Vairuotojo kompetencijos

Vairuotojo elgsenos vadove aprašytas pageidautinas B kategorijos transporto priemonių vairuotojų elgesys prie vairo. Tikimasi, kad tokį elgesį demonstruos ir laikantieji praktinį vairavimo egzaminą, kad jiems būtų galima suteikti teisę vairuoti transporto priemones.

Knygelės "Vairuotojo kompetencijos" turinys pagrįstas aktualiais teisės aktais, reglamentuojančiais kelių eismą, taip pat galiojančiais B kategorijos transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo ir mokymo reikalavimais.

Pageidaujamas elgesys kelyje iš esmės priklauso nuo to, ar tinkamai taikomos Kelių eismo taisyklės. Tais atvejais, kai Kelių eismo taisyklių reikalavimai apsiriboja tik bendromis nuostatomis, pageidaujami įvairūs vairuotojo veiksmai, atitinkantys vairavimo egzamino reikalavimus.

Knygelėje daug dėmesio skiriama kelių eismo dalyvių interesams bei pagarbiam ir atsargiam elgesiui kelyje. Taip pat pabrėžiama aplinkos tausojimo ir energijos taupymo svarba.

"Vairuotojo kompetencijos" gali būti naudingos ne tik vairavimo instruktoriams ir egzaminuotojams, bet ir vairuotojo pažymėjimą turintiems asmenims – jie gali kritiškai įvertinti savo elgesį kelyje.

  Vairuotojas turi suprasti, kad vairavimo saugumą užtikrina ne tik Kelių eismo taisyklių ir kelio ženklų paisymas, bet ir socialus elgesys prie vairo. Vairuotojas per egzaminą turi ne tik demonstruoti, kad geba vairuoti tinkamai ir ryžtingai, bet ir tai, kad jis yra pasiruošęs paisyti kitų eismo dalyvių interesų. Jeigu tai yra saugu, vairuotojas visada turi reaguoti į kitų eismo dalyvių daromas klaidas.

  "Vairuotojo kompetencijos" pirmiausia skirtos vairavimo instruktoriams ir egzaminuotojams.

  Pirmajame leidinio skyriuje kalbama apie transporto priemonės valdymą ir naudojimą, antrajame skyriuje aprašomas konkrečią situaciją atitinkantis apgalvotas ir socialus vairuotojo elgesys, kuris padeda užtikrinti saugų dalyvavimą kelių eisme. Šiuose skyriuose aprašytos temos yra bendro pobūdžio ir tinka visoms trečiajame skyriuje aprašytoms situacijoms.

  Knygelėje neaptariami Kelių eismo taisyklės ir kelio ženklai, kadangi skaitytojas jau turi būti išsamiai susipažinęs su jų reikalavimais.

  "Vairuotojo kompetencijos" nėra pamokos planas ir vairavimo instruktoriui knygelės turinys turėtų būti mokymo tikslu. Išsamus pageidaujamo vairuotojo elgesio kelyje aprašas padės vairavimo instruktoriams suprasti, ko iš jų mokinių tikimasi per egzaminą. Kaip instruktorius šias žinias perteiks savo mokiniams, priklausys tik nuo jo kompetencijos. Egzaminuotojas vertins, ar vairuotojo elgesys prie vairo skiriasi (ir jei taip, tai kiek) nuo aprašyto pageidaujamo elgesio kelyje (pažymėta pieštuko simboliu ✎). Egzaminuotojo sprendimas dėl egzamino rezultato priklausys nuo vairuotojo pademonstruoto netinkamo elgesio rimtumo ir dažnumo.

  Šaltinis: Valstybės įmonės "Regitra" Egzaminų metodikos skyrius