Naudojimosi taisyklės

 1. Bendrosios nuostatos
  1. Svetainė Automokyklos.lt (toliau "Svetainė") bei turtinės ir neturtinės teisės į visą joje talpinamą turinį (toliau "Turinys") priklauso UAB "Apro Media" (toliau "Įmonė").
  2. Svetainėje pateikta informacija ir Turinys sudarytas remiantis Lietuvos Respublikos valstybinių įmonių ar kitų institucijų oficialiai skelbiama informacija. Tam tikros Svetainės dalys yra adaptuotos bei interpretuotos patogesniam naudojimui.
  3. Visi svetainės lankytojai privalo sutikti ir laikytis šiame puspalyje pateikiamų paslaugų teikimo sąlygų be jokių išlygų. Sąlygos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.
  4. Svetainės Turinys skirtas tik asmeniniam nekomerciniam naudojimui. Tačiau yra suteikiama teisė platinti nuorodas į bet kurią Svetainės dalį. Bet koks kitoks Svetainės Turinio panaudojimas be išankstinio Įmonės raštiško sutikimo yra neteisėtas.
  5. Visas Svetainėje pateiktas turinys (tekstai, vizualiniai sprendimai, dizainas, iliustracijos ir kt.) yra Įmonės nuosavybė arba nurodytų šaltinių ir bet koks jo dublikavimas, kopijavimas, adaptavimas, perdarymas ar kitoks panaudojimas be raštiško Įmonės sutikimo yra neteisėtas ir užtraukia Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą atsakomybę.
  6. Įmonė neatsako už jokius nuostolius patirtus naudojantis Svetaine ar jos Turiniu. Turinys nuolat atnaujinamas, tačiau Įmonė įspėja, jog Turinyje gali būti netikslumų ar neatitikimų.
  7. Įmonė neatsako už lankytojų žinučių, komentarų turinį. Įmonė pasilieka teisę be įspėjimo ištrinti, redaguoti ar kitaip keisti įrašytas žinutes, komentarus ar kitą informaciją. Įmonė pasilieka teisę be įspėjimo ištrinti, uždrausti priėjimą ar kitaip blokuoti netinkamai besielgiančius vartotojus.
 2.  Baigiamosios nuostatos
  1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Asmens duomenų apsaugos politika

 1. Bendrosios nuostatos
  1. Ši Asmens Duomenų Apsaugos Politika yra taikoma svetainei Automokyklos.lt (toliau "Svetainė"), kurią valdo UAB "Apro Media" (toliau "Įmonė").
  2. Į privatumą ir asmens duomenų apsaugą žiūrime labai rimtai. Jūsų asmens duomenų niekam neparduosime ir nenuomosime. Visus duomenis renkame, laikome ir tvarkome vadovaudamiesi ES Bendruoju Duomenų Apsaugos Reglamentu (BDAR), kitais teisės aktais ir jų neperduosime jokios trečiosioms šalims, nebent tai padaryti būtume įpareigoti teisės aktų, jeigu tai būtų būtina mūsų paslaugoms teikti arba jūs aiškiai sutiktumėte, kad jūsų duomenys būtų perduoti.
  3. Svetainėje teikiamos paslaugos gali veikti tik mums renkant, laikant, perduodant, trinant, grupuojant ir/arba kitaip naudojant bei tvarkant jūsų asmens duomenis. Asmens duomenys yra bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris ir kt. (toliau "Duomenys").
  4. Kai kurias paslaugas mūsų Platformoje teikia trečiosios šalys. Kai naudojatės šiomis paslaugomis, kartu su šia duomenų apsaugos politika taikoma ir trečiųjų šalių duomenų apsaugos politika. Prieš jums naudojantis tokiomis paslaugomis, vadovaudamosi duomenų apsaugos įstatymais, trečiosios šalys gali paprašyti jūsų suteikti leidimą.
