimas vietose, kuriose KET draudžia lenkti 28-43 arba 1-3
124(1)-04 Sustojimas ar stovėjimas vietose, kuriose KET draudžia sustoti ar stovėti 28-86
124(1)-08 KET pažeidimai, išskyrus numatytus šiame kodekse įspėjimas arba 5-11
124(2)-01 Pavojingas ir chuliganiškas vairavimas 115-231 ir 3-6
124(2)-01 Pavojingas ir chuliganiškas vairavimas (keliantis pavojų eismo saugumui arba savo ar kitų žmonių saugumu) 289-579 ir 12-24
124(5) Parkavimo mieste pažeidimai, rinkliavos nesumokėjimas 23-40
130-01 Nepaklusimas sustoti stabdant pareigūnui 868-1158 ir 36-60 arba 15-30 parų arešto ir 36-60 mėn. teisių atėmimas
130-01 Pasitraukimas iš eismo įvykio vietos
868-1158 ir 36-60 arba 15-30 parų arešto ir 36-60 mėn. teisių atėmimas
134-01 Vairavimas neprisisegus diržo, be šalmo ar vaikų kėdutės

28-57

(pakartotinai 57-86)

137-01 Šiukšlių, nuorūkų ar kitokių daiktų išmetimas

2-5

Baudos už girtumą ar esant apsvaigus

Straipsnis

Pažeidimas

(esant neblaiviems arba apsvaigusiems)

Nuobauda (Eurais) Teisių atėmimas (mėn.) Kita nuobauda
    Savininkams ir vairuotojams už kitų asmenų nepriežiūrą
126-06 Perdavimas vairuoti transporto priemonę neblaiviam arba apsvaigusiam asmeniui. 86-144    
133 Leidimas vairuoti transporto priemones neblaiviems arba apsvaigusiems vairuotojams, taip pat asmenims, neturintiems teisės vairuoti. 86-144    
126-07 Praktinis vairavimo mokymas, vairavimo instruktoriui esant neblaiviam ar apsvaigusiam. instruktoriui 144-289 ir 11-13

 

    Lengvas neblaivumo laipsnis (0,41-1,5 promilės)
126-01 Visiems vairuotojams 289-434 ir 12-18  
126-02 Taksi automobilių, mopedų, motociklų, triračių, lengvųjų keturračių, keturračių, galingųjų keturračių, transporto priemonių, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė negu 3,5 t arba turinčių daugiau kaip 9 sėdimas vietas, arba vežančių pavojinguosius krovinius, vairavimas, vairuotojams 144-289    
126-03 Pradedantiems vairuotojams 231-289    
131-06 Vadeliojimas ir jojimas, dviračių vairavimas 86-144    
    Vidutinis (1,51-2,5 promilės) arba sunkus (2,51 promilės ir daugiau) neblaivumo laipsnis, patikrinimo vengimas
126-04 Visiems vairuotojams 579-868 ir 24-36 arba 10-30 parų arešto ir 24-36 mėn. teisių atėmimas
131-07 Vadeliojimas ir jojimas, dviračių vairavimas 144-202    
130(2) Pakartotinis nusižengimas tr.priem. konfiskavimas ir 36-60  
    Pavojingas ir chuliganiškas vairavimas
124(2)-03 Pavojingas ir chuliganiškas vairavimas 579-868 ir 24-36
124(2)-04 Pavojingas ir chuliganiškas vairavimas, keliantis pavojų eismo saugumui arba savo ar kitų žmonių saugumui 868-1158 ir 36-60 arba 10-20 parų arešto ir 36-60 mėn. teisių atėmimas
130(2) Pakartotinis nusižengimas tr.priem. konfiskavimas ir 36-60  
    Sveikatos sutrikdymas arba turto sugadinimas
127-03 KET pažeidimas, sukėlęs nežymų sveikatos sutrikdymą arba nulėmęs turto sugadinimą 1158-1448 ir 36-60 arba 15-30 parų arešto ir 36-60 mėn. teisių atėmimas
130(2) Pakartotinis nusižengimas tr.priem. konfiskavimas ir 36-60  
131-08 Pėsčiųjų ir kitų kelių eismo dalyvių 144-173    
    Kiti pažeidimai, esant neblaiviems ar apsvaigusiems
126-05 Apsvaigusiems nuo psichiką veikiančių medžiagų, patikrinimo vengimas 289-868 ir 12-36 arba 10-30 parų arešto ir 24-36 mėn. teisių atėmimas
129 Neturintiems teisės vairuoti 1158-1448 su arba be tr.priem. konfiskavimo arba 20-30 parų arešto ir tr.priem. konfiskavimas
130(2) Neturintiems teisės vairuoti, kai administracinis areštas negali būti skiriamas. 1158-1592 ir tr.priem. konfiskavimas    

Atsakomybė už KET pažeidimus (pilnas sąrašas)

Straipsnis Pažeidimas Nuobauda (Eurais) Teisių atėmimas (mėn.) Kita nuobauda
51(11) Neeksploatuojamos transporto priemonės laikymas bendro naudojimo vietose:
51(11)-01 neeksploatuojamos, paliktos be priežiūros transporto priemonės laikymas bendro naudojimo vietose ir po savivaldybės, policijos ar kitos suinteresuotos institucijos pareigūno raštiško perspėjimo nesiėmimas priemonių ja pasirūpinti. 72-144    
51(11)-02 tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio 1 dalyje numatytą pažeidimą. 144-289 su arba be tr.priem. konfiskavimo    
81 Transporto ir kitų judamų priemonių, viršijančių išmetamų teršiančių medžiagų kiekio ribinius dydžius, išleidimas eksploatuoti:
81-01 transporto ir kitų priemonių bei įrengimų, kurių išmetamų teršiančių medžiagų kiekis, taip pat veikimo metu keliamas triukšmas viršija nustatytus ribinius dydžius, išleidimas eksploatuoti. 57-144    
81-02 tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio 1 dalyje numatytus pažeidimus. 144-289    
82 Transporto ir kitų judamų priemonių, viršijančių išmetamų teršiančių medžiagų kiekio ribinius dydžius, eksploatavimas:
82-01 transporto ir kitų judamų priemonių bei įrengimų, kurių išmetamų teršiančių medžiagų kiekis, taip pat veikimo metu keliamas triukšmas viršija nustatytus ribinius dydžius, eksploatavimas. 28-57    
82-02 tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio 1 dalyje numatytus pažeidimus. 57-144    
123 Transporto priemonių vairavimas:
123-01 neįregistruotų (neperregistruotų) nustatyta tvarka; 28-43    
be valstybinės techninės apžiūros;
turinčių gedimų, dėl kurių KET draudžia važiuoti;
kurių padangos neatitinka nustatytų techninių ar padangų naudojimo reikalavimų;
neturint vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka išduoto leidimo naudotis kelių transporto priemone su stiklais, kurių šviesos laidumas mažesnis negu leistina.
123-02 be valstybinio numerio ženklų (ženklo); 28-57 arba 1-3  
pasibaigus laikino valstybinio numerio ženklų galiojimui (išskyrus atvejį, kai pranešus policijai apie numerio vagystę, vykstama išsiimti naujų numerių).
123-03 su suklastotais, uždengtais ar kitaip užmaskuotais valstybinio numerio ženklais (ženklu); 231-347 arba 6-12  
su pritvirtintais ne tai transporto priemonei išduotais valstybinio numerio ženklais (ženklu).
123-04 su įrengtais antiradarais ar kitokiomis trukdančiomis matuoti greitį arba užfiksuojančiomis matavimo prietaisus techninėmis priemonėmis; 28-57 ir prietaisų konfiskavimas    
su įrengtais žybčiojančiais švyturėliais ar specialiais garso signalais be leidimo.
123-05 neapsidraudus transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu arba nesant apdraustam šiuo draudimu. 23-34    
124 Nustatyto greičio viršijimas:
124-01 iki 10 km/h. įspėjimas    
124-02 nuo 10 iki 20 km/h. 11-28    
124-03 nuo 20 iki 30 km/h. 28-86    
124-04 nuo 30 iki 40 km/h; 115-173    
124-04 nuo 30 iki 40 km/h, pradedantiems vairuotojams. 115-173 ir 3-6  
124-05 nuo 40 iki 50 km/h; 173-231    
124-05 nuo 40 iki 50 km/h, pradedantiems vairuotojams. 173-231 ir 6-12  
124-06 nuo 50 ir daugiau km/h; 289-434 ir 1-6  
124-06 nuo 50 ir daugiau km/h, pradedantiems vairuotojams; 289-434 ir 12-18  
124-06 nuo 50 ir daugiau km/h, neturintiems teisės vairuoti. 434-724    
124(1) Kelio ženklų reikalavimų nesilaikymas, žmonių vežimo ir KET pažeidimas:
124(1)-01 važiavimas esant draudžiamam šviesoforo signalui arba reguliuotojo gestui; 28-86 arba 1-6  
nesustojimas prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalauja taisyklės.