 2. Duomenų tvarkymo tikslai
  1. Teikti paslaugas
  2. Parduoti prekes
  3. Tiesioginės rinkodaros tikslais
  4. Vartotojo identifikavimui
  5. Techninių kliūčių atpažinimui ir gedimų šalinimui
  6. Neleistinos veiklos atpažinimui ir prevencijai
  7. Sistemos saugumui užtikrinti
 3. Duomenys, kuriuos tvarkome
  1. Svetainėje renkame ir tvarkome tik tuos duomenis, kurie būtini paslaugų teikimui, kuriuos pateikia pats vartotojas ir kurių tvarkymui yra gautas sutikimas.
  2. Vartotojo paskyra - minimalūs duomenys, reikalingi paslaugai teikti: el. pašto adresas ir slaptažodis. Profilyje vartotojas gali laisvai pasirinkti kokius kitus Duomenis pateikti, siekiant personalizuoti ir asmeniškai pritaikyti Svetainės turinį ir teikiamas paslaugas.
  3. Pirkimas - pirkimo metu kaupiami tik tie duomenys, kuriems yra teisėtas pagrindas paslaugų užtikrinimui. Minimalūs duomenys, reikalingi paslaugai teikti: el. pašto adresas ir/ar telefono numeris, mokėjimo platforma, bankas arba telefono operatorius.
  4. Internetinės užklausos - norėdami susisiekti su svetainės administratoriumi, lankytojas gali užpildyti įvairias užklausos formas Svetainėje. Kad galėtume efektyviai atsakyti į užklausas bei tobulinti Svetainės veiktimą, tvarkome šiuos Duomenis: vardas, el. pašto adresas, telefonas, bankas ir/ar mobilaus ryšio operatorius.
  5. Atsiliepimai apie vairavimo mokyklas - norėdami užtikrinti, jog atsiliepimai yra parašyti tikrai tas paslaugas pirkusio asmens, kad nebūtų piktnaudžiaujama ir manipuliuojama informacija, taip pat užtikrinti Vairavimo mokyklų teisę į klaidinančios ir realybės neatitinkančios informacijos pašalinimą renkame šiuo Duomenis: ip adresas, vardas, el. paštas, telefonas, amžius ir kt. Nepaisant Duomenų rinkimo tikslo, asmens duomenys nėra viešinami ir atsiliepimą palikęs asmuo negali būti identifikuotas. Taip garantuojama teisę į privatumą.
  6. Susisiekimas su Vairavimo mokyklomis - suteikiame galimybę greičiau ir efektyviau susisiekti su pasirinkta Vairavimo mokykla. Norėdami užtikrinti sklandų Vairavimo mokyklos ir potencialių klientų bendravimą, garantuoti paslaugos kokybę bei saugumą, renkame šiuos duomenis: IP adresas, vardas, el. pašto adresas, telefonas ir kt. Dėl pačio paslaugos pobūdžio šių duomenų pateikimą laikome leidimu juos perduoti Vairavimo mokyklai, kuriai ta informacija skirta.
 4. Slapukų (cookie) naudojimas
  1. Kad ši Svetainė tinkamai veiktų, į jūsų įrenginį ji įrašo mažas duomenų rinkmenas, vadinamuosius slapukus. Tą patį daro praktiškai visos interneto svetainės.
  2. Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė jums joje apsilankius išsaugo jūsų kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kitas rodymo parinktis), o jums nereikia jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.
  3. Slapukai yra būtini norint saugiai prisijungti prie savo paskyros. Jie reikalingi siekiant tobulinti Svetainę bei pritaikyti ją prie kiekvieno vartotojo poreikių.
  4. Svetainėje yra ir trečiųjų šalių slapukų (Google, Facebook ir kt.), kurių pagalba renkami duomenys apie tai, kiek vartotojų naudojasi Svetaine, kokį turinį jie naršo bei kita informacija, reikalinga Svetainės tobulinimui.