124(1)-02 kelio ženklų ar ženklinimo nesilaikymas; 28-86    
vairuotojų pareigų pėstiesiems, išskyrus šio straipsnio 1 dalyje nurodytas pareigas, nevykdymas;
važiavimas šaligatviu, veja ar pėsčiųjų (dviračių) taku;
KET nustatytos įspėjamųjų signalų naudojimo tvarkos pažeidimas;
draudimo vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, kai jomis naudojamasi rankomis (išskyrus atvejus, kai stovinčios transporto priemonės variklis išjungtas), nesilaikymas;
vairuotojų apsisukimas pėsčiųjų perėjose, tuneliuose, ant tiltų, estakadų, viadukų ir po jais;
tolimųjų šviesų neperjungimas į artimąsias šviesas tamsoje, likus iki atvažiuojančios priešpriešiais transporto priemonės mažiau kaip 150 m;
važiavimo automagistralėse, taip pat žmonių vežimo taisyklių pažeidimas.
124(1)-03 vairuotojų reikalavimo duoti kelią pradedant važiuoti, įvažiuojant į kelią, persirikiuojant ir kitaip keičiant važiavimo kryptį nevykdymas; 28-43 arba 1-3  
apsisukimas geležinkelio pervažose, vietose, kur kelio matomumas bent viena kryptimi mažesnis kaip 100 m;
lenkimas vietose, kuriose KET draudžia lenkti;
stovėjimas geležinkelio pervažose ir 50 m kelio ruože prieš jas ir už jų;
sustojimo ir stovėjimo taisyklių pažeidimas automagistralėse.
124(1)-04 sustojimas ar stovėjimas vietose, kuriose KET draudžia sustoti ar stovėti (išskyrus šio straipsnio 3 dalyje numatytus sustojimo ir stovėjimo tvarkos pažeidimus); 28-86    
sustojimas ar stovėjimas nesilaikant kelio ženklų ir ženklinimo reikalavimų;
važiavimo tvarkos gyvenamosiose zonose ir kiemuose pažeidimas.
124(1)-05 transporto priemonių su įjungtais mėlynos (mėlynos ir raudonos) spalvos švyturėliais ir specialiais garso signalais, taip pat jų lydimų transporto priemonių nepraleidimas, nesustojimas, kai to reikalauja taisyklės, ar kitoks kliudymas jų eismui. 57-115 arba 2-4  
124(1)-06 šio straipsnio 1, 2 ir 5 dalyse numatyti veiksmai, padaryti asmens, vežančio keleivius keleivinėmis transporto priemonėmis vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais. 86-144 arba (ir) 1-3  
124(1)-07 vaikų (mokinių) vežimo mokykliniu autobusu ar transporto priemone su vaikų vežimo skiriamaisiais ženklais tvarkos pažeidimas. 57-86    
124(1)-08 KET pažeidimai, išskyrus numatytus šiame kodekse. įspėjimas arba 5-11    
124(2) Pavojingas ir chuliganiškas vairavimas:
124(2)-01 vienu metu ar paeiliui padarant kelis KET pažeidimus, keliančius grėsmę eismo saugumui; 115-231 ir 3-6  
KET pažeidimas, sukėlęs pavojingą situaciją, t.y. privertęs kitus eismo dalyvius staigiai keisti judėjimo greitį, kryptį arba imtis kitokių veiksmų savo ar kitų žmonių saugumui užtikrinti;
124(2)-01 tokie pat veiksmai, padaryti asmens, neturinčio teisės vairuoti transporto priemones. 289-579    
124(2)-02 chuliganiškas vairavimas, t.y. KET pažeidimas dėl chuliganiškų paskatų, keliantis pavojų eismo saugumui arba savo ar kitų žmonių saugumui; 289-579 ir 12-24  
124(2)-02 tokie pat veiksmai, padaryti asmens, neturinčio teisės vairuoti transporto priemones. 724-1013    
124(2)-03 šio straipsnio 1 dalyje numatyti veiksmai, padaryti neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotikų arba vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų asmens; 579-868 ir 24-36  
124(2)-03 tokie pat veiksmai, padaryti asmens, neturinčio teisės vairuoti transporto priemones. 1013-1158 ir tr.priem. konfiskavimas   arba 10-20 parų arešto ir tr.priem. konfiskavimas
124(2)-04 šio straipsnio 2 dalyje numatyti veiksmai, padaryti neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotikų arba vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų asmens; 868-1158 ir 36-60 arba 10-20 parų arešto ir 36-60 mėn. teisių atėmimas
124(2)-04 tokie pat veiksmai, padaryti asmens, neturinčio teisės vairuoti transporto priemones. 1158-1448 ir tr.priem. konfiskavimas   arba 20-30 parų arešto ir tr.priem. konfiskavimas
124(5) Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybių tarybų nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimas. 23-40    
124(6) Vietinės rinkliavos už leidimą įvažiuoti transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas, savivaldybių įsteigtus saugomus draustinius, jų paskelbtų kraštovaizdžio objektų teritorijas ir nustatytas vietinės reikšmės apsaugines zonas nuostatų pažeidimas. 23-40    
125 Važiavimas per geležinkelio pervažas:
125 tam neskirtose vietose; 144-289 ir 2-6  
kitų transporto priemonių, sustojusių prieš pervažą praleisti traukinio, apvažiavimas;
įvažiavimas į pervažą esant draudžiamam šviesoforo ar pervažos budėtojo signalui arba kai užtvaras yra nuleistas arba pradeda leistis;
savavališkas užtvaro pakėlimas arba jo apvažiavimas;
įvažiavimas į pervažą, jeigu už jos yra kliūtis, kuri verstų vairuotoją sustoti pervažoje;
specialiai transportuoti neparengtų žemės ūkio, kelių, statybos ir kitų mašinų gabenimas per pervažą;
kelio ženklo „Stop“ reikalavimo nesilaikymas, kai jis pastatytas prieš geležinkelio pervažą.
126 Transporto priemonių vairavimas, esant vairuotojams neblaiviems arba apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų:
126-01 esant vairuotojams neblaiviems, kai nustatomas lengvas neblaivumo laipsnis (0,41-1,5 promilės). 289-434 ir 12-18  
126-02 Taksi automobilių, mopedų, motociklų, triračių, lengvųjų keturračių, keturračių, galingųjų keturračių, transporto priemonių, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė negu 3,5 t arba turinčių daugiau kaip 9 sėdimas vietas, arba vežančių pavojinguosius krovinius, vairavimas, vairuotojams esant neblaiviems, kai nustatomas lengvas neblaivumo laipsnis (0-0,4 promilės). 144-289    
126-03 pradedantiems vairuotojams, esant neblaiviems, kai nustatomas lengvas neblaivumo laipsnis (0-0,4 promilės). 231-289    
126-04 esant vairuotojams neblaiviems, kai nustatomas vidutinis (1,51-2,5 promilės) arba sunkus (2,51 promilės ir daugiau) neblaivumo laipsnis 579-868 ir 24-36 arba 10-30 parų arešto ir 24-36 mėn. teisių atėmimas
neblaivumo patikrinimo vengimas;
alkoholio vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo.
126-05 esant vairuotojams apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų; 289-868 ir 12-36 arba 10-30 parų arešto ir 24-36 mėn. teisių atėmimas
apsvaigimo patikrinimo vengimas;
narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo.
126-06 perdavimas vairuoti transporto priemonę neblaiviam arba apsvaigusiam nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmeniui. 86-144    
126-07 praktinis vairavimo mokymas, vairavimo instruktoriui esant neblaiviam, apsvaigusiam nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo vengimas, taip pat neblaivumas ar apsvaigimas nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo. instruktoriui 144-289 ir 11-13  
127 KET pažeidimas, sukėlęs nežymų sveikatos sutrikdymą arba nulėmęs turto sugadinimą:
127-01 sukėlęs kitų asmenų nežymų sveikatos sutrikdymą; 144-289 arba 12-24  
127-01 tokie pat veiksmai, padaryti asmens, neturinčio teisės vairuoti transporto priemones. 579-868    
127-02 nulėmęs kitiems asmenims priklausančių transporto priemonių, krovinių, kelių, kelio ir kitų įrenginių arba kitokio turto sugadinimą (apgadinimą); 28-57 arba 3-6  