  5. Slapukai taip pat naudojami ir reklamos personalizacijai (Google Adsense ir kitų reklamos tinklai).
  6. Jei pageidaujate, galite kontroliuoti ir (arba) ištrinti slapukus. Išsamesnės informacijos pateikiama adresu aboutcookies.org. Galite ištrinti visus jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumą naršyklių nustatyti taip, kad slapukai nebūtų įrašomi jūsų įrenginyje. Tačiau tokiu atveju jums gali reikėti rankiniu būdu pakeisti kai kurias parinktis kaskart, kai lankysitės interneto svetainėje, o kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti.
 5. Trečiosioms šalims perduodamas Duomenų tvarkymas
  1. Specifinėms paslaugoms teikti Įmonė samdo trečiųjų šalių paslaugų teikėjus. Šie paslaugų teikėjai imasi Duomenų tvarkymo procedūrų mūsų vardu bei pagal mūsų nurodymus. Paslaugų teikėjai, kurie tvarko asmens duomenis, yra pasirenkami labai atidžiai ir vadovaujantis taikomais duomenų apsaugos teisės aktais. Taip užtikriname, kad duomenų tvarkymas vykdomas vadovaujantis teisės aktais ir sudarytomis sutartimis.
  2. Mūsų vardu vykdomos Duomenų tvarkymo procedūros:
   • Techninės infrastruktūros tiekimas Svetainei (serveriai, duomenų bazės ir kt.)
   • Mokėjimo apdorojimas ir saugus atsiskaitymas (bankai, mokėjimo kortelės ir kiti atsiskaitymo būdai)
   • Naudojimosi analizė (statistika)
   • Klientų aptarnavimas ir užklausų apdorojimas
   • Svetainės priežiūra ir saugumo užtikrinimas
 6. Pakeitimo teisė
  1. Savo paslaugas vystome nuolatos, todėl pasiliekame teisę šią Asmens Duomenų Apsaugos Politiką pakeisti bet kuriuo metu. Visi pakeitimai bus publikuojami šiame puslapyje. Dėl to šį puslapį turėtumėte tikrinti nuolat.
 7. Duomenų saugojimo trukmė
  1. Paslaugų teikimui reikalingi Duomenys, renkami teisėtais tikslais, saugomi pagal įstatymų numatytus terminus.
  2. Visi Duomenys, jeigu nenurodyta kitaip, yra saugojami tris mėnesius (ar mažiau, priklausomai nuo techninių galimybių) nuo tos dienos, kai bus ištrinta jūsų paskyra.
 8. Įstatymu užtikrinamos jūsų teisės
  1. Teisė būti informuotam - gauti informaciją apie tvarkomus jūsų Duomenis. Juos bet kuriuo metu galite patikrinti savo paskyroje arba kreiptis į mus dėl šių Duomenų kopijos.
  2. Teisė į ištaisymą - netikslius duomenis galite pataisyti prisijungę prie paskyros arba pareikalauti juos ištaisyti.
  3. Teisė į ištrynimą - esate teisėtam pagrindui, galite reikalauti pašalinti jūsų asmens duomenis.
  4. Teisė apriboti Duomenų tvarkymą - esant teisėtam pagrindui, galite reikalauti apriboti jūsų Duomenų tvarkymą.
  5. Teisės į Duomenų perkeliamumą - jeigu atitnkama įstatymu apribrėžtus kriterijus, prašyti savo pateiktus Duomenis gauti perskaitoma struktūrizuota forma, kuri gali būti perduodama kitam Duomenų tvarkytojui.
 9. Baigiamosios nuostatos
  1. Jeigu turite klausimų dėl Duomenų tvarkymo jums lankantis Svetainėje ar naudojantis jos paslaugomis, dėl jūsų teisių ar kitų teisėtų reikalavimų, prašome kreiptis į mus el. paštu [email protected].

Atnaujinta: 2018-05-24