127-02 tokie pat veiksmai, padaryti asmens, neturinčio teisės vairuoti transporto priemones. 289-579    
127-03 šio straipsnio 1 ar 2 dalyje numatyti veiksmai, padaryti neblaivaus (girto) arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmens; 1158-1448 ir 36-60 arba 15-30 parų arešto ir 36-60 mėn. teisių atėmimas
127-03 tokie pat veiksmai, padaryti asmens, neturinčio teisės vairuoti transporto priemones. 1448-1592 su arba be tr.priem. konfiskavimo   arba 10-20 parų arešto ir tr.priem. konfiskavimas
128 Transporto priemonių vairavimas neturint teisės vairuoti:
128-01 neturint teisės jų vairuoti ar neturint teisės vairuoti šios rūšies transporto priemonių. 289-434   arba areštas
128-02 kai vairuojančiam asmeniui atimta teisė vairuoti transporto priemones. 434-724   arba areštas
128-03 perdavimas vairuoti transporto priemonę asmeniui, neturinčiam teisės jos vairuoti ar neturinčiam teisės vairuoti šios rūšies transporto priemonių. 57-115    
129 Transporto priemonių vairavimas neblaivių ar apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenų, neturinčių teisės vairuoti:
129 transporto priemonių vairavimas neblaivių ar apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojų, neturinčių teisės vairuoti ar neturinčių teisės vairuoti tos rūšies transporto priemones; 1158-1448 su arba be tr.priem. konfiskavimo   arba 20-30 parų arešto ir tr.priem. konfiskavimas
neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo vengimas;
alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo.
130 Nepaklusimas reikalavimui sustabdyti transporto priemonę arba pasitraukimas iš eismo įvykio vietos:
130-01 nepaklusimas uniformuoto policijos pareigūno teisėtam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę; 868-1158 ir 36-60 arba 15-30 parų arešto ir 36-60 mėn. teisių atėmimas
pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo vairuotojas yra susijęs, vietos pažeidžiant KET;
130-01 tokie pat veiksmai, padaryti asmens, neturinčio teisės vairuoti transporto priemones. 1158-1448 su arba be tr.priem. konfiskavimo   arba 20-30 parų arešto su arba be tr.priem. konfiskavimo
130-02 nepaklusimas uniformuoto muitinės pareigūno teisėtam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę. 868-1158    
130-03 kitų eismo dalyvių, išskyrus vairuotoją, pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo jie yra susiję, vietos, pažeidžiant KET. 144-231    
130-04 nepaklusimas uniformuoto Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūno teisėtam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę. 868-1158    
130(2) Pakartotinis transporto priemonių vairavimas neblaivių arba apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojų (arba vengusių neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo vairuotojų, arba vartojusių alkoholį, narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo vairuotojų):
130(2) kai asmeniui buvo paskirta administracinė nuobauda už šio kodekso 124(2) straipsnio 3 ar 4 dalyje, 126 straipsnyje, 127 straipsnio 3 dalyje, 129 straipsnyje numatytus pažeidimus; tr.priem. konfiskavimas ir 36-60  
130(2) tokie pat veiksmai, padaryti asmens, neturinčio teisės vairuoti transporto priemones; 1158-1448 ir tr.priem. konfiskavimas   arba 20-30 parų arešto ir tr.priem. konfiskavimas
130(2) tokie pat veiksmai, padaryti asmens, neturinčio teisės vairuoti transporto priemones, kuriems administracinis areštas negali būti skiriamas. 1158-1592 ir tr.priem. konfiskavimas    
131 Pėsčiųjų ir kitų kelių eismo dalyvių padarytas KET pažeidimas:
131-01 pėsčiųjų važiuojamosios kelio dalies perėjimas arba ėjimas ja ten, kur draudžiama 23-40
 
 
asmenų, vairuojančių dviračius, pėsčiųjų, vadeliotojų ir kitų asmenų, kurie naudojasi keliais, nepaklusimas eismo reguliavimo signalams, kelio ženklų, ženklinimo reikalavimų, taip pat eismo tvarkos automagistralėse nesilaikymas;
KET pėstiesiems, vadeliotojams, dviračių vairuotojams nustatytų elgesio tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui reikalavimų nesilaikymas;
mopedo ar lengvojo keturračio motociklo vairavimas ar važiavimas neužsidėjus ir (ar) neužsisegus motociklininko šalmo.
131-02 šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padarytas KET pažeidimas, sukėlęs pavojingą situaciją, t.y. privertęs kitus eismo dalyvius staigiai pakeisti judėjimo greitį, kryptį arba imtis kitokių veiksmų savo ar kitų piliečių saugumui užtikrinti. 28-57    
131-03 šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padarytas KET pažeidimas, sukėlęs kitų asmenų nežymų sveikatos sutrikdymą. 86-144    
131-04 šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padarytas KET pažeidimas, sukėlęs transporto priemonių, krovinių, kelių ir kitų įrenginių arba kitokio turto sugadinimą (apgadinimą). 40-57    
131-05 šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padaryti KET pažeidimai, išskyrus numatytuosius šiame kodekse. 5-11    
131-06 vadeliojimas ir jojimas, dviračių vairavimas, kai tai padaro neblaivūs ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenys, kuriems nustatomas lengvas neblaivumo laipsnis (0,41-1,5 promilės). 86-144    
131-07 vadeliojimas ir jojimas, dviračių vairavimas, kai tai padaro neblaivūs ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenys, kuriems nustatomas vidutinis (1,51-2,5 promilės) arba sunkus (2,51 promilės ir daugiau) neblaivumo laipsnis. 144-202    
131-08 šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padarytas KET pažeidimas, nulėmęs nežymų sveikatos sutrikdymą, jeigu pažeidimo padarymo metu tie asmenys buvo neblaivūs ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų. 144-173    
132 Leidimas važiuoti gedimų turinčia transporto priemone ar pažeidžiant kitas taisykles:
132 turinčia gedimų, dėl kurių draudžiama ją eksploatuoti; 57-115    
pertaisyta be atitinkamo leidimo;
neįregistruota nustatyta tvarka;
be valstybinės techninės apžiūros;
neparuošta žmonėms ir kroviniams pervežti.
133 Leidimas vairuoti transporto priemones neblaiviems arba apsvaigusiems vairuotojams, taip pat asmenims, neturintiems teisės vairuoti. 86-144    
133(1) Transporto priemonės savininkui (valdytojui) Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatytų reikalavimų nevykdymas:
133(1)-01 fiziniam asmeniui; 86-231    
133(1)-01 įmonės, įstaigos, organizacijos ar jos filialo vadovui. 86-289    
133(1)-02 tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio 1 dalyje numatytą pažeidimą. 434-579    
134 Naudojimosi saugos diržais, vaikų ūgiui ir svoriui pritaikytomis atitinkamos grupės sėdynėmis, taip pat motociklininko šalmais tvarkos pažeidimas:
134-01 naudojimosi saugos diržais, vaikų ūgiui ir svoriui pritaikytomis atitinkamos grupės sėdynėmis, taip pat motociklininko šalmais tvarkos pažeidimas, vairuotojams ir(ar) keleiviams. 28-57    
134-02 tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio 1 dalyje numatytą pažeidimą. 57-86    
134(1) Specialiųjų transporto priemonių su neteisėtai įjungtais žybčiojančiais švyturėliais ar specialiaisiais garso signalais vairavimas. 57-115    
137 Naudojimosi automobilių ir elektros transportu tvarkos pažeidimas:
137-01 šiukšlių, nuorūkų ar kitokių daiktų išmetimas pro transporto priemonės langus arba duris. 2-5    
145 Automobilių kelių, jų statinių ir įrenginių sugadinimas, sunkiasvorių ir didelių matmenų krovinių vežimas be leidimo:
145-01 kelio dangos užteršimas. 28-86    
145-02 automobilių kelių, jų statinių ir įrenginių ar kelių eismo techninių reguliavimo priemonių sugadinimas; 144-289
 
 
važiavimas asfalto danga vikšriniu transportu;
kliūčių kelių eismui sudarymas.
145-03 važiavimas be leidimo kelių transporto priemonėmis (jų junginiais) viršijant leidžiamą ašies (ašių) apkrovą daugiau kaip 0,6 t, bet ne daugiau kaip 2 t ir (ar) didžiausiąją leidžiamąją masę daugiau kaip 1 t, bet ne daugiau kaip 4 t; 144-289 ir(ar) įmonių vadovams 289-579    
važiavimas be leidimo kelių transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus.
145-04 važiavimas be leidimo kelių transporto priemonėmis (jų junginiais) viršijant leidžiamą ašies (ašių) apkrovą daugiau kaip 2 t, bet ne daugiau kaip 4 t ir (ar) didžiausiąją leidžiamąją masę daugiau kaip 4 t, bet ne daugiau kaip 8 t. 289-868 ir(ar) įmonių vadovams 579-1158    
145-05 važiavimas be leidimo kelių transporto priemonėmis (jų junginiais) viršijant leidžiamą ašies (ašių) apkrovą daugiau kaip 4 t ir (ar) didžiausiąją leidžiamąją masę daugiau kaip 8 t. 868-2027 ir(ar) įmonių vadovams 1158-3475    
145-06 krovinių pateikimas ar pakrovimas vežti kelių transporto priemone (jų junginiu), kai viršijama leidžiama ašies (ašių) apkrova ir (ar) didžiausioji leidžiamoji masė arba viršijami leidžiami kelių transporto priemonės (jų junginio) matmenys, neįsitikinus, kad gautas leidimas vežti tokius krovinius. 289-579    
148 Transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio nesumokėjimas:
148-01 važiavimas aukščiausios kategorijos automobilių keliais (magistraliniais ir krašto) M2 ir N1 kategorijų kelių transporto priemonėmis. 173-347    
148-02 važiavimas aukščiausios kategorijos automobilių keliais (magistraliniais ir krašto) M3, N2 ir N3 kategorijų kelių transporto priemonėmis. 347-753    
148-03 važiavimas aukščiausios kategorijos automobilių keliais (magistraliniais ir krašto) specialiomis kelių transporto priemonėmis, skirtomis specialioms darbo funkcijoms atlikti, bet ne kroviniams vežti. 115-347    
148-04 transporto priemonių savininkų – žemės ūkio veiklos subjektų – važiavimas aukščiausios kategorijos automobilių keliais (magistraliniais ir krašto) N1–N3 kategorijų iki 16 tonų (įskaitytinai) bendrosios masės kelių transporto priemonėmis. 115-347    
148-05 važiavimas šio straipsnio 1–4 dalyse nurodytomis transporto priemonėmis aukščiausios kategorijos automobilių keliais (magistraliniais ir krašto) neturint transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio sumokėjimą patvirtinančio dokumento. 86-144    
160(1) Gatvių, jų statinių ir įrenginių sugadinimas:
160(1) gatvių, jų statinių ir įrenginių ar kelių eismo techninių reguliavimo priemonių sugadinimas; 57-144    
važiavimas asfalto danga vikšriniu transportu;
kliūčių eismui sudarymas, tarp jų kelio dangos užteršimas;
leistiną svorį viršijančių krovinių vežimas be komunalinio ūkio tarnybų leidimo.